Anmälan till
Onlineseminarium Innovationsfonden 17 maj
 17/05/2022 09:00
19964 EU SME Support loga b%c3%a5 bakgrund
VÄLKOMMEN
Välkommen till EU SME Supports halvdagsseminarium om Innovationsfonden den 17 maj. Dagen är uppdelad i en inledande allmän del mellan 9:00-11:00 och en fördjupningsdel mellan 11:10-12:00. Ange i anmälningsformuläret nedan om du vill delta endast på den allmänna delen eller om du vill delta på hela seminariet.

Seminaritet sker online via Teams och är kostnadsfritt
Program
Del 1 9:00-11:00
  • Intro om Innovation fund och dess roll i innovationssystemet, Dag Agnvall, Energimyndigheten, 15 min
  • Översikt Innovation fund och det stöd EU SME Support kan ge, Andreas Englund, EU SME Support 40 min
  • Frågor, 10 min
  • Paus, 10 min
  • Andra möjligheter till finansiering om Innovation fund inte passar, Carolina Donnerin, EU SME Support 30 min
  • Frågor, 15 min
Paus 10 minuter

Del 2 11:10-12:00
  • Fördjupning Innovation fund, Andreas Englund, EU SME Support 20 min
  • Frågor, 10 min
  • Deltagarna arbetar med olika frågeställningar, 10 min
  • Avslutande diskussion, 10 min

Lägg till i kalendern

icons add to calendar
Jag vill delta på
The registration has been closed since 17/05/2022 00:00.