Normpack verkar för säkra material i kontakt med livsmedel
Webbversion
740 greybord
öppet webbinar  25 maj 2022
Varmt välkommen till Normpacks morgon-webbinar om regler för material i kontakt med livsmedel
1x1
1x1

 Normpacks informerar om reglerna för material i kontakt med livsmedel och kommande tillsyn
Alla material som kommer i kontakt med livsmedel måste vara utvärderade för ändamålet och uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen.

Nu införs kontroll på företag i Sverige. Tillsynen beräknas starta under hösten 2022 för att sedan byggas ut över hela landet.

Normpack bjuder därför in till ett öppet webbinar för att informera om lagstiftningen och tillsynen.

Normpack är en näringslivsgrupp där medlemmar får stöd och support i frågor som rör lagstiftningen. Normpack deltar bl.a. i Livsmedelsverkets samverkansgrupp för kontaktmaterial och har därigenom insyn i uppbyggnaden av tillsynen.

Mötet hålls digitalt.
Frågor som kommer tas upp
  • Hur är lagstiftningen uppbyggd, i Sverige och EU?
  • Finns det regler för alla material?
  • Vad innebär tillsynen i Sverige?

Webbinariet är för dig som tillverkar, importerar och saluför material och produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel.
T.ex.:
  • livsmedelsförpackningar
  • köksutrustning
  • processutrustning för livsmedel
Du kan vara produktansvarig, säljare, inköpare eller den på företaget som är ansvarig för laguppfyllnad.
När: onsdag den 25 maj kl 9.00-10.00 

Var: via TEAMS-länk som du får vid anmälan

Webbinariet är öppet för alla och och kostnadsfritt.

Dela gärna vidare inbjudan till fler som kan vara intresserade.
Till anmälan >