SMTF möter..Roger Berg, Saab Kockums -
12803 smtf logo1 jpg

SMTF möter...Roger Berg, Saab Kockums 17432 R.Berg

Forsknings- & utvecklingschef, adjungerad professor, KTH, 
ledamot Kungliga Örlogsmannasällskapet.


"Saab Kockums marina utveckling"

Roger berättar om den marina teknikutvecklingen hos Saab Kockums, både historisk och pågående.

Om Saab Kockums;
Saab Kockums är ett affärsområde inom Saab Group, ett svenskt försvars- och säkerhetsföretag.
Saab Kockums utvecklar, producerar och vidmakthåller örlogsmarina fartyg och ubåtar, företrädesvis åt svenska marinen.

17433 saab Kockums
Onsdag 27 Oktober  kl 09:00-09:30.
VÄLKOMMEN!

Vi önskar ert svar senast den 26 oktober.   
Deltagandet är kostnadsfritt.
Länk till Webinarium skickas efter anmälan.  Vid  tekniska fel vid anmälan, kontakta liselotte.melkersson@ri.se. Detta är ett stående arrangemang från SMTF som kommer att hållas onsdagar var 14:e dag. Inbjudan till SMTF möter... kommer att finnas på SMTFs hemsida och skickas ut till våra medlemmar.
Anmälan
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN