21172 U

Utlysningar RE:Source / Open calls RE:SourceJa tack, jag vill få information om RE:Source utlysningar. Nästa utlysning öppnar i november 2023.

Yes please, I want information about the open calls from RE:Source. The next open call will be announced in November 2023.
Du kommer att få information om kommande utlysningar och inbjudan till webbinarier där utlysningen presenteras. Informationen lagras under tiden som RE:Source pågår, därefter raderas informationen.

You will receive information about upcoming calls and invitations to webinars where the call is presented. The information is stored for the duration of RE:Source and will be deleted thereafter.