SMART HOUSING SMÅLAND
2380 smarthousing logo
Anmälan till 
Smart Housing Smålands webinar om
Sjukhus i trä
den 
7 december 13:30-15:00


När du anmäler dig till detta webinar kommer dina kontaktuppgifter med på deltagarlistan som bland annat används i vår rapportering till finansiärerna av Smart Housing Småland. Meddela oss om du inte vill stå med där.

Sprid gärna vår länk till anmälan för att ta emot nyhetsbrev från
Smart Housing Småland.ANMÄLAN
Deltagande vid webinaret är gratis
SMART HOUSING SMÅLAND – INNOVATIONSARENA FÖR LIVSMILJÖER I GLAS OCH TRÄ
Vi bidrar till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas.
The registration has been closed since 07/12/2020 06:53.