Ser mailet konstigt ut? Klicka här för webbversion
logo
Research Institutes of Sweden
Framtidens samhällsbyggnad #13 / JANUARI 2024
18793 1 1
bild
18793 1 1
Social hållbarhet - en lönsam affär för de boende och bostadsbranschen
Bostadsaktörer spelar en viktig roll i arbetet för socialt hållbara städer och livsmiljöer. Genom att integrera social hållbarhet vid utvecklingen av nya och befintliga bostadsområden kan man bidra till att skapa bland annat ökad trygghet, mångfald och rättvisa. Det kan också bli en lönsam affär för både branschen och de boende.
- Inom HS30 (Hållbart Stockholm 2030) har vi nyligen presenterat en prototyp tillsammans med SHIC (Social & Health Impact Center) där vi genom KPI:er (Key Performance Indicator)[1] kan säkerställa att våra insatser leder till social hållbarhet i bostadsbranschen, berättar Andreas Huss, projektledare på RISE inom enheten Arkitektur och fysisk planering och koordinator för HS30.
 
Enligt Ximena Horjales, projektledare hos RISE och inom HS30, är arbetet helt unikt:

- Det finns inte så många exempel som systematiskt mäter social hållbarhet kopplat till bostadsutveckling och förvaltning. Men det kan komma nu att ändras. Tillsammans med Tomas Bokström och Marit Eskel som är experter på förändringsarbete och social hållbarhet hos RISE har vi nu tagit fram en prototyp för att kunna mäta hur aktörer i bostadsbranschen kan agera för att möta utmaningar i samhället, säger hon.

Läs mer om hur social hållbarhet kan vara lönsamt och hur RISE kan stötta er verksamhet

bild
TIPS
Följ Framtidens samhällsbyggnad på Linkedin
Missa inget viktigt, klicka här
 
26005 stadsbyggnad verktyg f%c3%b6r social h%c3%a5llbarhet
Stadsbyggnad – ett verktyg för social hållbarhet
Samhället brottas med många sociala utmaningar. Boendesegration, social isolering, hotade offentliga platser – komplexa problem som kan angripas på olika sätt samtidigt. RISE bidrar med kunskap och nya sätt att utforma och utvärdera offentliga platser på där temporära och småskaliga lösningar kan ge snabba effekter.

– Stadsbyggandet kan göra mycket för social hållbarhet. Påverka vilka människor vi möter, ge mer jämlika förutsättningar, underlätta vardag och arbetsliv. Potentialen är oerhört stor – och kan användas mycket bättre, säger Katarina Borg, som är projektledare på RISE inom stadsutveckling.

Ett projekt ihop med RISE kan därför vara ett sätt för en liten kommun att komma längre i en fråga än vad som annars skulle vara möjligt, genom att ta in aktuell forskning och ge tillgång till specialistkompetens.

– Det är ett sätt att få kraft och mod för en kommun att göra något, säger hon. 

Läs mer om stadsbyggnad som verktyg för social hållbarhet och hur RISE kan stötta er verksamhet
26009 pvc rapport bild jpg
Maskininlärningsmodeller kan användas för att öka återvinningen av PVC-golv i det svenska byggnadsbeståndet
RISE har tillsammans med golvproducenten Tarkett och återvinningsföretaget Ragn-Sells undersökt om maskininlärningsmodeller kan användas för att förutsäga i vilka byggnader det finns PVC-golv och uppskatta när golvet bör bytas ut och när materialet kan vara tillgängligt som en resurs vid tillverkning av nya PVC-golv.

- För att kunna förbättra sorterings- och återvinningsprocessen är det nödvändigt att identifiera var materialet finns och utvärdera dess återvinningspotential. Det är avgörande information för att företag som återvinner rivningsavfall och golvtillverkare ska kunna förbättra återvinningsmetoderna för PVC-golv och sedan använda de återvunna PVC-materialen i den nya golvproduktionen, berättar Kristina Mjörnell, Affärsutvecklare på RISE.

Läs mer om satsningen och hur datadriven utveckling kan öka cirkulariteten i byggbranschen
bild
Framsyn - planera för att möta framtidens utmaningar redan idag
Framsyn är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. Framsyn leder till ökad förmåga att navigera en osäker omvärld och möjliggör omställning för att möta komplexa utmaningar och nå långsiktiga mål.

Läs mer om hur din verksamhet kan stärkas med hjälp av Framsyn hos RISE
25967 betong bro tierp kopiera
Fortsatt forskning för återbruk av lastbärande konstruktionsdelar
Att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong skulle betyda mycket ur klimatsynpunkt. Nu har ett brett konsortium som leds av RISE fått klartecken att starta fas tre av projektet Återhus 3.0 som ska mobilisera hela värdekedjan för att implementera och skala upp återbruk av stora och tunga betongelement i nya konstruktioner.

- Vi ser flera resultat framför oss. Antal nya verktyg kan underlätta, påskynda och skala upp återbruk av de mest klimattunga lastbärande element som samtidigt måste uppvisa de hårdaste kvalitetskrav. Det finns en tydligt uttalad vilja hos svenska fastighetsutvecklare, entreprenörer, arkitekter och konstruktörer att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen och vi ser även tecken att affärsmodeller går mot det cirkulära. Vi ska komplettera alla pusselbitar som saknas att använda det i en full skala - säger Katarina Malaga, forskare och avdelningschef för Infrastruktur och betongbyggande på RISE.

