10920 livsmedels png

Medlemsvilkor

Medlemsvillkor i Livsmedelsacceleratorns nätverk som administreras av RISE Research Institutes of Sweden. 

Allmänt
Livsmedelsacceleratorn har skapat en medlemskapsstruktur för att kunna förstärka och fördjupa kontakterna med intresserade små och medelstora företag (Medlem) samt genom RISE erbjuda relevanta tjänster för bland annat utveckling och omvärldsbevakning.

Medlemskap
Medlemskapet är öppet för Livsmedelsföretag som är svenska aktiebolag, handelsbolag eller enskilda firmor med F-skattebevis och med säte eller produktion i Västra Götalandsregionen.

Serviceavgift 
Du blir medlem när du erlägger en serviceavgift, 1 000 SEK/år. Avgiften faktureras årsvis i förskott i december månad och är momspliktig. Nya medlemmar i Livsmedelsacceleratorn erbjuds medlemskap för år 2024 utan kostnad. Avgiften ska användas för att till del finansiera nätverkets aktiviteter.

Uppsägning 
Medlemskapet gäller tills vidare eller till dess att RISE eller Medlem säger upp detsamma.
Uppsägningstiden är en (1) månad.

Företagsuppgifter
Medlem medger att RISE/Livsmedelsacceleratorn registrerar följande uppgifter om företaget: Företagsnamn, organisationsnummer, adress, namn på kontaktperson, telefon till kontaktperson samt e-postadress till kontaktperson. Medlem godkänner också att RISE/Livsmedelsacceleratorn skickar ut information om medlemsaktiviteter och andra erbjudanden via e-post till företagets kontaktperson.

Läs mer om hur RISE behandlar nätverksmedlemmars personuppgifter>>

Ändring av villkoren
RISE/Livsmedelsacceleratorn förbehåller sig rätten att ändra villkoren för medlemskap om så anses motiverat. Medlem meddelas eventuella förändringar av villkoren senast två (2) månader innan de träder i kraft.

Behandling av personuppgifter
19537 Logga enkat