Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
1x1 21823 IMG 0850 (3)
1x1
EVENT - 25 JANUARI
Välkommen till en dag om affärsmöjligheter med offentliga kök 
Lär dig mer om projektet Mer lokal mat i offentliga kök. Den lokala maten har många fördelar, hur kan vi hjälpa er för att utveckla affären till de offentliga köken? Du kommer att få lyssna på flera livsmedelsföretag inom olika branscher som har erfarenhet av att sälja till skolor, äldreomsorg och sjukhus.
Läs mer
1x1 21824 Sk%c3%a4rmbild (639)
1x1
NYHET
Projekt designar testbädden för recirkulerande vattenbruk i Sotenäs      
Nu satsar Västkusten på att skapa Sveriges mest avancerade testbädd för recirkulerande vattenbruk. Projektet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk” vill lägga grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk. Testbädden som nu designas ska göra det möjligt att genomföra avancerade tester för att odla och hålla olika arter av vattenlevande organismer, till exempel fisk, ryggradslösa djur och alger. 
Läs mer
1x1 21827 Sk%c3%a4rmbild (646)
1x1
EVENT 13 DECEMBER
Seminarium om grönskördade bönor
Projektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor. Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en starkt växande efterfrågan och intresset för och efterfrågan på växtproteiner är generellt stort i Sverige.

Läs mer
1x1 Foto: Svensk Fågel Bildtext: Ulf Ivarsson, kycklinguppfördare, Svensk Fågel.
1x1
FINANSIERING
Över två miljarder kronor ska bidra till mer svenskproducerad sjömat
Den 1 december öppnade svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Det innebär nya möjligheter för yrkesfiskare, samt för den som driver eller planerar att starta ett vattenbruksföretag att söka stöd. Programmet främjar ett hållbart yrkesfiske och vattenbruk – och bidrar till ett ökat utbud av svensk sjömat.
 
Läs mer
1x1 21830 fullkorn
1x1
NYHET
Ny sammanställning bekräftar och stärker nyttan med fullkorn
De positiva hälsoeffekterna av att äta mer fullkorn är klart större än riskerna med kadmium och andra oönskade ämnen, som kan finnas i fullkornsprodukter. Det visar en ny sammanställning från Livsmedelsverket.

Läs mer
WEBBKURS
Så kan du minska saltet
För hög saltkonsumtion kan orsaka högt blodtryck vilket i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Detta är ett globalt problem och något som vi behöver ta tag i. Livsmedelsbranschen kan bidra till ett sänkt saltintag och därmed till att spara både liv och pengar. Inom projektet ReduSalt har forskare utvecklat flera metoder för att sänka salthalten i en rad av våra vanligaste livsmedel.
Läs mer
1x1 21831 IMG 0181
1x1
NYHET
Kommissionen föreslår åtgärder för att tillvarata algernas potential i Europa
Den 15 november antog kommissionen ett banbrytande initiativ för att frigöra potentialen hos alger i Europeiska unionen. Kommissionen föreslår 23 åtgärder för att skapa möjligheter för industrin och för att hjälpa den att växa till en robust, hållbar och regenerativ sektor som kan tillgodose den växande efterfrågan i EU. EU är en av världens största importörer av algprodukter och efterfrågan väntas uppgå till nio miljarder euro år 2030, särskilt inom sektorer som livsmedel, kosmetika, läkemedel och energiproduktion.

Läs om 23 åtgärder som ska stärka algsektorn
NY LAGSTIFTNING
Restauranger och kaféer måste erbjuda mat och dryck i återanvändbara matlådor och muggar
Från 1 januari 2024 ska företag som serverar mat och dryck i engångskärl erbjuda kunden möjlighet att få maten eller drycken i återanvändningsbara kärl som matlådor eller muggar. Kravet gäller de företag som serverar mat och dryck i engångskärl till fler än 150 kunder per dag.
Läs mer
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
2738 instagram circle 732 in