Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
1x1 23346 Energi9maj
1x1
EVENT - 9 MAJ
Livsmedelsnätverk Energieffektivisering – 9 maj
Nu kan du anmäla dig till en workshop och den första nätverksträffen för livsmedelsföretag som vill öka sina kunskaper kring energieffektivisering. Första träffen hålls den 9 maj i Göteborg. I denna workshop arbetar vi tillsammans med analysen av företagens eleffektdata och vi diskuterar och ger tips för arbetet med Energiledning. Vi avslutar med konkreta tips för energieffektiviserande åtgärder inom disk och rengöring.


Läs mer och anmäl dig här
1x1 21384 IMG 0795 (2)
1x1
EXPORT
Internationella Handelsdagen – 11 maj
Dagen för dig som älskar internationella affärer. Här får du en uppdatering kring de senaste handelstrenderna, handelspolitiken och de affärskritiska områden du behöver ha koll på för att nå framgångsrik internationell försäljning.

Efter lunch samlar vi livsmedelsföretag som vill fördjupa sig inom livsmedelsexport.

Läs mer och anmäl dig här
1x1 23283 Frukt
1x1
OMSTÄLLNINGSLYFTET - EVENT - 5 & 8 MAJ
Lär dig mer om hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag. Med start 2024 börjar EU:s nya lag om Hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) att gälla. Den nuvarande hållbarhetsredovisningslagen byts ut och kraven på hållbarhetsredovisning förändras i grunden och blir betydligt mer omfattande.  

RISE genom Omställningslyftet bjuder in till två kostnadsfria webbinarier, den 5 och 8 maj, där vi går igenom grunderna i den nya lagen. Dessutom bjuder vi på inspirerande exempel från företag som förbereder sig.
Läs mer
1x1 23251 IMG 0080 (2)
1x1
FINANSIERING
Vi coachar livsmedelsföretag som vill söka finansiering
Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse. De erbjuder, bland annat genom FoU-kort, stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny kunskap och kompetens för att utveckla sina tjänster, varor och processer.

Livsmedelsacceleratorn kan stötta din finansieringsansökan genom att granska och lämna input till förbättringar och förmedlar kontakter med rätt expertis för att ditt företag ska nå dit du vill.

Har du ett forsknings- och utvecklingsprojekt som du vill prova och se om det kan bli delfinansierat av offentliga medel? Ta kontakt med Maria Holmkvist på Livsmedelsacceleratorn.  

Läs mer
1x1 23286 Krisochkrig
1x1
WEBBINARIUM- 5 MAJ
Mat och dricksvatten i kris och krig
Den 5 maj bjuder Livsmedelsverket in till ett webbinarium om dricksvatten- och livsmedelsförsörjning i kris och krig. Under dagen kommer aktuella frågor som berör både dricksvatten och övriga livsmedel att presenteras. Dagen inleds med en gemensam förmiddag klockan 09:00 till 12:00 medan vi under eftermiddagen klockan 13:00 till 15:00 delar upp programmet i två parallella pass.

Läs mer
1x1 Foto: Svensk Fågel Bildtext: Ulf Ivarsson, kycklinguppfördare, Svensk Fågel.
1x1
NYHET
Bedömning från Livsmedelsverket: ”Probiotika” får inte användas som kategorinamn på kosttillskott
Livsmedelsverket har sett över om ordet probiotika kan få börja användas på kosttillskott som innehåller en viss sorts bakterier. Bedömningen är att ordet inte får användas så länge det inte finns något godkänt hälsopåstående om probiotiska mikroorganismer. Livsmedelsverket står alltså kvar vid sin tidigare bedömning, som också följer tolkningen i EU-kommissionens vägledning.
 
Läs mer
1x1 Foto: Svensk Fågel Bildtext: Ulf Ivarsson, kycklinguppfördare, Svensk Fågel.
1x1
NYHET
Stort intresse för nordiskt toppmöte om matsvinn
Den 26 april samlas experter, politiker och kungligheter i Stockholm för ett nordiskt toppmöte om matsvinn.
 
 – Matsvinnet är en av våra största utmaningar och det är ett otroligt slöseri att vi slänger så stora mängder ätbar mat i alla delar av livsmedelskedjan. Även om vi har noterat en positiv trend de senaste åren, särskilt i hushållen där en betydande mängd mat slängs, är det långt kvar för att nå målet i Agenda 2030 om att halvera matsvinnet, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket.
 
Läs mer
1x1 23284 analoger
1x1
NYHET
Klimatpåverkan från växtbaserade köttanaloger – vad vet vi?
Växtbaserade köttanaloger presenteras ofta som ett klimatsmart alternativ men kunskapen om klimatpåverkan från produktgruppen i förhållande till andra livsmedel är för närvarande begränsad. En ny studie har sammanställt kunskapsläget och bidrar till en mer nyanserad bild av köttanalogers klimatpåverkan jämfört med andra produkter vilket kan stödja aktörer i livsmedelskedjan inom produktutveckling och i kommunikation med kunder och leverantörer.
 
Läs mer
UTBILDNING
Livsmedelsmikrobiologi – 5-7 september
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring de vanligast förekommande mikroorganismerna i livsmedelssammanhang. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall få ökad kunskap om livsmedelsmikrobiologi samt hur och varför man utför mikrobiologiska analyser.
I kursen igår såväl teoretiska som praktiska moment. Förmiddagarna ägnas åt föreläsningar med fokus på grundläggande mikrobiologi och eftermiddagarna tillbringas på lab. 
Läs mer
1x1 23348 R%c3%b6kt V%c3%a4ttersik 2
1x1
NYHET
Rökt Vättersik får skyddad ursprungsbeteckning i EU                        
Vätterns Fiskareförbund har ansökt om att ursprungsskydda Rökt Vättersik och nu fått godkänt av EU-kommissionen. Det innebär att den sik som tas upp ur Vättern och tillreds på angivet sätt inom 10 kilometer från Vätterns strand nu kan märkas med den rödgula ursprungsbeteckningen (SUB).
 Fisket och rökningen av sik har lång historia och är ett traditionellt hantverk där kunskapen har gått i arv i generationer.
 – Rökt Vättersik har en lång tradition i området kring Vättern och är även idag en viktig produkt för yrkesfisket och rökerierna kring sjön. En märkning av produkten hjälper till att lyfta fram den stolta tradition som finns här, säger Elin Gunve, yrkesfiskesamordnare på Jordbruksverket.

Foto: Jordbruksverket
 
Läs mer
NÄTVERK
Nätverket Konsumentkontakt startar ny säsong
Detta nätverk är en mötesplats för dig som arbetar med företagets relationer gentemot konsumenten och har intresse av hur företagets kontakter med konsumenten kan förändras och förbättras. Nätverket syftar till att stärka dig i ditt arbete som konsumentkontakt och ger konkreta och praktiska verktyg som direkt kan appliceras i vardagen.
Mer information och anmälan
1x1 23285 Salt
1x1
NYHET
WHO:s mål om minskat saltintag till 2025 kommer inte att uppnås skriver Livsmedelsverket
Vi kommer inte att nå det globala målet om att minska saltintaget med 30 procent till år 2025, det konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO) i en rapport. Enligt WHO skulle 7 miljoner liv kunna räddas till 2030 om åtgärder införs för att minska saltmängden i mat. I nuläget är det endast fem procent av WHO:s medlemsstater som bedöms använda sig av tillräckliga strategier för att sänka saltkonsumtionen.
Läs mer
KONFERENS
Matdagen 2023
Den 4 maj anordnar Livsmedelsföretagen Matdagen. Dagen inleds kl 11:00 med årsstämma för Livsmedelsföretagens medlemmar och Matdagens program drar i gång kl 13:30 och håller på fram till kl 17:00. 
Läs mer
1x1 22584 Thomas Angervall
1x1
OMSTÄLLNINGSLYFTET
Nu finns stöd för ditt företags klimat- och hållbarhetsarbete
Vill ni arbeta för minskad klimatpåverkan för er produktion och produkter? Till exempel se över er energianvändning, råvaror och ingredienser, restströmmar eller förpackningar?
Just nu är vi ute och träffar livsmedelsföretag som vill ställa om. I projektet Omställningslyftet kan ditt företag få rådgivning och expertstöd i ert affärsdrivna klimat- och hållbarhetsarbete och framtidsomställning. 
Läs mer
OMSTÄLLNINGSLYFTET
Vägledande tips för mer effektiv energianvändning
Den 26 januari 2023 arrangerades ett frukostwebbinarium med vägledande tips på vad livsmedelsföretag kan göra för att använda energi mer effektivt. Frukostseminariet innehåller fyra delar med experter från Energikontor Väst och RISE samt Fredrik Javensköld från Skånemejerier som delar med sig av sina erfarenheter kring energieffektivisering.

Nu kan du se seminariet i efterhand på Omställningslyftets hemsida.
Se seminariet här
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
2738 instagram circle 732 in