Teknikworkshop Cirkulär ekonomi 2021-03-18
11352 rise logo rgb pos
15355 P2030 teknikworkshoppar
Teknikworkshop Cirkulär ekonomi 2021-03-18
Om teknikworkshoppar
Teknikworkshoppar (TWS) ger möjlighet för främst industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030.  Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts. Innehållet är en kombination av kunskapstillförsel från projektet, dialog och gruppdiskussioner utifrån företagens egna frågeställningar, funderingar och utmaningar som de står inför och förberett inför dagen. De ger också möjlighet för forskarna att få indata till sin forskning och idéer till nya forskningsprojekt utifrån företagens behov.
Anmälan
Företaget är ett:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och används i syften direkt sammankopplat med Teknikworkshop Cirkulär ekonomi 2021-03-18 18/03/2021 09:00.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 17/03/2021 07:00.