Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
17273 lily banse YHSwy6uqvk unsplash (2)
Hållbar nutrition och olika proteinkällor
I årets tredje seminarium erbjuder ytterligare ett seminarium inom området Hållbar nutrition.

Program Torsdagen den 16 september

Mötet är digitalt. Den zoom-länk som du kommer att få dagen före seminariet är öppen från kl 8.45. Koppla gärna upp dig i god tid.

08.45  Inringning för att säkerställa att zoom fungerar.

09.00 Välkommen och intro
  • Detta är Livsmedelsacceleratorn, Peter Bökmark, RISE
  • Vi minglar och nätverkar
09.20 Olika proteinkällor
  • Köttkonsumtion - Miljöpåverkan, konsekvenser och vilka val som går att göra, Serina Ahlgren, RISE
  • Sjömat - Stora skillnader ger stora möjligheter, Friederike Ziegler, RISE
  • Baljväxter – Att göra bra miljöval, Pernilla Tidåker, SLU  
  • Klimatanpassa måltider, Britta Florén, RISE
10.20 Paus

10.30 Exempel från företag
  • Our way to deliver sustainability and a tasty experience, Kieran Youngman, Oumph!
  • Hur vi matinnoverar för hållbar och hälsosam mat, Lars Johansson, Aloba 
10.55 Vilket är mitt nästa steg – reflektion och diskussion i grupper

11.15 Summering/Utvärdering

11.25 Avslut

Varmt välkommen!

Datum: Torsdag den 16 september
Tid: Kl 9.00-11.30
Plats: Digitalt seminarium
Målgrupp: Seminariet riktar sig främst till små och medelstora livsmedelsföretag, men alla intresserade är välkomna att delta.
Kostnad: Kostnadsfritt. Anmälan krävs

17284 LIVA Talare 16 sept 2021
Frågor & Anmälan
Anmäl dig via knappen nedan. Länken skickas ut en dag före seminariet startar. Har du frågor är du välkommen att kontakta Peter Bökmark via e-post.

 VÄLKOMNA!

Ps. Lägg gärna till seminariet i din kalender så att du inte missar det!coronaviruset (covid-19)
Vi följer noggrant utvecklingen och gällande direktiv kring Coronaviruset och tar beslut kring event och seminarier efter hand. Vi reserverar oss därför för att detta seminarium kan komma att skjutas fram.
Länk till anmälan >
14287 food 2803655 1920
Detta är Hållbar Nutrition
Maten vi äter har stor inverkan på både vår hälsa och miljö. Forskningen inom hållbar nutrition har som målsättning att koppla samman vad vi idag vet om nutrition och hälsa med vad vi vet om olika livsmedels miljöpåverkan, för att ge en mer heltäckande bild av hållbar livsmedelskonsumtion.

Det handlar bland annat om att identifiera och utveckla metoder och verktyg som stödjer företag, myndigheter och konsumenter i omställningen mot mer hållbara matvanor. Det kan också handla om att ge vägledning kring val av ingredienser och processer, för att optimera såväl näringskvalitet/hälsoeffekt som miljömässig påverkan av livsmedel.
Läs mer om Hållbar Nutrition på RISE hemsida >
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från EU, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
2738 instagram circle 732 in
 
$$$open$$