Ser mailet konstigt ut? Klicka här för webbversion
logo
Nyheter från EU SME Support
#1 / APRIL 2024

In English
18793 1 1
bild
18793 1 1
Senaste nytt från EU SME Support
Välkommen till det första numret av EU SME Supports nyhetsbrev. Syftet med nyhetsbrevet är att underlätta för dig att hålla dig uppdaterad om EU-finansieringsmöjligheter för SME. Du får också information om vilket stöd EU SME Support erbjuder till små och medelstora företag som söker finansiering inom programmen Eurostars, EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition och Innovationsfonden. Och mycket mer!
2024 är ett år av förändring i flera av ovanstående program. I detta första nyhetsbrev har vi samlat de viktigaste nyheterna samt tipsar om Vinnovas planeringsbidrag för att stärka ansökan inom Vinnovas utvalda områden. I varje nummer hittar du också en kort beskrivning av programmen och ett kalendarium med våra kommande skrivarstugor och seminarier. Dela gärna brevet till dina kontakter som du tror har nytta av innehållet. (Här kan de registrera sig för kommande utskick)

Du får detta första nummer av nyhetsbrevet eftersom du har varit i kontakt med EU SME Support på ett eller annat sätt och vi tror att du i din roll och verksamhet har nytta av innehållet i brevet. Vi hoppas att du håller med! Vi planerar upp till fyra utskick per år.

Testpilot
Detta första brev blir också ett första test av nyhetsbrevet så du är också med som en slags testpilot! Vi tar gärna emot din feedback om vad du vill ha information om från EU SME Support. Du kan mejla dina förslag till Marie Elmqvist (kommunikatör i EU SME Support) eller fylla i dina förslag i detta anonyma formulär (Tar en minut att fylla i).

Om du inte vill fortsätta få nyhetsbrev från EU SME Support kan du avregistrera dig här: Avregistra mig (Om länken inte fungerar, mejla Marie Elmqvist så tar jag bort dig från sändlistan)

Om EU SME Support
På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons. www.eusme.se
Nyheter
27074 EUSME eicacc2024
Nyheter EIC Accelerator 2024
För 2024 års utlysning i EIC Accelerator-programmen har det tillkommit en hel del nyheter. Den största nyheten är upplägget med Lump Sum, dvs. fasta priser för respektive arbetspaket i stället för faktiska kostnader. Vi har sammanställt de viktigaste nyheterna i en artikelserie på Linkedin.
Läs mer
27076 innovationsfonden nyhetsbrev kopiera
Ändringar inom EU:s Innovationsfond
I samband med Innovationsfondens nya utlysningsomgång som öppnade i november 2023 och stängde den 9 april 2024 har flera förändringar införts. Utökningen av fonden med branscherna sjöfart, vägtransport och byggnader, tre olika nivåer för utvecklingsprojekt och en gemensam deadline under året för alla utlysningar är några av dessa. Till skillnad från tidigare år kommer ingen utlysning öppnas nu under våren utan nästa utlysningsomgång förväntas öppna i november 2024.
27114 nyhet vinnova planeringsbidrag
Stärk din ansökan med Vinnovas planeringsbidrag
Vinnovas planeringsbidrag är ett bidrag på max 300 000 sek som ger möjlighet för SME-bolag att söka bidrag för att stärka sin ansökan till bl.a. Eurostars, EIC samt Innovationsfonden. Bidraget ges till projekt inom Vinnovas utpekade områden hållbar industri, hållbara samhällen, hållbar precisionshälsa, hållbara matsystem och hållbar mobilitet.
Läs mer
Lär känna EU SME Support
Craig Phillips, LTU Business
Craig Phillips: Din första kontakt
När du kontaktar EU SME Support via vår hemsida är Craig Phillips, LTU Business, i de allra flesta fall din första kontakt med oss. Craig ansvarar för arbetsområdet Support till företag och vår helpdesk/first line support.

I denna videointervju svarar han på fyra frågor om sin bakgrund och vad du kan förvänta dig när du kontaktar EU SME Support.
Kalendarium
29 maj 11:00-12:00
Informationsseminarium Eurostars
Få information om kommande utlysningar inom Eurostars och vilket stöd du kan få av EU SME Support.
30 maj 13.00-14:30
Skrivarstuga EIC Accelerator Short application
Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator Short appliccation.
13 juni 13:00-15:30
Skrivarstuga Eurostars
Få hjälp att vässa din ansökan till Eurostars.
18 juni 13:00-15:30
Skrivarstuga EIC Accelerator Full application
Få hjälp och stöd med din ansökan till EIC Accelerator Full application.
21 augusti 9:00-10:00
Frågestund Eurostars
Sitter du med din ansökan och har stött på problem har du här möjlighet att ställa frågor.
Information om programmen
EIC Accelerator
EIC Accelerator är ett bidrag för kvarvarande teknikutveckling av MVP/prototyp i TRL 5 till en vara/tjänst/mjukvara i TRL 8 som skall vara redo för att börja säljas internationellt i stor skala. Detta inkluderar även marknadsförberedande aktiviteter och framtagning av en IP-strategi, dvs det som skall bygga värde i företaget på lång sikt.

