Forum för kemikaliesmart handel: Risker med kemikalier i återbruk och cirkulerade material
11352 rise logo rgb pos
Forum för kemikaliesmart handel: Risker med kemikalier i återbruk och cirkulerade material
18/11/2021 08:30
Frukostseminariet hålls digitalt i Zoom, länk till mötet kommer i din bekräftelse.
Anmälan till Forum för kemikaliesmart handel 
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och används i syften direkt sammankopplat med Forum för kemikaliesmart handel: Risker med kemikalier i återbruk och cirkulerade material 18/11/2021 08:30. 
Jag godkänner också att Substitutionscentrum skickar information till mig kopplat till ämnet  (möjligt att avprenumerera närsomhelst)
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 18/11/2021 08:30.