SMTF möter..Roger Berg, Saab Kockums -
12803 smtf logo1 jpg

SMTF möter...Roger Berg, Saab Kockums 17432 R.Berg

Forsknings- & utvecklingschef, adjungerad professor, KTH, 
ledamot Kungliga Örlogsmannasällskapet.


"Saab Kockums marina utveckling"

Roger berättar om den marina teknikutvecklingen hos Saab Kockums, både historisk och pågående.

Om Saab Kockums;
Saab Kockums är ett affärsområde inom Saab Group, ett svenskt försvars- och säkerhetsföretag.
Saab Kockums utvecklar, producerar och vidmakthåller örlogsmarina fartyg och ubåtar, företrädesvis åt svenska marinen.

17433 saab Kockums
Onsdag 27 Oktober  kl 09:00-09:30.
VÄLKOMMEN!

Vi önskar ert svar senast den 26 oktober.   
Deltagandet är kostnadsfritt.
Länk till Webinarium skickas efter anmälan.  Vid  tekniska fel vid anmälan, kontakta liselotte.melkersson@ri.se. Detta är ett stående arrangemang från SMTF som kommer att hållas onsdagar var 14:e dag. Inbjudan till SMTF möter... kommer att finnas på SMTFs hemsida och skickas ut till våra medlemmar.
Anmälan
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 26/10/2021 23:59.