RISE Research Institutes of Sweden Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
11354 rise logo rgb neg
Inbjudan från RISE Research Institutes of Sweden
6525 1x1
bild
6525 1x1

Välkommen på temadag om klimatförbättrad betong i dricksvattenanläggningar

25 september kl 13-16 i Göteborg 
(med gemensam lunch innan för dem som vill)

Projektet Betcrete 3.0 bjuder in till en temadag för att höja kunskapsnivån om klimatförbättrad betong i kontakt med dricksvatten. I klimatförbättrad betong ersätts cement med andra tillsatsmaterial, som är restprodukter från andra industrier.
  • VA-branschen har genom initiativet Klimatneutral VA satt ribban högt. Vi ska vara delaktiga i klimatomställningen och takten måste snabbas på. 
  • Bygg- och anläggningsbranschen arbetar med ambitiösa färdplaner för en fossilfri framtid där klimatförbättrad betong är en nyckelfråga
För att både bygg- och anläggningssektorn och VA-sektorn ska kunna klara sina klimatambitioner behöver klimatförbättrad betong börja användas i kontakt med dricksvatten i större utsträckning.

Hur går dessa två ambitioner ihop? Kan klimatförbättrad betong påverka dricksvattenkvaliteten?

2021-2022 genomfördes laktester i ett projekt finansierat av Svenskt Vatten Utveckling för att få svar på dessa frågor. Projektet väckte fler frågor, som därefter har undersökts vidare. Resultaten har nu också validerats i fullskala i några applikationer. Samtidigt har det funnits en begreppsförvirring kring vad klimatförbättrad betong egentligen är. Vidare har flera betongleverantörer nu ändrat i sitt utbud så att enbart klimatförbättrad betong erbjuds marknaden.
Den 25 september samlas vi för att sammanfatta vad läget är i dag i kunskap kring detta och för att få möjlighet att få svar på egna frågor och funderingar. Målgrupp är främst VA-organisationer, konstruktörer och andra som behöver höja sin kunskapsnivå och få frågetecken utredda. Forskare och betongleverantörer kommer att finnas på plats.

Upplägget för dagen är ett antal kortare presentationer för att belysa frågan ur olika perspektiv följt av en längre frågestund till en panel – så kom laddad med dina frågor.

Perspektiv som kommer att presenteras är bland annat:

-Vad är klimatförbättrad betong, och vad innehåller den, i dagsläget och i framtiden? Hur utvecklas marknaden i sina erbjudanden?
-Potential ur ett klimatperspektiv vid användning i VA-branschen.
-Dricksvattendirektivets perspektiv på material i kontakt med dricksvatten och pågående arbete med detta.
-Kunskapsläget om klimatförbättrad betong i kontakt med dricksvatten – teori, utredningar, labtester och i verkligheten.


Skicka gärna frågeställningar du önskar ha belysta redan nu till Katarina Malaga, katarina.malaga@ri.se.

Anmäl dig för att säkra din plats – begränsat antal platser!

Varmt välkommen!


Betcrete Sydvatten  Swerock  PEAB
Anmäl dig här
När: 25 september, kl 13.00 - 16.00
Var: Workshoprummet, AWL, A Working Lab, Sven Hultins plats 5, Göteborg
För vem: Målgrupp är främst VA-organisationer, konstruktörer och andra som behöver höja sin kunskapsnivå och få frågetecken utredda. Forskare och betongleverantörer kommer att finnas på plats.
Organisatörer: RISE Betcrete 3.0, Sydvatten
Moderator: Jenny Åström, Sydvatten

Seminariet är kostnadsfritt med möjlighet till gemensam lunch i närheten. En no-show-avgift utgår vid avanmälan senare än 48 timmar innan konferensen. Fika bjuder vi på men lunchen bekostar du på egen hand.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild