Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
23967 glad sommar kopiera
Vi på Livsmedelsacceleratorn önskar dig en fin sommar!
Nu tar vårt nyhetsbrev en paus och semestern stundar för de flesta av oss. Vi vill passa på att önska våra läsare en härlig sommar.

//Maria, Martin, Thomas och Peter
1x1 24224 export1
1x1
NYHET
Sök till Exportprogrammet i Västra Götaland
Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som exporterar idag och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.
Deltagare i Exportprogrammet får möjlighet att nätverka med andra företag med liknande utmaningar, öka kompetens inom aktuella områden och få individuellt stöd från experter inom internationalisering.

Läs mer
1x1 24223 IMG 0850 (3)
1x1
NYHET
Efter prisökningarna – nu äter vi mindre till ett högre pris
Under 2022 ökade de svenska hushållens utgifter för livsmedel och alkoholfria drycker med 8,4 procent i löpande priser jämfört med föregående år, och uppgick till 323 miljarder kronor. Samtidigt minskade utgifterna i fasta priser med drygt två procent under samma period. Det innebär att livsmedelskonsumtionen har minskat efter pandemiåren även om hushållen lägger mer pengar på mat och alkoholfri dryck. Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB) och presenteras i Konsumtionsrapporten 2023 från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Läs mer
1x1 24214 GU havssallad
1x1
NYHET
20 arter av havssallat funna längs Sveriges kuster
Antalet arter av grönalgen havssallat längs Sveriges kust är långt större än vad tidigare varit känt. Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt 1 000 mil kust och funnit tjugo arter av havssallat. Gröna makroalger av släktet Ulva, även kallad havssallat, finns nästan överallt längs den svenska kusten från Strömstad ända upp till Bottenhavet i Östersjön. Havsallat förökar sig lätt och växer till snabbt, vilket gör den intressant för en expanderande vattenbrukssektor. Forskning pågår både i Sverige och utomlands för att använda havssallat i livsmedelsframställning och i olika biokemiska applikationer.

Fotograf: Sophie Steinhagen


Läs mer
1x1 24218 lok
1x1
NYHET
Nordiska näringsrekommendationerna 2023
I juni lanseras de Nordiska näringsrekommendationerna 2023. För första gången innehåller de vetenskapliga rekommendationer för både hälsa och miljö, och förordar en mer växtbaserad kosthållning, mer fisk och mindre kött på tallriken.
Läs mer
1x1 24216 agg1
1x1
RAPPORT
Konkurrensverket ser risk för bristande konkurrens och omotiverade prisökningar i livsmedelsbranschen
Kan de höga svenska matpriserna förklaras av bristande konkurrens i livsmedelsbranschen? Hur ser konkurrensförhållandena ut i de olika leden i livsmedelskedjan? Det är frågor som just nu analyseras av Konkurrensverket. Undersökningen är fortfarande i ett tidigt skede, men redan i Konkurrensverkets första resultat finns indikationer som tyder på risk för bristande konkurrens och omotiverade prisökningar.
 
Läs mer
1x1 24221 Lokalproducerad
1x1
NYHET
Småskaliga livsmedelsproducenter ska enklare kunna ställa om till ekologiskt
Jordbruksverket upphandlar nu en aktör som kan göra en kartläggning av utbudet av inhemska jämfört med importerade ekologiska livsmedel. Syftet med kartläggningen är bland annat att identifiera vilka ekologiska produkter som importeras idag, men som skulle kunna produceras inhemskt istället. Sådan kunskap kan underlätta för små och medelstora livsmedelsföretag på landsbygden att öka sitt utbud av ekologiska livsmedel.

Läs mer
1x1 24226 eko
1x1
EVENT
Ekologisk certifiering av livsmedel – 19 september i Vara
Funderar du på att eko-certifiera din livsmedelsförädling? Kom då på Länsstyrelsens kursdag där de kommer prata om regler och mervärden samt vad du behöver tänka på.
En hel del av de produkter som odlas eller föds upp på ekologiskt certifierade gårdar förädlas och säljs som konventionellt producerad mat. Länsstyrelsen i Västra Götaland reder ut hur regelverket ser ut och pratar om vilka mervärden du kan få med en certifierad produkt. Med på kursen är representanter från KRAV och certifieringsorgan.

Läs mer
1x1 24227 h%c3%a4lsosamt
1x1
NYHET
Medborgarpanel gav förslag på hur vi kan äta hållbart och hälsosamt
Mer kunskap om hållbar mat i skolan, mer regler kring marknadsföring av onyttig mat och sänkt moms på frukt och grönt. Det var några av förslagen som Sveriges första nationella medborgarpanel lämnade över till Livsmedelsverkets generaldirektör i juni. Nu tas idéerna vidare i ett regeringsuppdrag om hållbar livsmedelskonsumtion.

