Styrmedel och deras inverkan på den svenska energiåtervinningen
 17/12/2020 08:00 – 09:30
15051 WR logo original 2010(160x90)


VÄLKOMMEN

I syfte att öka materialåtervinningen och minska utsläppen av växthusgaser ingår svenska energiåtervinningsanläggningar i handeln med utsläppsrätter samt är ålagda att betala en förbränningsskatt. Waste Refinery, det strategiska nätverket för resurser ur avfall, bjuder in till ett frukostseminarium. Under webbinariet berättar några svenska aktörer om vilken inverkan befintliga styrmedel har fått eller kan tänkas få på mottagningsavgifter, uppströmsarbete, avfallets innehåll samt import etc. Webbinariet avslutas med en diskussion kring branschens största utmaningar och frågeställningar som måste lösas.

Mötet hålls online, i Zoom. Du får möteslänken i bekräftelsen för din anmälan.


BOKA IN

17/12/2020 08:00

icons add to calendar
Jag är också medveten om att mötet kommer att spelas in för att finnas tillgängligt på wasterefinery.se och nätverkets YouTube-kanal. Vill jag inte förekomma där tar jag själv ansvar för att ändra mitt mötesnamn liksom att hålla min mikrofon och min videokamera avstängd under mötet.
The registration has been closed since 16/12/2020 17:00.