Nyheter från RISE Research Institutes of Sweden
Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
1x1 17889 rapportbild
1x1
Myndighetsdialog för ökad cirkularitet
Projektet Myndighetsdialog cirkulär ekonomi pågick under 2020 och 2021 och samlade ett tjugotal myndigheter och andra aktörer för att identifiera utmaningar och möjligheter relaterat till produktlagstiftning och cirkulära affärsmodeller.

Ett antal utmaningar kopplade till lagarnas ursprung i linjära logiker och processer, tolkningen av dem samt otydliga definitioner har kartlagts och dokumenterats. För produkterna soffa, höj- och sänkbart skrivbord samt kylskåp gjordes djupdykningar i vilka lagar och regler som är applicerbara vid olika cirkulära strategier såsom återbruk, återtillverkning och produkt-som-tjänst-modeller. Dessa fallstudier finns redovisade i separata snabbfakta för varje produkt. Vid återbruk av en soffa behöver man t ex ta hänsyn till 7 olika lagstiftningar, och vid återbruk av ett höj- och sänkbart skrivbord hela 11 stycken!

Läs mer och ladda ner projektets slutrapport här
bild
   Bild: Re:Source
Hur cirkulärt är Sverige?
Nu påbörjas arbetet med att ta fram en ”Circularity GAP Report” för Sverige.
Genom att utgå ifrån Circle Economys metod för att analysera materialflöden i nationella ekonomier kommer RISE och Circle Economy att belysa Sveriges hantering av resurser: Vilken typ av material flödar redan i ekonomin? Var kommer de största avfallsströmmarna ifrån? Går vissa strömmar redan tillbaka till systemet? Rapporten väntas vara klar första kvartalet 2022.
1x1 17878 Adda bild
1x1
Omställning för lönsamhet 
Formex – ”den största mötesplatsen för nordisk inredningsdesign” –
samlar hundratals utställare inom bland annat inredning, design, mode och accessoarer.

Under mässan i augusti höll Ann-Charlotte Mellquist ett “Formex talk” på temat ”Cirkulära affärsmodeller - Lönsamhet genom värdebevarande”.Presentationen i sin helhet finner du här (scrolla ner)
bild
Adda upphandlar för mer cirkulära möbelflöden!
Du har väl inte missat att Adda nu är på gång med en ny upphandling inom ”Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster”.
Syftet med upphandlingen är att skapa förutsättningar för upphandlande myndigheter att införa cirkulära möbelflöden och på så vis minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan. Upphandlingen omfattar tjänster inom rekonditionering, renovering, reparation, re-design av möbler, köp av begagnade möbler, avyttring av möbler samt närliggande tjänster inom exempelvis inventering och inredning. Genom att upphandla dessa tjänster vill man hjälpa till att påskynda omställningen till en mer cirkulär ekonomi.


KOLL PÅ KEMIKALIERNA
Intresset ökar för återbruk och med det kommer också frågor kring farliga ämnen, skadliga kemikalier och lagstiftning. Vilka risker finns, vilket ansvar har företag som säljer återbrukade produkter, och hur kan skadliga ämnen fasas ut? Substitutionscentrum har kurser och seminarier för dig som vill veta mer!
Cirkularitet.se följer RISE riktlinjer för hantering av personuppgifter. Dina uppgifter lagras endast för att användas i samband med cirkularitet.se och ge information kring relaterade projekt och händelser. Du kan avregistrera dig när som helst på länken Avregistrera i sidfoten nedan.
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
$$$open$$