Nätverket - NollVibCentrum
11352 rise logo rgb pos
Nätverket - NollVibCentrum


Medlemskap
Medlemsavgiften är SEK 9 500 per år. Medlemskapet faktureras per kalenderår och löper tills vidare.  Eventuell uppsägning görs senast i december inför kommande kalenderår. Eventuell inköpsorder/PO ställs till RISE Research Institutes of Sweden AB, org. nr 556464-6874, referens Ann-Charlotte Borggren och skickas till info@ri.se

Jag anmäler mig till:
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN