Ser mailet konstigt ut? Klicka här för webbversion
logo
Nyhetsbrev från FINEST
#1 / MARS 2024
18793 1 1
bild
18793 1 1
Välkommen till FINEST nyhetsbrev
Det här är ett nyhetsbrev som tar upp nyheter från FINEST –  ett nationellt centrum med målsättning att skapa förutsättning för innovationer som leder till en miljömässigt-, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelssektor. Detta gör vi genom samhällsvetenskaplig och teknisk forskning, i aktiv samverkan med aktörer från näringslivet.
25083 Karin %c3%96stergren
Ledare: 
Välkommen till FINEST tredje nyhetsbrev. Nu är vi en liten bit in på FINEST fjärde år och vi börjar skörda resultat från de första årens hårda arbete och lägga grund för vidare utveckling. Det är således med entusiasm vi tar oss an vår ansökan till Formas om ett nästa steg, ett FINEST 2 med visionen: ”2035 ska svensk livsmedelsindustri vara en global förebild för hållbarhet, innovation och värdeskapande inom planetens gränser” framför ögonen, tillsammans med vår nyvunna kunskap från FINEST. Ansökan ska lämnas in den 6 maj så det är bråda dagar.

Jag brukar lite skämtsamt säga att man ska multiplicera sin första tidsplan när det gäller forskningsprojekt med π. Än en gång verkar det stämma, även om Arkimedes inte tillskrev π denna specifika egenskap. Det tog drygt 3 års hårt arbete i FINEST, men nu kommer resultaten på rad!

I början av januari hade vi en spännande workshop kring bär på Torsåker gård och den 15 maj kommer vi ha ett event kring baljväxter hos GroPro (mer information kommer inom kort). Under hösten hoppas vi även kunna genomföra en workshop kring ”Experimentella värdekedjor”. Häromveckan lyssnade jag in på vårt kvartalsmöte där våra partners tillsammans utvärderat bakegenskaper hos bröd bakade med ärtproteinkoncenetrat som förbehandlats enligt protokoll som forskare på RISE tagit fram. I några av fallen var resultatet klart över förväntan. Resultaten visar vikten av att förstå råvaran och hur man med olika efterbehandlingar kan anpassa råvaran till olika applikationer. Här finns mycket mer att göra!

I dagarna fick FINEST sin tionde vetenskapliga artikel accepterad, Hanieh Moshtaghians artikel ”Nutritional profile of plant-based dairy alternatives in the Swedish market 2024”. Även våra två doktorander har firat sina första artiklar. På min tid firade vi den förstfödda artikeln med tårta på institutionen! Stort grattis till våra unga forskare och bra jobbat till övriga forskare som bidrar till FINEST vetenskapliga avtryck också i den akademiska världen. Vi har många resultat på väg ut så håll utkik på FINEST nyhetssida!

Med det sagt ser jag fram emot nästa steg. Vi kommer att bygga vidare på den kunskap vi byggt upp i FINEST hitintills, jämte våra erfarenheter kring samverkan för att snabbare identifiera de pusselbitar som krävs för en hållbar omställning. Inom FINEST 2 kommer vi att fortsätta att arbeta med samma fokusområden som nu: ”Livsmedel från skogen”, "Växtbaserade livsmedel” och ”Livsmedel som inte kräver åkermark”. Nya fokusområden kan läggas till efter hand.

Vi kommer att utveckla vårt arbetssätt och arbetet kommer att kanaliseras i tre olika, men kopplade, arenor – en innovationsarena, en nätverksarena och en forskningsarena.

Ni som känner att här vill vi ta en roll, stor eller liten, hör av er till oss så berättar vi mer om de konkreta utmaningar som vi identifierat inför FINEST 2!

För en snabb överblick på vad vi gjort hitintills, kika in på våra populärvetenskapliga sammanfattningar som kortfattat presenterar våra forskningsresultat på ett enkelt och övergripande sätt: Vad har vi gjort, varför, och vilken nytta kan branschen ha av resultaten.

