Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
1x1 21306 Affarsmodell 9 10 nov
1x1
EVENT - 9 och10 NOVEMBER
Hitta nya affärsmöjligheter 
Rätt affärsmodell kan vara avgörande för om ett företag överlever eller försvinner. Men hur kan ett företag arbeta med sin affärsmodell för att utvecklas i rätt riktning? I höst erbjuder vi två tillfällen för livsmedelsföretag att kartlägga sin affärsmodell och hitta nya affärsmöjligheter. Säkra din plats redan idag. Begränsat antal platser. Alla deltagande arbetar utifrån sitt eget företag och affärsidé.
Läs mer
1x1 21380 frukt
1x1
EVENT - 16 NOVEMBER
Innovationsledning för grön och digital omställning – så får vi det att hända
             
Behovet av smarta och hållbara lösningar för samtidens komplexa utmaningar är stort. Förmåga till innovation pekas ut som avgörande för att den gröna och digitala omställningen ska ta fart. Under denna konferens får du ta del av kunskap om och inspiration till förnyelsearbete under osäkerhet. Du får också möta andra med intresse för innovationsledning.

Datum: 16 nov 2022
Tid:  09.00-17.00
Plats: Life City, Solnavägen 3h, 113 63 Stockholm eller digital

Program och anmälan
21397 Sallapack kopiera
Träffa Sallapack – nytt västsvenskt bolag som ska göra arbetet lättare för cateringföretagen
Sallapack står för dörren att lansera nya lösningar för att underlätta arbetet med manuell uppläggning av mat. Deras nya moduler av mindre maskiner matchar företag med behov av att effektivare hantera ett stort antal uppläggningar av mat varje dag. Det kan handla om storkök och kantiner i personalmatsalar men i första hand kommer Sallapack att rikta in sig på företag som levererar catering.
Läs mer
1x1 21384 IMG 0795 (2)
1x1
EXPORT
Ny tjänst ger de senaste nyheterna om export av mat
Nu är det möjligt för exportörer att följa de senaste nyheterna inom området export till länder utanför EU. Prenumerera på Livsmedelsverkets nya tjänst Nyheter livsmedelsexport.

Läs mer
1x1 Foto: Svensk Fågel Bildtext: Ulf Ivarsson, kycklinguppfördare, Svensk Fågel.
1x1
EXPORT
Företag som exporterar till Kina behöver uppdatera sin registrering
Kina har ändrat sina regler om registrering. Om ditt företag har en registrering i Kina som godkändes före 2022 behöver den uppdateras. Sista datum för uppdatering är 28 februari 2023.

 Den 1 januari 2022 började Kinas nya registreringsregler gälla för alla livsmedelsanläggningar som producerar, processar och lagrar livsmedel som ska exporteras till Kina. Reglerna omfattar alla livsmedel utom tillsatser och så kallade livsmedelsrelaterade produkter och finns beskrivna i Kinas registreringslagstiftning decree 248.
Läs mer
1x1 21385 IMG 2141 (1)
1x1
KONFERENS 1 DECEMBER
Framtid Västra Götaland – Klimatomställning för hållbar konkurrenskraft
Västra Götalandsregionen bjuder in till en fysisk konferens med regionala utvecklingsfrågor i fokus. Vi kan, genom att gå före i klimatomställningen, stärka näringslivets konkurrenskraft, värna om människors välmående och behålla en god välfärd. På Framtid Västra Götaland samlas vi för en fortsatt dialog om hur vi ställer om tillsammans. 
Läs mer
1x1 19758 Forpackning1 (2)
1x1
WEBBINARIUM 
Strategiskt hållbarhetsarbete
Produktionslyftet arrangerar den 18 november ett frukostwebbinarium om möjligheter med grönt förbättringsarbete. Här kommer du få insikt i hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet. Vi pratar bland annat om:
  • Att mäta, visualisera och börja minska klimatavtrycket genom att integrera hållbarhet i operativa styrning och därigenom synliggöra värdet av förbättringar.
  • ”Use Green to get Lean” – nytt bränsle till förbättringsarbetet.
  • Skapa förutsättningar för innovation genom att styra fokus till att skapa klimat- och miljövärde i den strategiska affärsutvecklingen.
Läs mer och anmäl dig här
FINANSIERING
Ny satsning på innovation för minskad elanvändning i Sverige
Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera nyttjande av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge bred och långsiktig effekt i samhället.

Satsningen vänder sig till företag och organisationer som kan skapa innovationer eller beteendeförändringar som gör att individer och samhälle minskar och justerar elanvändningen. Den totala budgeten för utlysningen Innovationer för en minskad elanvändning är 10 miljoner kronor. Cirka 20 projekt kan ges stöd.

