RISE Enkät
11352 rise logo rgb pos
Anmälan till nätverket Forum för standardisering i digital industri
Medlemskap för 2021 är kostnadsfritt. 
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och används i syften sammankopplat med nätverket Forum för standardisering i digital industri.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN