Webinarie: Social symbios
18766 RISE logo NEG


Webinarie: 
Social symbios
Välkommen till ett kunskapsbyggande och nätverkande webinarie den 9 april arrangerat av Centrum för Industriell och Urban Symbios. Detta webinarie bjuder på nya insikter inom Social symbios.
I en social symbios ligger fokus på mänskliga resurser, men på samma sätt som industriell och urban symbios, blir nyttan större genom samarbete. Exempelvis kan kompetensbehovet kartläggas hos företag, och utifrån behoven skapa relevanta utbildningar så människor kan utbildas till attraktiva yrken.

Med en innovationsdriven och organisatorisk kapacitet som strategisk utgångspunkt bidrar social symbios till en grön och social omställning. Den geografiska utgångspunkten är Brukssamhället 2.0 med fokus på små och medelstora kommuners gestaltade livsmiljöer och kunskapsgeografier.

Målet är att etablera kollaborativa samverkansformer baserad på industriell och social symbios, med fokus på samhälls- och miljönytta och som en effekt samhällsekonomiska vinster. Den industriella och sociala symbiosens innovativa kärna handlar om att hantera komplexa samhällsutmaningar och tillsammans med en mångfald aktörer – tvärs över administrativa och territoriella gränser – utveckla resurseffektiva och värdeskapande lösningar.

Lyssna till Anders Kyrkander och Björn Hellström som guidar oss mot hållbara lösningar för generationer framåt och som tillsammans med andra branschkollegor har drivit projektet Brukssamhället 2.0: Modell för industriell & social symbios med Lindesbergs kommun och Region Örebro. Projektet gav stöd för långsiktig hållbar utväxling i tätorten Frövi via etableringen av en storskalig tomatodling, med 200 nya heltidsanställningar.

Webinariets medverkande:
Marie Karlberg, projektledare för Centrum för Industriell & Urban Symbios, är moderator.
Anders Kyrkander, projektledare på RISE
Björn Hellström, forskare på RISE.
Program den 9 april:
8.30-8:45: Moderator Marie Karlberg hälsar alla välkomna och presenterar dagens program, samt skapar interaktion med deltagande publik.

8:45-9.35: Anders Kyrkander & Björn Hellström, RISE, berättar om Social symbios.

9.35-9:50: Moderator Marie Karlberg öppnar upp för frågor.

9.50-10.00: Sammanfattning & avslutning.


bild
WEBBSIDA
Centrum för Industriell & Urban Symbios
Håll dig uppdaterad via vår webb.
Här publiceras aktuella symbioser som inspirerar, hänvisning till aktuella aktörer och nyheter inom symbios! 
Anmälan
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och används i enlighet med RISE behandling av personuppgifter vid marknadsföring och event.
18766 RISE logo NEG
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
KONTAKT
FÖLJ OSS
bildbildbildbild
The registration has been closed since 09/04/2024 08:00.