SMTF möter...Martin Ahrin-Larsson, Miljöbron om att skapa hållbarhetsstrategier för maritima företag
12803 smtf logo1 jpg

SMTF möter...Martin Ahrin-Larsson, Miljöbron om att skapa hållbarhetsstrategier för maritima företag


FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, kommer att vara vägledande i samhällets utveckling under kommande årtionden. En storskalig implementering av målen står för dörren i näringslivet och samhället. 
  • Hur kommer de globala målen att påverka er affär? 
  • Hur kommer den att påverka er verksamhet?

Nu erbjuds möjlighet att få hjälp med arbetet av studenter från masterprogrammet Maritime Management.

Hur går det till?
Projekten startar under september 2021 och avslutas i december. Projektet omfattar fyra träffar, varav två gemensamma träffar på Chalmers och två med studentgruppen på ert företag.

Omfattning
Totalt omfattar varje projekt ca fyra veckors heltidsarbete för studenterna. Räkna med att investera totalt mellan 6-15 timmars arbetstid för er som deltagande företag.

Resultat
Resultatet av genomlysningen får ni i form av en rapport och en muntlig presentation hos ert företag.

Välkomna att få mer information hur det går till att delta


17324 milj%c3%b6bron17326 chalmersOnsdag 15 september  kl 09:00-09:30.VÄLKOMMEN!

Vi önskar ert svar senast den 14 september.   
Deltagandet är kostnadsfritt.
Länk till Webinarium skickas efter anmälan.  Vid  tekniska fel vid anmälan, kontakta liselotte.melkersson@ri.se. 

Detta är ett stående arrangemang från SMTF som kommer att hållas onsdagar var 14:e dag. Inbjudan till SMTF möter... kommer att finnas på SMTFs hemsida och skickas ut till våra medlemmar.
Anmälan
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 14/09/2021 23:59.