Ser mailet konstigt ut? Klicka här för webbversion
logo
Research Institutes of Sweden
Framtidens samhällsbyggnad #15 / APRIL 2024
18793 1 1
bild
18793 1 1
"Med Neuroarkitektur och Neurodesign kan vi hitta nycklar för att skapa livsmiljöer som stödjer hälsa och välbefinnande
I samarbete med internationella forskare utvecklar RISE världens första ramverk och index för hur den byggda miljön påverkar människors fysiska och mentala hälsa.
- The NeuroDesign Index (NDIX) utvecklas av ledande forskare inom neurovetenskap, arkitektur och design som en nyskapande metod för att utvärdera och förbättra hur urbana miljöer påverkar individers hälsa och välbefinnande. Det har potentialen att bli ett kraftfullt verktyg för att främja ökad folkhälsa och välbefinnande i stadsmiljöer globalt och vara till nytta för beslutsfattare, myndigheter, kommuner, arkitekter, ingenjörer och stadsplanerare, säger Carina Carlman, forsknings- och affärsutvecklingschef på RISE.

Hon leder nu ett arbete med att etablera det vetenskapliga fältet i Sverige.

RISE har stor erfarenhet av utveckling av kvantifierbarhet och mätbarhet inom komplexa fält och bidrar bland annat med internationellt erkänd expertis med fokus på utveckling av internationella ramverk, index och standarder på vetenskaplig grund.

Läs mer om satsningen och hur RISE kan hjälpa kommuner och städer att utveckla bättre livsmiljöer

bild
TIPS
Följ Framtidens samhällsbyggnad på Linkedin
Missa inget viktigt, klicka här
 
26783 h%c3%a5llbar interi%c3%b6r
RISE utsedd till certifieringsorgan
– för miljömärkningen Hållbar Interiör
Satsningen Hållbar interiör syftar till att minska miljöpåverkan kopplat till lokalers interiörer genom att erbjuda ett verktyg som bidrar till ökad cirkularitet och återbruk.

Det finns många miljömärkningar för fastigheter och byggnader idag, exempelvis Miljöbyggnad. Det finns även märkningar för nya möbler som tex. Möbelfakta och certifiering av byggprodukter.

Projektets initiativtagare Indicum identifierade ett GAP när det gäller märkningar som riktar sig mot interiörer och inredningsprojekt. Flera studier visar också på stora miljövinster både för CO2-utsläpp och avfall genom att återbruka interiörer. Mot denna bakgrund och för att öka medvetenheten om hållbarhetspotentialen i interiörer startade man 2019, med stöd från Vinnova och med RISE som forskningsansvarig, projektet Hållbar Interiör.
Målet är att sätta en ny standard och en ”HI-märkning” för interiörer och inredning som kan kopplas samman med cirkulära affärsmodeller och återbruk. Detta ger i sin tur en möjlighet  att säkerställa och visa på att ett interiört projekt har genomförts på ett hållbart sätt.

- Vi på RISE avdelning Certifiering är stolta över att nu ha utsetts till certifieringsorgan för att få utfärda miljömärkningen Hållbar interiör, utifrån de kravkriterier som tagits fram i projektet. Arbete pågår nu med att utveckla tjänsten för HI-märkningen som kommer att lanseras i september säger Sophia Engström, affärsutvecklare och projektledare på RISE med fokus på hållbarhet.

Snart kan vi miljömärka interiörer som använder återbrukade produkter - IA (inredningsarkitektur.se)

Läs mer om hur RISE arbetar med Hållbar interiör och hur din verksamhet kan använda märkningen när den lanseras
26787 Betongkonstruktion duoton
Ikeahus förvandlas till bostäder
När gamla Ikea, del av Ingka Centres handelsplats i Kållered, rivs sågas våningsplanen ut i specifika storlekar och demonteras försiktigt. De gamla våningsplanen, håldäcken, kommer återbrukas och lägga grunden för cirka 70 nya hyreslägenheter i Selma stad i Göteborg. Målet för Kvarteret Återbruket är att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbruk, skriver Byggindustrin.

På uppdrag av NCC, som är entreprenör, har RISE utfört en kvalitetssäkring av håldäcken. Genom ett antal borrkärnor från betongen testades bland annat betongens tryckhållfasthet, beständighet och dragprovning av armeringslinor.

– Alla håldäck visade hög kvalitet på betong och låg nedbrytning på grund av karbonatisering. De uppskattas att kunna användas minst dubbelt så lång tid som till i dag, säger Jan Suchorzewski, forskare och enhetschef på RISE.

Att ställa om bygg – och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi är målet i satsningen Återhus 3.0. Återhus har i tidigare fas utvecklat processer, metoder och tekniker för storskaligt återbruk av tunga byggnadsdelar av stål och betong i ny- och ombyggnation. Återhus 3.0 ska implementera de och skala upp återbruk av lasberande konstruktionsdelar av betong och andra material.