Målgrupp: SME med ambition att färdig-utveckla och förbereda uppskalning av en disruptiv innovation för en global marknad.

Huvudpunkter i programmet:
 • Programmet är uppdelat i utlysningar för Challenges (fördefinierade temaområden) och Open (alla områden).
 • 70% bidrag på upp till 2.5 MEuro.
 • EIC Fund erbjuder ägarkapital upp till 15MEuro till de som beviljats EIC Accelerator-bidraget tidigare.
Läs mer
EIC Pathfinder
EIC Pathfinder stödjer konkreta, nya, ambitiösa och forskningsbaserade tekniska genombrott med övertygande långsiktiga visioner. Det handlar om högvinst/högrisk-projekt med potential att utveckla radikala tekniker och metoder som transformerar vår ekonomi och samhälle.

Målgrupp: SME och andra organisationer med teknologikoncept som behöver utvecklas, oftast i samarbete med forskningspartners. TRL 1-4.

Huvudpunkter i programmet:
 • Programmet är uppdelat i utlysningar för Challenges (fördefinierade temaområden) och Open (alla områden).
 • Pathfinder Challenges 2024 är: 1) ”Solar-to-X” devices, 2) Towards cement and concrete as a carbon sink, 3) Nature inspired alternatives for food packaging and films, 4) Nanoelectronics for energy-efficient smart edge devices, 5) Protecting EU space infrastructure.
 • Samarbetsprojekt (TRL 1-4) med tvärdisciplinära konsortia som består av minst 3 partners från olika länder (Open & Challenges). Alternativt enskild organisation (t ex SME) eller konsortium som består av minst 2 partners (Challenges).
 • Bidrag upp till ca. 3 MEUR för EIC Pathfinder Open och upp till 4 MEUR för EIC Pathfinder Challenges; finansieringsgrad är 100%.
Läs mer
EIC Transition
EIC Transition stödjer projektresultat från berättigade EU-program som är redo för nästa steg mot validering och kan ligga till grund för banbrytande innovationer och nya verksamheter.

Målgrupp: Entreprenörer som är kunniga att utveckla idén och öka dess marknadsberedskap.

Huvudpunkter i programmet:
 • Projekt ska starta på TRL 4 (exceptionellt på TRL 3) och ska upp till  TRL 5-6.
 • Projekt ska byggas på innovationer som har fått finansiering från berättigade EU-program.
 • Enskilt SME eller litet konsortium (2-5 partners) kan söka.
 • Bidrag upp till ca. 2,5 MEUR, finansieringsgrad är 100%.
 • Endast utlysningar utan tematiska områden aktuella 2024.
Läs mer
Eurostars
Inom Eurostars kan SME söka 50% finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella samarbetsprojekt.

Målgrupp: SME som har minst 2 registrerade årsredovisningar och tillsammans med internationella partners vill utveckla marknadsnära processer, produkter och tjänster som kan marknadsintroduceras inom 2 år efter projektets slut.

Huvudpunkter i programmet:
 • Ansökan görs tillsammans med minst en internationell partner från någon av de 37 medlemsländerna i EUREKA samarbetet.
 • Svenska projektparter måste följa Vinnovas allmänna villkor för bidrag och kan få max 5 MSEK i bidrag.
 • Hela projektet kan få bidrag upp till 5 MEURO fördelat på alla partner.
 • Eurostars kan sökas 2 gånger per år.
 • Hög beviljandegrad på ca 30 %.
Läs mer
Innovationsfonden
Bidrag ges för utvecklingsprojekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker som har potential att minska utsläpp av växthusgasutsläpp. Fokus ligger på områdena: energiintensiva industrier, produktion av förnybar energi, energilagring, infångning och användning av koldioxid, lösningar för undvikande av växthusgaser från vägtransporter, sjöfart, flyg och byggnader.

Målgrupp: Företag med innovativ teknik som är tillräckligt mogna i sin finansiella och legala struktur och har betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

Huvudpunkter i programmet:
 • Projekt måste implementeras i EU, Norge, Island eller Liechtenstein
 • Bidrag av upp till 60% av stödberättigade kapital- och operativa kostnader
 • Delar av utbetalningen mot uppföljning av undvikandet av växthusgasutsläpp
 • Utlysningar i olika kategorier för projekt med kapitalkostnader från 2.5 MEUR och uppåt (flera projekt har beviljats på över 100 MEUR)
Läs mer
Bild som beskriver var programmen EIC pathfinder, Transition och Accelerator, Eurostars samt Innvotionsfonden ligger på TRL-skalan
Kontakta EU SME Support
 • Helpdesk 
  För frågor om programmen och hjälp med din ansökan, kontakta helpdesk via formuläret på hemsidan. Vi svarar i regel inom 48 timmar.
 • Linkedin
 • www.eusme.se