Inkludering av samhällskostnad i upphandling av underhållsåtgärder
23/11/2021 10:00
 
OBS! Workshopen är inställd. Kontakta Åsa Flydén om du vill ha mer information.


Workshopen Inkludering av samhällskostnad i upphandling av underhållsåtgärder är en del av Mistra InfraMaint-programmets delprojekt 2.2 Procurement Arena.
Workshopen genomförs av RISE AB (Åsa Flydén, Fredric Norefjäll) i samarbete med VTI (Johan Nyström) och innefattar diskussioner kring olika sätt att inkludera samhällskostnader i upphandling av ”trafiknära” entreprenader.
Några exempel som jämförs är klimatmodeller och skallkrav. Vi kommer även presentera ett nytt angreppssätt kring nyckeltal och höra era tankar kring problem och möjligheter.
BOKA IN

23/11/2021 10:00

icons add to calendar
Instruktioner om hur du ansluter till onlinemötet:

Anslut till onlinemötet
Workshopen är inställd. Kontakta Åsa Flydén, RISE, om du vill ha mer information. Epost: asa.flyden@ri.se