PiiA Summit 2023
 Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, Sverige | 15/11/2023 09:30 - 17:30

Välkommen till PiiA Summit


PiiA Summit är samlingspunkten för intressenter inom svensk processindustri med fokus på digitalisering. Det är en mötesplats för företag och forskningsparter som vill bidra till strategisk förnyelse inom PiiA. Under konferensen lyfts projekt som har finansieras av PiiA, vi diskuterar gemensamma utmaningar och best practice-lösningar kopplade till digitalisering och automation av Sveriges största produktionsapparat – processindustrin. Under konferensen har forskarskolan RELIANT även sin kick-off.

Konferensen är kostnadsfri för alla deltagare. Mer information om programmet kommer i höst och publiceras på: sip-piia.se.

PiiA – Processindustriell IT och Automation – är processindustrins strategiska innovationsprogram som stöttar industrins digitala och hållbara omställning med IndTech – tekniken som gör industrin smartare och mer hållbar. Sedan starten 2013 har programmet finansierat över 300 projekt där industrin och finansiärerna tillsammans har investerat drygt en miljard kronor. Projekten bidrar till ökad digitaliserad och en långsiktig konkurrenskraft inom branscher som skog, metall, gruvor, livsmedel, läkemedel, energiproduktion samt kemisk och petrokemisk industri. RISE är värdorganisation för programmet som finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.
BOKA IN

15/11/2023 09:30 - 17:30

icons add to calendar
icons location
PLATS
Best Western Plus Hotel Plaza
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, Sverige

031-01 01 01
info@sip-piia.se