Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
17555 food 3020282 1920
Minska matsvinn och öka cirkuläritet!
Vi på Livsmedelsacceleratorn fortsätter på inslagen linje, vi vill visa på möjligheter inför framtiden. I årets fjärde seminarium belyser vi möjligheter att möta trenderna minskat matsvinn och ökad cirkuläritet, och hur man kan ta sig an sidoströmmar.

Målsättningen är att ge dig kunskap och inspiration för att hitta nya affärsmöjligheter.

Program Onsdagen den20 oktober

Mötet är digitalt. Den zoom-länk som du kommer att få dagen före seminariet är öppen från kl 8.45. Koppla gärna upp dig i god tid.

08.45  Inringning för att säkerställa att zoom fungerar.

09.00 Välkommen och intro
  • Detta är Livsmedelsacceleratorn, Peter Bökmark, RISE
09.15 Bakgrund och möjligheter
  • Matsvinn och cirkuläritet – hur stort och svårt kan det vara? Karin Östergren, RISE
  • Kommunikation och logistiklösningar, Jessica Wehner, Chalmers Industriteknik
  • Hur kan man höja värdet på sidoströmmar, Lars Moberger, RISE
  • Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Elin Backlund, RISE
10.15 Paus

10.25 Exempel från företag
  • Så här räddar vi maten, Christian Pettersson, Meal Makers
  • Exempel på hur företag skapar värden av sidoströmmar, Emma Ek, Symbioscentrum Sotenäs kommun
10.55 Vilket är mitt nästa steg – reflektion och diskussion.

11.20 Summering/Utvärdering

11.30 Avslut

Varmt välkommen!

Datum: Onsdagen den 20 oktober
Tid: Kl 9.00-11.30
Plats: Digitalt seminarium
Målgrupp: Seminariet riktar sig främst till små och medelstora livsmedelsföretag i VGR, men alla intresserade är välkomna att delta.
Kostnad: Kostnadsfritt. Anmälan krävs.

17607 LIVA Forelasare 20 okt 2021 final
Frågor & Anmälan
Anmäl dig via knappen nedan. Länken skickas ut en dag före seminariet startar. Har du frågor är du välkommen att kontakta Peter Bökmark via e-post.

 VÄLKOMNA!

Ps. Lägg gärna till seminariet i din kalender så att du inte missar det!coronaviruset (covid-19)
Vi följer noggrant utvecklingen och gällande direktiv kring Coronaviruset och tar beslut kring event och seminarier efter hand. Vi reserverar oss därför för att detta seminarium kan komma att skjutas fram.
Länk till anmälan >
14287 food 2803655 1920
Detta är Hållbar Nutrition
Maten vi äter har stor inverkan på både vår hälsa och miljö. Forskningen inom hållbar nutrition har som målsättning att koppla samman vad vi idag vet om nutrition och hälsa med vad vi vet om olika livsmedels miljöpåverkan, för att ge en mer heltäckande bild av hållbar livsmedelskonsumtion.

Det handlar bland annat om att identifiera och utveckla metoder och verktyg som stödjer företag, myndigheter och konsumenter i omställningen mot mer hållbara matvanor. Det kan också handla om att ge vägledning kring val av ingredienser och processer, för att optimera såväl näringskvalitet/hälsoeffekt som miljömässig påverkan av livsmedel.
Läs mer om Hållbar Nutrition på RISE hemsida >
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från EU, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
2738 instagram circle 732 in