RE:Source-dagen 12 maj 2022

 12/05/2022 09:00 - 11:00
RE:Sourcedagen
Vårens RE:Sourcedag hålls digitalt och innehåller en kavalkad med en rad av våra projekt.
Varmt välkommen!

Eventet kommer att spelas in och publiceras i RE:Source kanaler.

9.00
intro Elin Larsson 
Elin Larsson, programchef RE:Source
9.05
Utblick
Carl Dalhammar, Lunds universitet
9.15
Ny reversibel färgningsteknik för textiltryck möjliggör cirkulär produktanvändning
Gustav Larsson-Utas, Vividye
9.25
Cirkulära arbetskläder inom bygg och industri
Johannes Matschewsky, Linköpings universitet
9.35
Favoritgarderoben - Mäta och öka nyttjandegraden på kläder
Peter Algurén, RISE
9.45
Innovativ tjänst för ökad återanvändning av böcker
Staffan Davidsson, reink AB 
9.55
Octopoda: en digital tjänst för en flexibel värdekedja inom uthyrning
Sofia Sundström, Outdoor buddies
10.05
paus

10.15
Effektiva och värdeskapande återbruksprocesser för ökad cirkulär produktanvändning 
Linnea Lindkvist, Chalmers Industriteknik
10.25
CirkHjälm - Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar
Josefina Sallén, RISE
10.35
REDUCE: Delade kök för ökad resursanvändning och minskad energiförbrukning
Andreas Hanning, Chalmers Industriteknik
10.45
Summering
Elin Larsson, programchef RE:Source
11.00
Tack för idag!


LÄGG TILL I DIN KALENDER

12/05/2022 09:00 - 11:00

icons add to calendar
The registration has been closed since 12/05/2022 09:00.