Nätverket - NollVibCentrum
11352 rise logo rgb pos
Nätverket - NollVibCentrum


Medlemskap
Medlemsavgiften är SEK 9 500 per år. Medlemskapet faktureras per kalenderår och löper tills vidare.  Eventuell uppsägning görs senast i december inför kommande kalenderår.

Jag anmäler mig till:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och används i syften sammankopplat med Nätverket - NollVibCentrum 01/01/2030 08:50.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN