.
INBJUDAN TILL DIGITALT FRUKOSTMÖTE:
Civil beredskap - energisystemet

När: 12 december, 2023, 08:30-09:30
Var: Digitalt möte på Teams

Svenskt Marintekniskt Forum och OffshoreVäst är nätverk som engagerar företag och forskningsaktörer att gemensamt ta sig an framtidens maritima utmaningar. Under hösten bjuder vi in till digitala frukostmöten med föredrag och diskussion.
 
Höstens tredje möte kommer att handla om civil beredskap med fokus på energisystemet. Civil beredskap ur fler aspekter kommer vi dessutom att återkomma om i seminarier och möten under nästa år.

DAGENS TEMA: Civil beredskap - energisystemet
Ingen har undgått att höra om utmaningar som finns i uppbyggnad av det framtida energisystemet. Samhällets elektrifiering och det stora behovet av energi, komplexiteten när man kopplar samman olika länders system och behov men också omvärldens säkerhetsrelaterade frågor som ställer nya krav i den dagliga verksamheten och i kris. Det talas också om civil beredskap. Vad betyder det för näringslivet och får man en ny roll i framtiden?  Hur behöver vi förbereda oss och var finns det behov för innovationer, tekniska såväl som strukturella och organisatoriska?
BOKA IN

12/12/2023 08:30

icons add to calendar
The registration has been closed since 11/12/2023 12:00.