Inbjudan till S-LÄSS Möte 15 april kl 9:00-15:00
 
Välkomna till årets första S-LÄSS-möte, den 15:e april 09:00-15:00!
Den stora omställningen till elektriska drivlinor tar nu även sjöfarten med storm.
 
Senaste året har vi sett lovande utveckling i alla båt- och fartygssegment, från fritidsbåtar till storsjöfart.
 
Precis som för flyg- och bilindustri är lättvikt en förutsättning för att kunna gå från ett bränsle med hög energidensitet till ett med lägre.
 
Lättvikt är en möjliggörare för en eldriven flotta, men, eldrift och fossilfria energibärare innebär också direkta innovationsmöjligheter kopplade till materialval.
 
Strukturella batterier, bärplansteknik, termiskt och elektriskt ledande lättviktsmaterial är områden vi ser växa fram i kölvattnet av eldriftens framfart.

Därför är temat för årets första S-LÄSS-möte:
Elektrifiering  Lättvikt

Mötet sker via Zoom och länk skickas ut efter anmälan nedan.

Välkommen!

Spara ner mötet här

15/04/2021 09:00

icons add to calendar
The registration has been closed since 14/04/2021 16:00.