Läs mer
EVENT
SM i Mathantverk 2023
Svenska mästerskapen i Mathantverk 2023 kommer att avgöras i Västra Götaland, på Åhaga i Borås den 17–19 oktober. Tävlingen anordnas parallellt med Særimner, Eldrimners idé- & kunskapsforum. 
Läs mer
1x1 24219 Vasterhavsveckan1
1x1
VÄSTERHAVSVECKAN 
Marin matmarknad på Västerhavsveckan – 12 augusti
Nyfiken på nya produkter från havet? Efter succén från Västerhavsveckan 2022 anordnas nu den marina matmarknad i Fjällbacka igen.
Läs mer
1x1 24225 musslan
1x1
NYHET
Bohusläns blåmusslor skyddas inom EU
Blåmusslor (Mytilus edulis) som odlas i Skagerraks havsvatten i den bohuslänska skärgården har nu ursprungsskyddats av EU under namnet Bohusläns blåmusslor. Den bohuslänska blåmusslan är en hållbar och näringsrik proteinkälla från havet med smak av umami, nöt och krabba.
Läs mer
1x1 24222 klimat
1x1
NYHET
Klimatlöftet är en ny satsning som ska få små och medelstora företag att lyckas med att minska sin klimatpåverkan
Klimatlöftet är ett nytt ettårigt projekt inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, och vänder sig till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan. Fokus ligger på typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Det handlar om hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter, klimatsmart mat, samt ökad klimat- och energiprestanda i fastigheter och lokaler.

Företag som antar klimatlöften får kostnadsfritt stöd genom ett program som exempelvis webbinarier, rådgivning, workshops och samverkan under ett års tid, med start 1 oktober 2023.


Läs mer och anta dina klimatlöften här >>
KURS
Introduktion till sensorik 11-12 oktober
Kursen ger en grundläggande förståelse för sensoriska metoder och analyser. Den ges på engelska under två halvdagar och är webbaserad. Kursen innehåller praktiska övningar och ett kit med prover sänds till deltagarna innan kursstart.
Läs mer
1x1 24215 thumbnail IMG 7366
1x1
NYHET
Finalisterna i Impact Maker Award utsedda
För tredje året i rad arrangeras Impact Maker Award, tävlingen för startups inom livsmedelsbranschen. Syftet med priset är att synliggöra innovativa startups inom livsmedelssystemet som en källa till inspiration för framgångsrik innovation. Ambitionen är att fler aktörer inom handeln, industrin och leverantörskedjan ska se samarbetspotentialen med startups och hur det kan vara en kraftfull källa till innovation. Bland de tre finalisterna hittas två Västsvenska bolag, Nordic Seafarm och ForRealFoods


Läs mer
KONFERENS
 Nordic Wild Berry Conference 7-8 september
Konferensen arrangeras som en del av Nordic Wildberry Week i Umeå. Under två dagar får du en djupare inblick i allt från nuläge och framtid för skogsbärsbranschen i Norden till utmaningar inom social hållbarhet och exempel på innovationer.
Läs mer
SEMINARIESERIE
Våga dela data! – Kostnadsfri seminarieserie om datadelning
Att datadelning är ett hett ämne råder det ingen tvekan om. Inte minst inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Projektet Agrifood Data Workshop bjuder in till en digital, kostnadsfri seminarieserie i fyra delar på temat Våga dela data! Välkommen att få djupare insikter om säkerhets- och lagkrav, samtidigt som du får en inblick i affärsaspekten
Läs mer
HANDBOK
Minska matsvinnet
Livsmedelsverket har tagit fram en ny handbok som ska hjälpa företag inom detaljhandeln att minska sitt matsvinn. Målet är att underlätta och spara tid åt företagen. En verksamhet som minskar sitt matsvinn utnyttjar både de egna och jordens resurser bättre – samtidigt som lönsamheten kan öka.
Läs mer
1x1 Foto: Svensk Fågel Bildtext: Ulf Ivarsson, kycklinguppfördare, Svensk Fågel.
1x1
EVENT
Livsmedelsdagarna 20-21 september
Livsmedelsdagarna är ett årligt branschforum, en mötesplats för alla aktörer inom livsmedelsbranschen där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. Här möts vi för att tillsammans driva livsmedelsbranschens viktiga frågor framåt, till exempel forskning, innovationer, trender, kompetensförsörjning och utbildning.
 
Läs mer
1x1 24217 SEK
1x1
FINANSIERING
Eurostars höst 2023
Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.
Läs mer
RAPPORT
Kompetensutveckling stärker svenskt insjöfiske
Yrkesfisket i Sveriges sötvattensområden är en livskraftig bransch med goda förutsättningar att växa och utvecklas. Lönsamheten i svenskt insjöfiske är god, där samtliga segment inom respektive sjö går med vinst, även om det finns stor variation mellan segment och sjöar.
För att svenskt insjöfiske ska kunna stärkas och bli mer hållbart behövs flera och olika typer av kompetensutvecklande insatser. Det uppger yrkesfiskare själva i en ny rapport från Jordbruksverket.
Läs mer
RAPPORT
Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen
I den första rapporten för 2022 redogörs bland annat för Konkurrensverkets yttrande över Gårdsförsäljningsutredningens betänkande i vilket det föreslås att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under vissa förutsättningar. I rapporten redogörs även för status i de två pågående rättsprocesser som initierats av Systembolaget och rör företag som bedriver privat e-handel med alkoholdrycker.
Läs mer
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
2738 instagram circle 732 in