PiiA Summit 2022
 Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, Sverige | 23/11/2022 09:30 - 16:30

Inspiration och samtal om IndTech och digitalisering av svensk processindustri


PiiA Summit är samlingspunkten för intressenter inom svensk processindustri. Det är en mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka till strategisk förnyelse inom PiiA. Under konferensen lyfts projekt utförda inom PiiA-programmet och diskuterar gemensamma utmaningar och best-practice lösningar kopplade till digitalisering och automation av Sveriges största produktionsapparat – processindustrin.

Ta del av programmet här!

Konferensen är kostnadsfri för alla deltagare.
BOKA IN

23/11/2022 09:30 - 16:30

icons add to calendar
icons location
PLATS
Plaza
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, Sverige

031-01 01 01
info@sip-piia.se
The registration has been closed since 22/11/2022 10:07.