Effektiv renovering med solceller
 25/10/2021 09:00 
17714 liten sol
VÄLKOMMEN


Att göra takrenovering med solceller till ett självklart val för svenska fastighetsägare har varit målet i EST-projektet. I detta webbinarium berättar vi hur du som beställare eller leverantör kan tänka för att nå samordningsvinster och skapa förutsättningar för en riktigt bra solcellsinstallation.


I projektet Effektiva solcellstak (EST), finansierat av Energimyndigheten inom ramen för forskningsprogrammet E2B2, har vi undersökt hur solcellsinstallationer på ett effektivt sätt kan integreras med renoveringsåtgärder på tak och fasader, i flerbostadshus och lokalbyggnader. Vilka kompletterande byggåtgärder kan göras för att underlätta solcellsinstallationen – och hur samordnas de olika arbetsmomenten bäst i en upphandling? Fallstudier av några utvalda renoveringsprojekt har gjort det möjligt att undersöka olika hypoteser och samla praktiska erfarenheter.


Genom EST har RISE gått vidare med partners, erfarenheter och kunskap om bland annat prefabricerade solcellstak från tidigare projekt. Det nya med EST är att man nu försökt omsätta idéerna i praktik när ett antal fastighetsägare planerat och genomfört takrenoveringar. I projektet har flera fastighetsägare deltagit, bland annat Einar Mattsson, AB Bostäder Borås, Gårdstensbostäder och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. I samarbete med dem och deras konsulter har projektets forskare från RISE, Chalmers och Högskolan Dalarna genomlyst och analyserat planeringsprocessen, ekonomin och ett antal nya tekniska möjligheter för samordnad takrenovering och installation av solceller.


I webbinariet möter du några av oss som arbetat i projektet:
Peter Kovács, RISE
David Larsson, Solisten
Jenny Nyström, Kaminsky Arkitektur
Ulrik Pettersson, Afry
Arben Ropica, Swede Energy
BOKA IN

25/10/2021 09:00

kalenderbokning


Välkommen den 25 oktober 09:00 - 10:00!
The registration has been closed since 25/10/2021 00:00.