Nyhetsbrev Framtidens samhällsbyggnad #11 Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
Nyhetsbrev från RISE Research Institutes of Sweden
6525 1x1
bild
6525 1x1
Så kan digitala tvillingar göra kommuner och företag bättre rustade för framtiden
Digitala tvillingar har potential att vara nästa stora kliv i utvecklingen av det digitaliserade samhället. En digital tvilling är en kopia av något verkligt. Tekniken används för att visualisera data, göra simuleringar och övervaka det som speglas. Nyttan är tydlig för både kommuner, fastighetsägare och företag.

- För oss i Värmdö kommun ser vi stor potential och nytta med en digital tvilling. Både interna verksamhetsnyttor, genom till exempel bättre kunskapsunderlag. Men också nytta för våra invånare där vi kan tillgängliggöra information om samhället som invånare vill ha, till exempel tillgången till lediga platser på pendlarparkeringar i realtid. Då skulle vi kunna minska söktrafiken och frustration över att leta lediga parkeringsplatser, säger Jenny Andersson, Avdelningschef Strategisk samhällsplanering i Värmdö Kommun.

Läs mer om hur digitala tvillingar kan hjälpa kommuner och företag
bild
STRATEGISK PLANERING FÖR ATT BÄTTRE TACKLA FRAMTIDEN
Framsyn - planera för att möta framtidens utmaningar redan idag
Framsyn är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. Framsyn leder till ökad förmåga att navigera en osäker omvärld och möjliggör omställning för att möta komplexa utmaningar och nå långsiktiga mål.

25274 lars nytt montage
Hur stärker vi samarbetet inom missionen Klimatneutrala Städer 2030?
Hur kan ett stärkt samarbete mellan Sverige och USA bidra till missionen om Klimatneutrala Städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser? Och hur kan vi säkerställa att rätt sorts innovationsstöd omger team som jobbar med omställning?

Dessa frågor har Lars Johansson, RISE, som till vardags arbetar som förändringsledare inom Viable Cities, under några dagar undersökt på plats i Washington DC, USA.

Läs mer om Lars upplevelser inom klimatneutrala städer från besöket i Washington DC
bild
TIPS!
Följ framtidens samhällsbyggnad på LinkedIn
Missa inget viktigt, klicka här
 
25275 ny bild ume%c3%a5
Kommuner i norr enas om strategi för stadsutveckling - Thriving Northern Cities
Thriving Northern Cities är en satsning där Luleå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds kommun och Sundsvalls kommun samarbetar för att leda norra Sveriges utveckling. Projektet är ett av fem satsningar som har prioriterats av Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden där 67 miljoner euro ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2030:

Regionen i norr befinner sig i en samhällsomvandling, driven bland annat av stora industrisatsningar, besöksnäring och kreativa och kulturella näringar.

– Vi är flera kommuner som befinner oss i en likartad situation med pågående samhällsomvandling som drivs av expanderade företag. Nu har vi en gemensam strategi där vi tillsammans tar oss an de möjligheter och utmaningar som finns framför oss, säger Peter Selemark, tillväxtchef Örnsköldsviks kommun.

– Vi är stolta och glada över att under våren lyckats samla oss kring en gemensam strategi för hållbar urban utveckling, som kan lyfta och utveckla hela norra Sverige. Att Tillväxtverket nu också säger att man vill vara med och finansiera genomförandet av den, är vi jätteglada för, säger projektledaren för strategiarbetet, Susanne Thurén från Umeå kommun.

RISE har bistått i arbetet att utveckla strategin och stöttar även arbetet framåt. Strategin fokuserar på insatser inom fyra områden där man bedömer att samverkan kan ge stor effekt:

👉 Kompetensförsörjning och befolkningstillväxt
👉 Byggande, exploatering och finansiering.
👉Sociala värden och civilsamhälle
👉Mobilitet, infrastruktur och energi

Läs mer om satsningen Thriving Northern Cities
25276 Bora%cc%8as Elna%cc%88t
Så tacklar Borås Elnät cyberhot:
”Viktigt att vi upprätthåller driften”
De senaste årens snabba digitalisering har öppnat nya dörrar för cyberkriminella. Borås Elnät jobbar aktivt för att hitta dem.  

– Nu har vi en process för att hantera olika typer av krissituationer, säger vd:n Lars Hedendahl.
 
Cyberangreppen ökar. Hackergrupperna har blivit mer målinriktade och sofistikerade. Att vara medveten om hur hoten ser ut och vad som går att göra för att skydda viktig information är en nationell angelägenhet. Det har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, slagit fast.

Borås Elnät certifierades av RISE, som en månad tidigare blev först i Sverige med en ackreditering för certifiering av ledningssystem hos samhällskritiska verksamheter inom el-, gas- och vattenförsörjning.

Läs mer om hur Borås Elnät tacklar cyberhot
25277 Malmo klimatkontrakt duoton
Svenska städers klimatkontrakt visar vägen i EU
Till 2030 ska 100 städer inom EU ha blivit klimatneutrala. 23 svenska städer går före och visar vägen genom att skriva nationella klimatkontrakt. RISE är involverade i arbetet på flera olika nivåer.

