Utlysningsinformation
 14/04/2021 13:00 
VÄLKOMMEN
 Peter Wallin och Malin Rosqvist från PiiAs programkontor presenterar utlysning 15 och ger tips på vad man bör tänka på i ansökningsskrivandet, konsortiebyggandet och planering för sitt PiiA-projekt. Efteråt finns möjlighet till separat frågestund med representanter från programkontoret. 

Program: 
13.00 - Introduktion till PiiA
13.15 - Information om Utlysning 15 och
tips inför konsortiebyggande och ansökningsskrivande
13.45 - Möjlighet till separata möten med programkontoret.
Passa på att ställa dina frågor om projektidéer och hur ni kan ta det vidare.

Boka tid för individuellt möte via denna länk:
https://doodle.com/poll/9yddsinhkakyy97e?utm_source=poll&utm_medium=link
BOKA IN

14/04/2021 13:00

icons add to calendar
Instruktioner om hur du ansluter till onlinemötet:
Länk till mötet skickas till samtliga anmälda.
Det kommer att finnas möjlighet för separata möten med PiiAs programkontor för att diskutera projektidéer och få råd kring ansökningsförfarandet. Boka ditt individuella samtal via denna Doodle:
https://doodle.com/poll/9yddsinhkakyy97e?utm_source=poll&utm_medium=link
The registration has been closed since 13/04/2021 23:59.