Så kan upphandling driva Cirkulära affärer!


Välkomna den 17 juni kl 13-14.30!


Tematräff Cirkulär upphandling är ett erbjudande från Innovationsprogrammet RE:Source i samarbete med Helsingborgs stad. Ambitionen är att föra vidare kunskap som tagits fram både i och utanför programmet, lyfta goda exempel och ge möjlighet att få tips och råd från experter.

Träffen riktar sig till alla som vill lära sig mer om cirkulär upphandling men med särskilt fokus på inköpschefer, inköpare, verksamhetschefer, beslutsfattare och leverantörer inom offentlig förvaltning.

Eventet är indelat i två delar:

Kl 13-14:

RE:Source programchef Elin Larsson ger en kort summering av Circularity Gap report för Sverige, som tagits fram på uppdrag av programmet och visar att Sverige bara är 3,4 procent cirkulärt. För att minska gapet är cirkulära upphandlingar en mycket viktig del!

Våra inbjudna experter Maria Losman, konsult på Ecoplan In Medio, och Mats Larsson, Getinstitute, presenterar kunskapsläget och ger sina bästa råd och svarar på frågor.

Företaget Brighteco berättar om sin erfarenhet att som leverantör svara upp mot upphandlingskrav och vad som särskiljer ett cirkulärt erbjudande från ett linjärt.

Helsingborgs stad ger exempel på både framgång och motgång, hämtade ur det dagliga arbetet på en kommunal inköpsavdelning som positionerat sig som föregångare vad gäller hållbar upphandling.

Kl 14-14.30:

Diskutera behov framåt, föreslå insatser som innovationsprogrammet RE:Source kan bistå med samt diskutera och få råd från våra experter och andra deltagare.
Hur kan ledarskap stötta mot cirkulära affärer, vilka beslutsstöd krävs och vad behöver organisationen? Missa inte denna chans att ta med just dina utmaningar och frågor för en mer skräddarsydd handledning och diskussion kring vad du och din organisation behöver för att komma vidare!

Anmäl dig nedan!

Varmt välkommen!

BOKA IN

17/06/2022 13:00

icons add to calendar
Instruktioner om hur du ansluter till onlinemötet:

Anslut till onlinemötet
The registration has been closed since 17/06/2022 00:00.