Intresseanmälan
Mistra InfraMaint Samverkansprojekt 
Välkommen att anmäla ditt intresse till Mistra InfraMaints samverkansprojekt

I september drar samverkansprojektet Planering av underhåll inom VA igång. Ett kompetensbyggande projekt där deltagare från olika organisationer lär tillsammans. 
Genom webbinarier, erfarenhetsutbyte, praktisk tillämpning och handledning bygger vi kompetens som kommer till reell nytta – för organisationen och för samhället.

Optimalt deltar två till tre medarbetare från varje organisation, inom olika kompetensområden som teknik, ekonomi, IT och/eller HR.

Här kan du läsa mer om hur projektet är utformat, resultat och effekter, och hur det preliminära programmet ser ut.

Vid anmält intresse kommer projektledningen ta kontakt med din organisation för ytterligare information. Ange gärna kontaktperson för detta
Anmäl kontaktperson och upp till tre medarbetare från din organisation