Läs mer om Återhus 3.0 och hur RISE arbetar tillsammans med samarbetspartners för att bygga hus av hus.
26836 Forum samh%c3%a4llsbyggnad
Flera spännande talare på Forum Samhällsbyggnad - fåtal platser kvar! 
Missa inte Forum Samhällsbyggnad den 14 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm med fokus på staden som nav i omställningen. Diskutera och ta del av tankeväckande kunskaper och nydanande lösningar för framtidens samhällsbyggnad! Flera spännande talare medverkar på den kostnadsfria konferensen.

Här är ett urval av talarna:
 • Isabell Sjövall, Neurodesigner & Neuroforskare, Spatial Cognition Lab, Faculty of Brain Sciences, Institute of Behavioural Neuroscience, Department of Experimental Psychology, University College London (UCL)
 • Anders Hansen, Överläkare i psykiatri, forskare och författare till boken "Hjärnstark"
 • Dennis Pamlin, Innovationsexpert, RISE
 • Carina Carlman, Forsknings- och affärsutvecklingschef, RISE
 • Mikael Mattsson, Senior Researcher at RISE and CEO at Svexa, PhD Medical Sciences - Exercise Physiology, Senior Researcher, Stanford University Expert Digital Health & Precision Health
 • Peter Ullstad, Arkitekt SAR/MSA och Vd, Codesign.
 • Emelie Persson Lindqvist, Head of Sustainable Finance Debt Capital Markets, Handelsbanken.
 • Marco Lucisano, Divisionschef Samhällsbyggnad, RISE
 • Kristin Östberg, Inredningsarkitekt SIR/MSA, grundare och VD, Indicum
 • Nathalie Gustafsson, Innovations- och processledare, RISE
 • Susanna Kindberg, Projektledare inom Certifiering, RISE
 • Fler experter och talare TBA

📆 14 maj
⏰ 9:30- 16:30
🗺 Münchenbryggeriet, Stockholm
✍ Anmälan: Begränsat antal platser (300), anmäl dig via länken nedan.
💳 Eventet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här och se detaljerat program
26866 pfas bild
Framgångsrikt forskningsprojekt för rening av PFAS
Projektet Testbed PFAS har utvärderat reningstekniker för förorenat vatten och jord samt PFAS-fria släckmedel, med goda resultat. Nu finns vetenskapligt testade metoder för rening av vatten färdiga att tas i bruk. Projektet har även bidragit till ny kunskap om PFAS-fria släckmedel, vilka behöver ersätta släckvätskor (brandskum) som innehåller PFAS. Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.

- Tack vare en mycket omfattande testverksamhet kan vi nu visa vilka metoder som är både realistiska, hållbara och effektiva för rening av vatten från PFAS-föroreningar. Nu är det dags för alla aktörer som behöver rena vatten att börja använda metoderna, säger Tove Mallin, enhetschef på RISE och projektledare för Testbed PFAS.

Ta del av hela rapporten om Testbed PFAS och hur arbetet ligger till grund för kommande upphandlingar av reningstekniker.
26796 jan betong some utan rubrik
RISE lanserar Nordens första storskaliga test- och demomiljö för 3D-printing av betong
Den 23 april inviger RISE Nordens första storskaliga testmiljö för 3D-printing av betong i Borås. Testmiljön erbjuder utveckling av material för 3D-printing i betong (både en- och tvåkomponent), design, prototypframställning och validering med koppling till andra testmiljöer inom RISE.

- Vår nya innovativa testmiljö för betong kommer innebära möjlighet att utveckla nya produkter med mindre material, nya funktionaliteter och snabbare tillverkningsprocesser för bygg- och anläggningsbranschen. 3D-printing av betong ökar produktionskapaciteter, förbättrar arbetsmiljö samt en förmåga att ska nya unika geometrier och egenskaper hos betongkonstruktioner, säger Jan Suchorzewski, Enhetschef inom Materialdesign samt forskare, ingenjör och projektledare inom betongteknik och betongkonstruktioner på RISE.

- Med hänsyn till nationella satsningar för beredskap och totalförsvar kan 3D-printing användas för att snabb tillverka eller reparera flera objekt med designade egenskaper särskild i område med begränsad tillgång till byggmaterial. Vi ska även kunna tillverkning av strukturer med komplexa former med nya estetiska kvalité för både arkitektur och konstverk. 

Den storskaliga test- och demomiljön med 3D-printing i betong är utvecklad i samarbete med ABB och Vertico och ger möjlighet att skriva ut betongobjekt med dimensioner på upp till 9,5 x 3 x 3 meter.

- Med den här testmiljön kommer vi kunna utveckla och validera hållfasthet, beständighet, estetiska aspekter med mera samt elementdesign (konstruktionsberäkningar), verifiering av funktionell prestation (mekanisk, termisk, akustisk), printning av prototyper och utföra mindre arkitekturobjekt (bänkar, trappor, växtkrukor etc.) och konstverk, fortsätter Jan Suchorzewski.

Läs mer om hur den unika test- och demomiljön kan hjälpa er verksamhet
26256 innovationsledning
Förbättra verksamheten med innovationsledning 
Utifrån dagens komplexa och snabbföränderliga utmaningar behöver företag och organisationer ständigt förbättra och förnya sig själva och verksamheten. Det kan vara allt från ökande krav från kunder och medborgare, till digitalisering och hållbarhet.
 
- Här kan vår expertis och erfarenhet på RISE vara det som behövs för ett systematiskt arbetssätt och ett helhetsgrepp på en organisations innovationsförmåga. Många förstår behovet av innovation men har svårt att få utväxling på sina insatser. Vi stöttar ju företag, organisationer, offentlig verksamhet och miljöer med att kartlägga innovationsförmågan och öka förståelsen för hur man kan arbeta systematiskt med innovation och förbereda sig för att lyckas med sitt innovationsarbete, säger Nathalie Gustafsson, Innovations- och processledare på RISE.

Genom att kvalitetssäkra personers förmåga att leda ett systematiskt innovationsarbete får de en tydligare roll, och kan få ett större mandat i sin organisation. RISE erbjuder personcertifiering av Innovationsledare och har nu även knutit ett avtal med NSAI National Standards Authority of Ireland vilket innebär att även Irlands innovationsledare kan bli certifierade av RISE.

Därför kan experter inom innovationsledning hjälpa er verksamhet att bli bättre

Intresserad? Ansök om att bli certifierad innovationsledare här
26824 framtidskunnighet
Ökad framtidskunnighet och förmåga att agera i osäkerhet
Utvecklingen går fort. Vår omgivning karakteriseras av stora förändringar. En instabil geopolitik i vår omvärld, en snabbt föränderlig och divergerande lagstiftning och andra samhällskrav, teknikskiften och klimatomställning påverkar alla verksamheter.

Har du koll på vad som påverkar dig och din verksamhet eller organisation? Vi hjälper stärker er organisatoriska framsynskompetens så att ni kan hantera och agera i osäkerhet – och ta välgrundade beslut.

Se hur RISE kan hjälpa er verksamhet att agera i osäkerhet
26010 utbildning byggbranschen png
Nu kan du som jobbar i ledande position inom samhällsbyggnad bli ännu bättre rustad för samtidens och framtidens utmaningar
Utbildningen ”Ett reflekterande ledarskap för ett samhälle i förändring” ger dig de verktyg du behöver för att bättre förstå andra professionella i din bransch och bygger på en tvärfacklighetskompetens som gör dig mer grundad i den nya komplexiteten – där vi blir fler specialister och allt färre generalister.  

Utbildningen riktar sig till dig som har minst fem års erfarenhet inom bygg-, fastighets- och tillhörande konsultbranscher, till exempel arkitekter, trafikstrateger, projektledare, fastighetsutvecklare, hållbarhetschefer, affärsutvecklare eller innovationsledare. Utbildningen arrangeras av RISE i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter och cmb – dynamisk prakademi för samhällsbyggare.

Läs om hur din utveckling kan stärkas inom framtidens samhällsbyggnad.
26801 workshop digitala tvillingar
Har er verksamhet insett kraften i den nya teknikens möjligheter?
Digitala tvillingar har potential att vara nästa stora kliv i utvecklingen av det digitaliserade samhället. En digital tvilling är en kopia av något verkligt. Tekniken används för att visualisera data, göra simuleringar och övervaka det som speglas. Nyttan är tydlig för både kommuner, fastighetsägare och företag. För digitala tvillingar, såsom för andra tekniska verktyg (såsom AI), gäller att vi behöver säkra upp tillgången på och kvailiteten på underliggande data.
 
Jenny Carlstedt är projektledare för Arkitektur och fysisk planering på RISE och koordinerar den nationella hubben för digitala tvillingar. Hon har skrivit en text hos Internet of Things Sweden om hur vi behöver se möjligheterna med IT och data och vilken nytta det kan göra i samhället.

Hon pekar ut tre byggstenar som behöver finnas på plats för att lyckas med den nya tekniken:
1. En förståelse för data
2. En bra hantering av data genom hela livscykelperspektivet
3. Möjliggörande organisation

Läs mer om hur er verksamhet kan arbeta mer datadrivet

Missa inte workshop om Digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn
bild
ERBJUDANDE

Stärkt konkurrenskraft?
Vi hjälper dig att komma igång.

