SMTF möter...Sjösäkerhetsinnovation ombord vid evakuering
12803 smtf logo1 jpg

SMTF möter...Sjösäkerhetsinnovation ombord
vid evakuering16933 sj%c3%b6s%c3%a4kerhetsinnovation


Webinariet kommer att anordnas tillsammans med projektet Safe Evactuation at Sea, SEaS.

Redare presenterar behov av innovation på sjösäkerhetsområdet och detta följs sedan av presentationer av ”lösningsägare”, detta kompletteras sedan av reflektioner från SEaS-projektgrupp. Bland annat medverkar forskare från RISE, CM Hammar och LifeFinder.


17270 agenda 1 1 september.jpgOnsdag 1 september  kl 09:00-12:00.VÄLKOMMEN!

Vi önskar ert svar senast den 31 augusti.   
Deltagandet är kostnadsfritt.
Länk till Webinarium skickas efter anmälan.  Vid  tekniska fel vid anmälan, kontakta liselotte.melkersson@ri.se. 

Detta är ett stående arrangemang från SMTF som kommer att hållas onsdagar var 14:e dag. Inbjudan till SMTF möter... kommer att finnas på SMTFs hemsida och skickas ut till våra medlemmar.
Anmälan
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 31/08/2021 23:59.