Merparten av världens koldioxidutsläpp sker i städer. Därför är det också där den största kraftsamlingen bör göras när det gäller att minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser. Inom EU är målet att 100 städer ska vara klimatneutrala till 2030 och att hela EU ska vara det 2045. I den gruppen är sju av de svenska klimatkontraktsstäderna involverade, Göteborg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå.

– De åtgärder som görs idag är inte tillräckliga för att vi ska nå målen. Klimatkontrakten skapar det sammanhang som gör att vi kan kraftsamla och nå målen, säger Lars Johansson, Förändringsledare och omställningsstrateg på RISE och en representanterna i programledningen för det strategiska innovationsprogrammet Viable cities

Läs mer om hur svenska städer går före i klimatomställningen
25279 kritisk infrastruktur
Så skapar vi resilient kritisk infrastruktur
För att bygga den anpassningsförmåga som behövs för att skapa resilient kritisk infrastruktur så behöver vi lära oss av de anpassningar som görs i kristider genom att titta på hur saker gått till, vad som fungerat, och sedan förstärka det i vardagen.

- Vi som samhälle och individer behöver bli lite mer vana vid att saker kan hända, säger Johan Sjöström, forskare på RISE.

Han får medhåll av kollegan Helene Degerman, projektledare inom samhällssäkerhet.

- Ja, vi är vana vid att arbeta scenariobaserat. Vi behöver bygga förmågan att hantera överraskningar, så att omställningen inte går långsamt för att vi blir tagna på sängen. Vi behöver lära oss att fatta spontana beslut.

Läs mer om hur din verksamhet kan skapa resilient kritisk infrastruktur
Tillgång till värmepumpar - en viktig del i Sveriges krisberedskap
I Europa är 60 procent av hushållen fortfarande beroende av fossila bränslen som olja, gas och kol för uppvärmning. International Energy Agency (IEA) och EU har identifierat värmepumpar som den främsta lösningen för att minska beroende av fossila bränslen och EU hoppas kunna ersätta en tredjedel av gas- och oljepannorna i bostadshus med värmepumpar till 2030.

I Sverige har vi redan ställt om vårt uppvärmningssystem, till stor del med hjälp av värmepumpar, men även fjärrvärme och biobränsle, och har idag ett väldigt litet beroende av importerade fossila bränslen. RISE är sedan 2004 värd för Heat Pump Centre, programkontoret för IEAs internationella samarbetsprogram för värmepumpande tekniker med 20 medlemsländer. En stor del av det dagliga arbetet handlar om att sprida uppdaterad information om värmepumpsteknik och de möjligheter tekniken erbjuder.

- Det kan till exempel vara nya forskningsrön, resultat från demonstrationsprojekt eller någon form av marknadsutveckling som policyskapare, beslutsfattare eller våra intressenter i industrin och forskningsvärlden behöver känna till, säger Caroline Haglund Stignor, senior forskare och förstärkningsområdesledare för Robust och flexibelt energisystem på RISE. Dessutom arbetar vi för att stimulera att nya internationella forskningssamarbeten startas och genomförs.

Läs mer om arbetet inom HPC
25115 dricksvattendirektivet blogg

Nya Dricksvattendirektivet - Vad tycker du? 

Nu har vi alla chansen att tycka till om det nya dricksvattendirektivet. Torsdag 19 oktober öppnade remisstiden för artikel 11 av vårt nya gemensamma dricksvattendirektiv.
Europiska kommissionen har publicerat utkasten för vad de kallar ”Have Your Say” mellan 19 oktober och 16 november 2023. Under dessa fyra veckor kan alla som så önskar kan lämna sina åsikter på vad som står i direktivet.
25119 Linkedin eventbild

Höstens betongkonferens - ta del av presentationerna!

Vägen mot klimatneutral betong och betongbyggande finns utstakad i tre färdplaner: klimatneutralt cement, klimatneutral betong och bygg- och anläggningssektorn med målsättningen att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030. Dessa frågor diskuterade vi under höstens konferens med en tvärsektoriell panel kring betongens och betongbyggandets roll i morgondagens samhällsbyggande.
bild
ERBJUDANDE

Stärkt konkurrenskraft?
Vi hjälper dig att komma igång.

Vi analyserar er verksamhet och visar vägen mot hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer eller kontakta: andreas.johansson@ri.se
Läs mer här om hur vi kan hjälpa till
 
Aktuella event under november från RISE
25296 symbios
14 nov: Symbios 2.0 Finansiering & Omställning
Centrum för Industriell & Urban Symbios bjuder in till årets sista webinarie tisdagen den 14 november kl.8.30-10.00. Webinariets tema är finansiering & omställning.
25293 webbinarium lagkrav och rapportering
21 nov: Så kan digitalisering ge mer cirkulära affärer
Adam Edström på RISE delar med sig av insikter från industrin och visar hur företag använder digitalisering för att främja hållbar omställning.
25282 RISE Mobilitet 230707 B 0
22 nov: Mobilitetsforum 2023
Vårt transportsystem, energisystem och samhälle blir mer och mer ihopkopplat, inkopplat och uppkopplat. Hur förändras ekosystemet och vilka nya roller och aktörer behövs när vi ställer om till fossilfritt?
25303 os%c3%a4ker framtid
24 nov: Anpassningsförmåga för en osäker framtid
Välkommen till ett webbinarium om livsmedelsberedskap, särskilt avsett för livsmedelssektorn, som spelar en avgörande roll för Sveriges totalförsvar.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild