PiiA Summit 2021
 22/09/2021 09:00
IndTech  
En möjliggörare för 
hållbar industri 

PiiA Summit är PiiAs årskonferens med syfte att lyfta de satsningar som sker inom PiiAs område; digitalisering av svensk processindustri.
 
Den 22 september 2021 kl.09.00 - 11.00 arrangeras PiiA Summit som en digital konferens. Under denna förmiddag kommer flera av de aktiva projekten som finansierats via PiiA presenteras och flera diskussioner kring digitalisering, hållbarhet och industrins utveckling arrangeras.

Konferensen är kostnadsfri.

Program:
kl.09.00
Välkomna!

Hur kan IndTech användas för att bygga en mer hållbar industri?
Presentationer från dagens talare.
Dialog kring presentationerna.

Ny möjlighet att söka finansiering - Utlysning 16 är öppen

Paneldiskussion: Hur tar vi vara på resultaten av forskning och innovation?

Presentationerna varvas under förmiddagen med presentationer från PiiA-finansierade projekt.

kl.11.00 - Avslut
17241 Ska%cc%88rmavbild 2019 11 14 kl. 13.41.08 1x1
1x1
Azimeh Sefidcon
Forskningschef Cloud system & plattformar, Ericsson
Azimehs intresse för processer och automatisering har alltid varit stort. Hon har en doktorsexamen inom  engineering och intelligent networks och började efter studierna arbeta inom energibranschen där fokus låg på energisystemet och de många processer som ingår och där det fanns ett stort behov av automation och digitalisering. Genom att arbeta både med de interna processerna och i samverkan med kunder och andra bolag fick Azimeh kunskap och förståelse om hela cirkeln, något som krävs för att bygga smarta system och optimerade arbetssätt. Intresset för automation och digitalisering växte ytterligare och Azimeh arbetar sedan flera år tillbaka i telekom-branschen och är djupt insatt i industriella frågor kring digitalisering och hållbarhet.
Läs mer >
17405 Jonas Uller 1x1
1x1
Jonas Uller
Manager IT Development, BillerudKorsnäs
Jonas har arbetat med automation och IT i svensk industri under de senaste 25 åren. Produktionen har handlat om allt från råvaruframställning till konsumentprodukter men alltid med frågor kring automatisering och informationsteknik. I sitt föredrag belyser Jonas hur automation och informationsteknik används i BillerudKorsnäs verksamhet för att producera hållbara förpackningar.  Informationskedjan från den stora mängd givare som finns i våra produktionsanläggningar till att vi kan fatta beslut som automatisk påverkar produktionsutfallet är komplex och det finns hela tiden nya utmaningar att arbeta med.
Läs mer >
17330 Paneldiskussion
Paneldiskussion
Mycket viktig forskning sker i samarbete mellan akademi, industribolag och dess leverantörer. Men vad händer efter forskningsprojekten? Hur tas resultaten vidare hos industrin och hur kan vi se till att överlämningen blir den bästa möjliga?
Dessa är bara några av de frågor som kommer att diskuteras med dagens panel.
Vi tar även in frågor från er som deltar digitalt på konferensen.

Paneldeltagare:

Helena Malmqvist
Forskningschef, Jernkontoret

Mikael Walter
System technology manager, Boliden

Mikael Dahlgren
Forskningschef, ABB Sverige
Anmälan till konferensen är stängd men du kan följa sändningen som startar kl.09.00 på: https://ldlmedia.se/enmojliggorareforhallbarindustri/