2794 Processum svart
Visa webbversion
15670 Bild nyhetsbrev tallskog i solsken
VÄLKOMMEN TILL EN DIGITAL PRESENTATION OCH DIALOG KRING:
Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Tillsammans med Skogsindustrierna och Skogstekniska Klustret bjuder vi in till en digital presentation och dialog kring skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Vad innebär Färdplanen för oss?  Magnus Berg är talesperson för näringspolitik och fossilfrihet på Skogsindustrierna och  kommer att berätta mer.

Tillsammans kommer vi också att diskutera:
Hur kan vi realisera färdplanen?
Hur kan bioekonomin leverera på de nationella och de globala målen?
På vilket sätt kan vi bidra till att förverkliga målen?

När: Onsdag 14 April
Tid: 13:00-14:20
Hur: Digitalt via Zoom

Agenda

Presentation Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Magnus Berg 
Workshop 
Paus/mingel/kaffe 
Sammanfattning och diskussion
Avslut 


Det här är den andra presentationen och dialog kring färdplanerna som arrangeras av aktörer i norra Sverige som arbetar för fossilfrihet och bioekonomi; Bioekonomi i norr.

Bioekonomi i norr:
Bio4Energy - BioFuel Region - North Sweden Cleantech - Piteå Science Park - RISE Processum – Skogstekniska Klustret
Anmäl dig här
16130 Bild1
12049 logotyper FoU r%c3%a5det utskick
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
732 in 733 fb
unknown link