Vi analyserar er verksamhet och visar vägen mot hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer eller kontakta: andreas.johansson@ri.se
Läs mer här om hur vi kan hjälpa till för att stärka er konkurrenskraft
 
Aktuella utbildningar
Minska gapet mellan byggnaders planerade och faktiska energianvändning
Flera stora utvärderingar de senaste åren visar att endast 25 % av nya energieffektiva byggnader har en energianvändning som överensstämmer med den beräknade. Genom den här utbildningen är syftet att skapa större förståelse och kunskap om energigapet samt att presentera grunderna i hur man jobbar med kvalitetssäkringsmetoden ByggaE under hela byggprocessen.
Anmäl dig här till utbildningen om byggnaders energianvändning
Energieffektivisering – kyl- och värmepumpsteknik i ett system
Kyl- och värmesystem har i regel en optimeringspotential på 10-40 %, ibland mer. I denna kurs får du lära dig vad som i praktiken krävs för att uppnå denna potential.
Lär dig mer om energieffektivisering i kyl- och värmepumpsteknik. Anmäl dig här.
Utbildning om växtbäddar
Kursen är digital och är framtagen i samarbete med Södertälje kommun och Vinnovaprojektet SODA. Den här kursen är uppdelad i fyra delar som behandlar olika aspekter av växtbäddar och med varje avsnitt följer några uppföljande frågor.
Lär dig mer om växtbäddar, anmäl dig här!
Kommande event
FORUM SAMHÄLLSBYGGNAD
- Staden som nav i omställningen
Hur kan vårt samhälle utvecklas för att passa oss alla på ett bättre sätt i framtiden? Vilka innovationer kan växa fram när näringsliv och det offentliga samskapar i staden? Hur kan våra städer bli både klimatneutrala, attraktiva och samtidigt bidra till ett konkurrenskraftigt och resilent Sverige? Hur navigerar vi i alla de förändringar och osäkerheter som råder?

Den 14 maj bjuder RISE bjuder in till en kostnadsfri heldagskonferens med fokus på samhällsomställning i framtidens urbana livsmiljöer - en dag fylld med kunskap, insikter och möjligheter att knyta nya kontakter
Anmäl dig här till vårens mest spännande event inom Samhällsbyggnad, innan platserna är slut!
Webinarie: Social symbios
Välkommen till ett kunskapsbyggande och nätverkande webinarie den 9 april arrangerat av Centrum för Industriell och Urban Symbios. Detta webinarie bjuder på nya insikter inom Social symbios. I en social symbios ligger fokus på mänskliga resurser, men på samma sätt som industriell och urban symbios, blir nyttan större genom samarbete.
Anmäl dig till webbinariet om Social symbios
Kunskapsrika policylabb där vi samlar aktörer som arbetar med socialt hållbar områdesutveckling
ORKA är ett Vinnova-finansierat stadsutvecklingsprojekt som strävar efter att långsiktigt stärka kapaciteten för social hållbarhet och områdesutveckling.  Nu erbjuder ORKA ett antal kunskapsrika policylabb där vi samlar aktörer som arbetar med socialt hållbar områdesutveckling.
Anmäl dig till policylabben inom socialt hållbar områdesutveckling
Träffa RISE experter på Nordbygg i april
Den 23-26 april arrangeras Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö. Ta chansen att träffa våra experter från RISE inom provning och kontroller, bygg, fastighetsautomation, certifiering, energi, sol, brand och vattenförsörjning. 
Träffa oss på Nordbygg och diskutera allt från provning och certifiering till energi, brand och vatten
Fastighetsdagen med ElectriCITY 
Välkommen till en dag med fokus på nytänkande och innovationer för att få fastigheten mer aktiv i omställningen. Fastighetsdagen kommer att handla om både nybyggnation och befintlig bebyggelse och de utmaningar och möjligheter som finns för att göra en energiklassresa mot ett mindre klimatavtryck. Eventet samarrangeras av RISE tillsammans med ElectriCITY.

Under dagen träffar du bland andra Monica Axell, affärsutvecklare på RISE samt ordförande i ElectriCITY, Caroline Haglund Stignor från RISE som berättar om hur Bebo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, kan bidra till energiomställning i fastighetssektorn samt Carina Carlman, forsknings- och affärsutvecklingschef på RISE, som medverkar i ett panelsamtal där vi diskuterar "Hur framtidssäkrar vi fastigheter med tanke på en förändrad energimarknad, klimatanpassning och tryggt grannskap". 
Anmäl dig till Fastighetsdagen
Workshop - Vision 2045 - Digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn
Forskningsprojektet ”Nationell Hubb För Digitala Tvillingar” bjuder in till en workshop med syfte att utforska vad som sker inom och vilka behov vi i Sverige kopplat till datakällor och interoperabilitet vid utvecklingen av digitala tvillingar inom samhällsbyggnad.
Var med och forma en vision och en färdplan för den digitala tvillingen i samhällsbyggnadssektorn med oss på RISE