Läs mer
NYHET
Kan uttjänt jäst bli till biobaserat lim?
Kan uttjänt jäst från ölbryggning användas för att göra biobaserat lim till wellpappförpackningar och spånskivor? Det ska utvärderas i ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation – en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Bakom projektet står RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med en kvintett av aktörer som tillsammans bildar värdekedjan för att ta fram en cirkulär och biobaserad produkt: Spendrups Bryggeri, Ragn-Sells Recycling, Akzo Nobel Adhesives, Byggelit och DS Smith Packaging Sweden. Under 1,5 års tid ska man undersöka och utvärdera möjligheten att få till stånd ett cirkulärt, hållbart och resurseffektivt användande av den uttjänta jästen som komponent i biobaserade material och produkter.
Läs mer
NYHET
Svenskar litar på maten och har högt förtroende för myndigheter och forskare
Enligt Livsmedelsverket har svenskar högst förtroende bland medborgare i alla EU-länder för den information om risker med mat som de får från sina nationella myndigheter. Och förtroendet ökar. Det visar Eurobarometern, en omfattande återkommande undersökning om EU-medborgares inställning till risker med mat. Resultaten visar också att svenskar bryr sig mer om att äta hälsosamt, än om vilka möjliga risker det finns med mat. Bakom undersökningen står Efsa, den europeiska  livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Efsa genomför regelbundet en stor undersökning om EU-medborgarnas inställning till olika frågor om risker med mat. De nu publicerade resultaten bygger på intervjuer i medlemsländerna under perioden mars–april 2022.
Läs mer
1x1 Foto: GroPro
1x1
FILM
Digital marknadsföring
Missade du Exportcentrums seminarium om att boosta exportaffärerna genom digital expansion med Jacqueline Kohtbauer och Tom Nilsson, Icebug AB?
Nu finns seminariet att se i efterhand på Youtube.
Se seminariet här
1x1 19674 E handel
1x1
NYHET
Nya lagändringar inom konsument och marknadsrätt
Vet du om att det skett omfattande lagändringar inom konsumenträtt och marknadsföring under 2022? Västsvenska handelskammaren listar tre punkter att ha koll på för att undvika höga sanktionsavgifter.
 Digitaliseringen har inneburit ett paradigmskifte inom handeln, men lagstiftningen har inte riktigt hängt med. Fram tills i år, då flera stora förändringar har införts i bland annat marknadsföringslagen och distansavtalslagen, samtidigt som vi har fått en ny konsumentköplag.

Läs mer
NYHET
Livsmedelskontrollen tillbaka på en mer normal nivå efter coronapandemin
Livsmedelsverket skriver i ett pressmeddelande att livsmedelskontrollen är till stora delar tillbaka på en normal nivå igen efter en nedgång i antalet kontroller under den tid då covid-19 påverkade Sverige som mest. Antal kontroller har ökat och livsmedelskontrollen i alla dess led har i stora delar fungerat väl under år 2021. Men på flera områden måste kontrollen bli bättre.
 – Det är positivt att det skett en återhämtning i livsmedelskontrollen. Särskilt viktigt är det att högriskanläggningarna nu kontrolleras i större omfattning än 2020, säger Cecilia Svärd, chef för Livsmedelsverkets utvärderingsavdelning.
Läs mer
1x1 21396 sjomat
1x1
NYHET
Stöd till vattenbruk och beredningsindustri har bidragit till tillväxt
Jordbruksverket utvärderar och följer kontinuerligt upp resultat av stöden från havs- och fiskeriprogrammet. En ny utvärdering visar att investeringsstödet 2007–2019 har bidragit till att stärka tillväxten inom vattenbruket och beredningsindustrin genom ett ökat produktionsvärde. Inom vattenbruket har stödet även bidragit till ökad sysselsättning.
Läs mer
NYHET
Miljardsatsning på ärtor stärker Västra Götaland som klimatsmart livsmedelsregion
Västra Götalandsregionen välkomnar Lantmännens beslut att investera drygt 1 miljard i en ny livsmedelsfabrik för tillverkning av ärtprotein i Lidköping. Här finns bördiga odlingsjordar och hög kompetens kring produktion av växtbaserade proteiner. Fabriken väntas stå klar 2026. Lantmännens beslut positionerar Västra Götaland och Sverige ytterligare som föregångare inom hållbar livsmedelsproduktion.

– Skenande livsmedelspriser och tomma butikshyllor har fått många att fundera på varifrån maten kommer. Dessutom ser vi en stark trend mot mer växtbaserade livsmedel. Baljväxter som ärtor och bönor har låg miljö- och klimatpåverkan och är dessutom något vi rekommenderas äta mer av hälsoskäl. Framöver kan vi räkna med att hitta mycket mer baljväxter i livsmedelsdisken, säger Kristina Jonäng (C) ordförande i regionutvecklingsnämnden.
Läs mer
1x1 21379 ko
1x1
NYHET
Mångmiljonstöd till ny nationell dataplattform för jordbruket
I december förra året utlyste Jordbruksverket 50 miljoner kronor för ett samarbets- och utvecklingsprojekt som ska bygga och etablera en dataplattform för jordbruket. Nu står det klart att stödet tillfaller Agronod.
– Det är en viktig milstolpe för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion. Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi nu börja realisera en nationell dataplattform som skapar konkret värde på gårdsnivå och för svensk livsmedelsproduktion, säger Emilia Liljeström, VD hos Agronod. 
Lär mer
NYHET
Stora Enso förvärvar det nederländska bolaget De Jong Packaging Group för att accelerera tillväxten inom förnybara wellförpackningar
Stora Enso förvärvar nederländska De Jong Packaging Group, för ett bolagsvärde av cirka 1020 miljoner euro. Förvärvet kommer att fortsätta stärka Stora Ensos strategiska riktning, påskynda omsättningstillväxten, och bygga marknadsandelar inom förnybara förpackningslösningar i Europa. De Jong Packaging Group är en av de största producenterna av wellförpackningar i Benelux. Företagets produktportfölj och geografiska läge ska komplettera och stärka Stora Ensos erbjudande, framför allt inom förpackningar för färska livsmedel, e-handel och industri.
Läs mer
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
2738 instagram circle 732 in