Nyhetsbrev Framtidens samhällsbyggnad #7 Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
Nyhetsbrev från RISE Research Institutes of Sweden
6525 1x1
bild
6525 1x1
Hur ska vi rusta människor för samhällets nya förändringstakt?
Samhället genomgår just nu en snabb förändring på många sätt. För att behålla Sveriges ställning som ledande kunskapsnation, behöver både näringsliv och offentlig sektor genomgå en kompetensomställning. Charlotta Schibbye Fredrikson är Chef inom strategisk forskning och affärsutveckling på RISE.

- Förändringstakten i samhället har ändrats radikalt. Men för att vi ska kunna använda tekniken som en del av den hållbara omställningen krävs det ny kompetens och nya arbetssätt och metoder. Och där kan vi på RISE hjälpa företag och organisationer att hitta rätt väg framåt med utbildning och kunskap, säger hon.
Läs hela artikeln med Charlotta Schibbye Fredrikson
bild
EXPERTER PÅ DET HÅLLBARA ARBETSLIVET
Utveckla din kompetens med oss på RISE
Vi vill ge människor kraft och kunskap att bygga en bättre värld. Vi gör det genom att kombinera expertkunskap inom olika områden med expertis inom lärande. Vi kallar det Learning by RISE.
bild
CIRKULÄRA AFFÄRER - HUR GÖRA DET LÖNSAMT?
Ska jag satsa på en cirkulär affär?
Klimatkrisen har satt fokus på att vi behöver förändra vårt sätt att leva i grunden, bli mer resurseffektiva, använda förnybara råvaror och återbruka produkter. Att som företag gå från traditionell försäljning till en cirkulär affärsmodell är en utmaning, och en helt avgörande framgångsfaktor är att förstå kunderna på djupet.
bild
HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT
Är cirkulärt alltid hållbart?
Cirkularitet är viktigt – men det finns inget likhetstecken mellan att något är cirkulärt och att det är hållbart. Att exempelvis köra bilen långa sträckor för att ta sig till en återvinningsstation med några plastförpackningar må vara cirkulärt, men det behöver inte vara resurseffektivt eller hållbart.
bild
CIRKULÄRA AFFÄRER INTERNATIONELLT
Stort globalt intresse för standardisering av cirkularitet
RISE är ett av de företag, myndigheter och organisationer från hela världen som arbetar tillsammans för att standardisera cirkulär ekonomi. Genom att branscher samlas kring ISO-standardiseringar säkerställer vi att standardiseringarna är brett förankrade och att alla länder är med och bestämmer vad som ska ingå i morgondagens standarder. 
bild
FRAMTIDSSÄKRA VERKSAMHETEN
Stärk konkurrenskraften med RISE
Att ställa om till morgondagens behov, krav och riktlinjer väcker ibland fler frågor än svar? Vilken teknik ska vi satsa på? Vilken kompetens behövs? Hur kommer nya regelverk påverka? Vilka är våra nya samarbetspartners? Hur kommer vi igång? Använd oss som en språngbräda till framtiden!

Vi analyserar er verksamhet och visar vägen mot hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer eller kontakta: andreas.johansson@ri.se
bild
FRAMSYN OM SAMHÄLLSBYGGNAD 
Tre alternativa scenarier för framtidens samhällsbyggnad 2030
I denna framsyn den 7 juni kl 11-12 riktar vi på RISE blicken mot vad som väntar runt hörnet och målar upp tre alternativa scenarier för framtidens samhällsbyggnad 2030.
bild
EXPERTER PÅ HÅLLBAR BETONG
Minskad miljöpåverkan från cement och betong
RISE arbetar för att minska betongens miljöpåverkan samt att öka materialets livslängd och funktion. Vi stöttar ditt företag och din verksamhet i frågor som cement- och betongkonstruktion, beständighet, utveckling av nya sorter betong och cement, eller projektering till färdig produkt eller byggnad.
bild
FRAMTIDENS HANTERING AV DAGVATTEN
Hur anpassar vi samhället till ökade nederbördsmängder?
Regnvattnet är en resurs som behöver tillvaratas. Dagvattenfrågor är komplexa och behöver integreras som en del i stadsbyggnadsprocessen.

I projektet SODA har vi tagit fram nya arbetssätt, stöd för upphandling, utbildningar och nya metoder för hållbarhetsanalys tillsammans med kommuner, aktörer inom vatten och byggbolag för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen.

bild
KLIMATANPASSNING AV DEN BYGGDA STADSMILJÖN
Muklis vill minska sårbarheten i samhället
Inom projektet Muklis ligger fokus på att minska sårbarheten vid skyfall och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor. Ett exempel är Sätra - en ny stadsdel i Västerås - som nu klimatanpassas.
23397 Ship in harbour
SÅ KAN VI HANTERA STÖRNINGAR I FÖRSÖRJNINGSKEDOR
Digitalisering och samarbete är medel för att uppnå ett mål och inte ett mål i sig självt. Kombinationen kan effektivt ta itu med smärtpunkter i vår moderna värld. Den främsta orsaken till utmaningarna hos fraktägarna är bristen på anpassning och samarbete i försörjningskedjans nätverk. 
23402 sociala v%c3%a4ven liten bild
ATT STÄRKA DEN SOCIALA VÄVEN
Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för livsmiljöer med god social hållbarhet i våra samhällen? Hur kan vi tillsammans bygga en väv av platser där människor kan leva det liv de själva vill leva? En väv av platser som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Detta utforskar vi i föreberedelseprojektet Den Sociala Väven.
bild
BATTERIPROVNING HOS RISE
Säkerhetskritisk batteriprovning
Läs mer om RISE erbjudande
 
Intressanta berättelser/nyheter
bild
TIPS!
Följ framtidens samhällsbyggnad på LinkedIn
Klicka här
 
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild