Webinar om Cyber Threat Intelligence och informationsdelning med MISP
26/04/2022 13:00
VÄLKOMMEN
Cybernoden bjuder in till ett öppet webinar kring informationsdelning av cyberunderrättelser med plattformsstödet MISP. Webinaret arrangeras genom Arbetsgruppen inom Cyber Threat Intelligence men är öppet för Cybernodens medlemmar och intressenter i Sverige.


Info:
MISP är skapat av CIRCL i Luxembourg.
Från början var det en akronym för Malware Information Sharing Project men numera kallas det MISP threat sharing project.

Syftet med webinaret är att visa hur en plattform kan underlätta lagring och framför allt delning av cyberunderrättelser (CTI - Cyber Threat Intelligence).
Demonstrationen av verktyget kommer att innefatta hur plattformen fungerar och hur informationsdelning kan göras genom “sharing groups”.

Talare: Alexandre Dulaunoy, CIRCL.LU
Moderator: David Heed, SUNET

Tidpunkt: 2022-04-26 13:00 - 15:30
Plats: Webinar via zoom
Övrig info: presentationen sker på engelska

Preliminär agenda:
  • What is CIRCL.LU?
  • What is the MISP plattform
  • How is sharing done
  • How to get started and install process
  • Demonstration
  • Attributes, events, sharing groups and all the nomenklature
  • Questions and information on additional training
  • Arbetsgrupp Cyber Threat Intelligence presenterar nuläge och planer för arbetsgruppen.
BOKA IN

26/04/2022 13:00

icons add to calendar

The registration has been closed since 26/04/2022 12:59.