Centrum för Industriell och Urban Symbios
18766 RISE logo NEG
Lansering av 

Centrum för Industriell

och Urban Symbios
Nu lanserar vi Centrum för Industriell och Urban Symbios
RISE etablerar Centrum för Industriell och Urban Symbios – en nod för att inhämta kunskap, hitta partners och samarbeten för symbioslösningar framåt. Uppdraget blir att stötta näringslivets och samhällets omställning genom att samla, skapa och sprida kunskap om industriell och urban symbios och därigenom bidra till ökad resurseffektivitet och hållbar utveckling i Sverige.
 
Är du en kommun, region, tillverkande industri eller annan aktör som är nyfiken på hur du skulle kunna arbeta med symbios som en del av ert omställningsarbete, är detta ett utmärkt tillfälle att ta del av andras erfarenheter, knyta nya kontakter och lyfta blicken framåt tillsammans – mot ett mer resurseffektivt Sverige!
 

21565 CenterIUS swe vitbkg 2030
Nyttan med Centrum för Industriell och Urban Symbios
Industriell och urban symbios är en viktig del inom den cirkulära ekonomin som innebär att öka värdet på och förbättra användningen av restströmmar såsom energi, vatten, material eller bi- och restprodukter, och på så sätt bidra till en ökad resurseffektivitet. Det som är avfall för ett företag kan vara en resurs för någon annan.  
 
Skapa symbioser tillsammans
Eventet är ett tillfälle för deltagare att ta del av kunskap och perspektiv på symbios från olika aktörer – från politiken, kommuner och företag som på olika sätt arbetar med symbios idag, men även dela erfarenheter, och delta i för att utforska hur ni som aktör och vi tillsammans kan skapa symbioslösningar som leder till ökad resurseffektivitet och hållbar utveckling.
   
Varmt välkomna till en inspirerande heldag i Stockholm!

Münchenbryggeriet, Stockholm
Torkel Knutssonsgatan 2
118 25 STOCKHOLM
Dagens program
9.15-10.00 Frukost med mingel

10.00-10.40 Introduktion till Centrum för industriell och urban symbios
Pia Sandvik, VD på RISE presenterar bakgrunden till ett nationellt resurscenter och vad vi vill uppnå med Centrum för Industriell och Urban Symbios.  

10.40-12.00 Symbios i praktiken
Vad är symbios? Hur förhåller sig symbios till cirkulär ekonomi? Hur arbetar kommuner, regioner och industrin med symbios idag? På plats finns externa aktörer och experter som arbetar med symbios i praktiken och vilka nyttor man skapar. Medverkande: Tobias Jansson > CircularEconomy.se & författare till boken Symbios | Christina Zoric-Persson, Helsingborg Stad | Emma Danielsson, Sweco | Håkan Nordin, Boden business agency | Göran Nyström, Ovako

12.00-13.15 Lunch

13.15-13.40 Var ligger affären i symbios?
Hur arbetar man med utveckling och finansiering av cirkulära industriella lösningar som använder restströmmar av olika slag? Här ägnar vi oss åt att förklara var affären ligger i symbios. Med Patrick Blomström, Sävsjö Näringslivs AB och Martin Engström, Lantmännen Agroetanol.

13.40-14.30 Nätverkande workshop
Utifrån de inspirerande presentationerna tidigare under dagen kommer konferensdeltagarna att aktivt få arbeta med symbios. Samtliga deltagare kommer få en ökad förståelse för begreppet, vilka möjligheter och innovationer detta kan ge, samt utöka sitt eget symbiosnätverk.

14.30-15.00 Fika  

15.00-16.00 Nätverkande workshop fortsättning

16.00-16.30 Avslutning och summering av dagen
RISE tillsammans med Anders Wijkman avslutar dagen med en summering och reflektion om det fortsatta arbetet inom Centrum för industriell och urban symbios och hur resurscentret kommer bidra till en ökad resurseffektivitet i Sverige.
När, var, hur?
Datum 7/2, 2023
Tid 10.00-16:30, med mingel och frukost från 09:15.
Plats Münchenbryggeriet, Stockholm
Pris Kostnadsfritt (Eventuella resor och logi bekostas av deltagare)
Max antal personer 150 st
Eventkategori Fysiskt seminarium

Vid eventuella frågor kontakta Marie Karlberg,
mail: marie.karlberg@ri.se, telefon: 010 516 51 03
Anmälan
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och används i enlighet med RISE behandling av personuppgifter vid marknadsföring och event.
18766 RISE logo NEG
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
KONTAKT
FÖLJ OSS
bildbildbildbild
The registration has been closed since 23/01/2023 00:00.