Läs mer om satsningen Återhus 3.0
26010 utbildning byggbranschen png
Nu kan du som jobbar i ledande position inom samhällsbyggnad bli ännu bättre rustad för samtidens och framtidens utmaningar
Utbildningen ”Ett reflekterande ledarskap för ett samhälle i förändring” ger dig de verktyg du behöver för att bättre förstå andra professionella i din bransch och bygger på en tvärfacklighetskompetens som gör dig mer grundad i den nya komplexiteten – där vi blir fler specialister och allt färre generalister.  

Utbildningen riktar sig till dig som har minst fem års erfarenhet inom bygg-, fastighets- och tillhörande konsultbranscher, till exempel arkitekter, trafikstrateger, projektledare, fastighetsutvecklare, hållbarhetschefer, affärsutvecklare eller innovationsledare. Utbildningen arrangeras av RISE i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter och cmb – dynamisk prakademi för samhällsbyggare.

Läs mer om utbildningen och hur RISE kan stötta din utveckling inom framtidens samhällsbyggnad.
25966 transparent tr%c3%a4 som laminat i glas
Genombrott i byggnadsteknik: Transparent trä som laminat i glas
I satsningen Transparent trä som laminat i Glas inom Smart Housing Småland har det gjorts teknologiska framsteg där trä och glas har kombinerats för att skapa ett nytt kompositmaterial för byggnadsapplikationer. Det transparenta trä-/glaslaminerade kompositmaterialet skapar optiska, termiska och mekaniska egenskaper som kan komma att bli ett nytt inslag i framtidens hållbara byggsektor.

- Transparent trä är en innovativ produktidé som skapar möjlighet till biobaserade laminat som dessutom ger förändringar i egenskaper som vi är spända på att utforska vidare, säger Celine Montanari, forskare på RISE och expert inom transparent trä.

Läs mer om genombrottet med transparent trä som laminat i glas
25570 klimatanpassning
Klimatanpassning nödvändig för att klara framtidens utmaningar
Ett häftigt skyfall kan få förödande konsekvenser i en asfalterad stad där vattnet har små möjligheter att rinna undan. Klimatanpassning är ett brett område som innefattar många olika inriktningar och behov av kompetens. Inom RISE finns expertis som kan stötta i allt från strategiskt arbete med klimatanpassning till utvärdering av egenskaper och funktion hos material och produkter. Vi kan t.ex. erbjuda utbildningar, utredning och analys, test och verifiering samt konsultation.

Läs mer om hur vi på RISE arbetar med klimatanpassat samhällsbyggande och kan hjälpa er verksamhet
25965 mistra digitaliseringsresan
Smartare underhåll - spännande lärdomar från Mistra Inframaint 
Resan mot ökad digitalisering innebär förändring och förändring kan ofta kännas besvärligt. För många kommunala organisationer är detta en ny och obekant väg. Branschstandarder saknas i hög grad, marknaden är fragmenterad och stora osäkerheter finns gällande kvalitén på data och dataskydd. Inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint har metoder utvecklats för att inkludera digital teknik i arbetet. Metoderna har visat att det kan ge en effektivare förvaltning och mer hållbar service till kommunmedborgarna.

Läs hela slutrapporten och bland annat kloka vägval på digitaliseringsresan
bild
ERBJUDANDE

Stärkt konkurrenskraft?
Vi hjälper dig att komma igång.

Vi analyserar er verksamhet och visar vägen mot hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer eller kontakta: andreas.johansson@ri.se
Läs mer här om hur vi kan hjälpa till
 
På gång!
1 feb: Workshop - Vision 2045 - Digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn
Forskningsprojektet ”Nationell Hubb För Digitala Tvillingar” bjuder via Sweco och RISE in till en workshop med syfte att forma en vision för det framtida nationella digitala landskapet och hur den digitala tvillingen är ett integrerat och implementerat verktyg och en given arbetsmetodik inom samhällsbyggnadssektorn år 2045.
Läs mer och anmäl dig här
8 feb: Att skapa trygga bostadsområden genom renovering och omvandling
Hur kan skapa socialt hållbara och trygga bostadsområden genom renovering och omvandling? Hur utvecklar vi områden utifrån de boendes önskemål och behov? Detta kommer vi att diskutera under en dag på Folkets Hus i Hammarkullen, Göteborg - den andra konferensen inom forskarskolan ASSURE.
Läs mer och anmäl dig här
13-15 feb: Elmia Solar i Jönköping
Är du intresserad av solenergins möjligheter och utmaningar framåt? Missa inte Elmia Solar den 13-15 februari i Jönköping - en mässa som samlar alla som har en koppling till solenergibranschen för att göra affärer, nätverka och ta del av innovationer. Flera experter från RISE är på plats och presenterar intressanta områden inom solenergi. 
Läs mer och se hela programmet från Elmia Solar här