/Karin Östergren, centrumledare FINEST
bild
Halvtidsseminarium med fokus på svenska bärvärdekedjan
Paul Plummers halvtidsseminarium hölls måndagen den 15 januari 2024 på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Hans studier ger insikter som kan bidra till FINEST-centrets målsättning om att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär används i större utsträckning än idag i hälsosam och smakrik mat.
Verktyg för omställning inom matsystemet
Inom kort kommer Finest att publicera en första version av en verktygslåda för att navigera hållbarhets-omställning. Navigera framtiden: Dialogverktyg för hållbarhetsomställning ger en översiktlig förståelse av hållbarhetsomställning – och vikten av innovation och samverkan för framtidens samhällsystem.

Läs mer
Blogg: Blåbär och lingon – vad vet vi om deras hälsoeffekter?
Bär har en given plats i en hälsosam och hållbar kost. Det behövs dock fler väl utformade studier för att bättre förstå om och hur blåbär och lingon bidrar till specifika hälsoeffekter och, om så är fallet, för att livsmedelsföretagen ska kunna kommunicera dessa effekter.
Läs mer
bild
Möt våra partnerföretag: Mycorena AB
Under 2024 bjuder vi in våra partnerföretag att presentera sig själva och sitt engagemang inom FINEST – först ut är start up-företaget Mycorena AB. 
NÄTVERK
Nytt nordiskt forskarnätverk för skogsbär
I samband med den nordiska skogsbärskonferensen i Umeå hösten 2023 etablerades ett nytt nordiskt forskarnätverk inom skogsbär. Genom finansiering från Nordic Forest Research (SNS) och Forest Bioeconomy Network kommer nätverket att genomföra webinarier och workshops med syfte att etablera ett forskarforum för utbyte av kunskap inom frågor som kulturella och kommersiella aspekter på användning av skogsbär, aktuella lagkrav och policies, krav och önskemål på kvalitets- och sensorik-parametrar samt hälsoeffekter av skogsbär. I nätverket ingår forskare från Finland, Norge, Sverige, Island och Danmark.
bild
Kreativ workshop om skogsbärsprodukter 
Vilda svenska skogsbär är både goda och nyttiga, men en stor del av bären tas inte tillvara eller förädlas vidare. Samtidigt ökar konkurrensen från odlade amerikanska blåbär i butik. Det här är något som FINEST vill ändra på och därför anordnades en workshop på tema skogsbärsutveckling vid Axfoundations testgård Torsåker i slutet av januari.
Examensarbeten inom FINEST våren 2024
Under våren 2024 görs flera examensarbeten inom FINEST – läs mer om våra exjobbare och deras studier!

Läs mer
Blogg: Kan fermentering öka tillgängligheten av järn i köttanaloger?
Intresset för växtbaserade köttliknande produkter, så kallade köttanaloger, är stort och växande. Det finns dock vissa näringsmässiga utmaningar med dagens köttanaloger, till exempel ett ofta högt innehåll av antinutrienten fytat som gör järn mindre tillgängligt för kroppen. Fermentering är en intressant möjlighet att minska halten fytinsyra. 
Läs mer
Inbjudan till event på tema vegetariska proteiner – hur når vi ut med ännu bättre produkter till konsument?
Utvecklingen av växtbaserade proteiningredienser och -produkter har de senaste åren tagit stora kliv framåt och FINEST har drivit flera spår, tex funktionalitet hos proteinkoncentrat och konsumenters beteenden kring växtbaserat.

Läs mer
bild
EVENT
FINEST på R&D Management
17-19 juni arrangerar KTH den internationella konferensen R&D Management i Stockholm - och då passar vi från FINEST på att bjuda in forskare inom industriell ekonomi och management att diskutera innovation inom livsmedelssektorn.
Läs mer här
 
Nyfiken på vad som publicerats inom FINEST?
PÅ FINEST webb har vi samlat vetenskapliga artiklar, examensarbeten och även populärvetenskapliga sammanfattningar från ett urval av de forskningsstudier som gjorts inom ramen för FINEST.
UPPSKATTADE DU DET HÄR NYHETSBREVET?
Vidarebefordra gärna detta nyhetsbrev till en kollega eller vän, och tipsa om att de kan prenumerera på kommande nyhetsbrev genom att använda knappen nedan.
Prenumerera på nyhetsbrev från FINEST