Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
1x1 25251 Sk%c3%a4rmavbild 2023 11 07 kl. 14.52.37
1x1
Vad har vi gjort under fas 1?
Nu är årsrapporten klar! 
Vårt program har nu gått in i sin andra fas, vilket innebär att vi tar sats framåt – men även att vi blickar bakåt, mot alla de resultat vi redan sett. Vi har samlat de senaste årens arbete och insikter i en slutrapport som nu finns att läsa.  

Sedan starten av Mistra InfraMaint har vi jobbat för ett smartare underhåll med datadriven, förebyggande prognostisering och tydliga kostnads-nyttoanalyser.

Programmet har nu nått ett första etappmål på resan mot robust, resilient och hållbar infrastruktur. Fas 1 är avklarad och i vår slutrapport presenterar vi under några lättillgängliga rubriker hur resan mot smart underhåll sett ut hittills, hur vi arbetat – och vad vi sett behövs för att vi ska fortsätta åt rätt håll.

Läs hela rapporten här >
1x1
25390 Sk%c3%a4rmavbild 2023 11 17 kl. 12.23.13
1x1
Save the date – boka in nästa lunchseminarie 
Nu är det snart dags för ytterligare ett av våra populära webinarier – den här gången till frukost istället för lunch. 

Vid flera tillfällen har vi tidigare haft korta men innehållsrika webinarier vid lunchtid - för att alla som vill på ett enkelt sätt ska kunna uppdatera sig både på vad som händer i vårt program, och på viktiga och intressanta ämnen kopplade till infrastrukturomsorg. 

Nu finns ett nytt datum - notera 12 december i kalendern. Då ses vi för att lära, lyssna och diskutera temat Fatta mer välgrundade och effektiva beslut – en diskussion om beslutsstödens bidrag till organisationen.

Nytt för denna gång är att det blir frukostmacka eller mellanmål till mötet istället för lunch, kl 8.30 - 9.30 ses vi. 

Vi återkommer med möteslänk och mer information om talare och presentationer. 

1x1
25391 Sk%c3%a4rmavbild 2023 11 17 kl. 13.04.28
1x1
Mistra fyller 30 år!
Vår huvudfinansiär Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, firar 30 år 2024 – vilket uppmärksammas på en rad olika sätt nästa år. 

Mistra startade 1994, efter att löntagarfonderna avvecklats.Tanken då var att stiftelsen skulle finnas i 10 år, men nu firar man alltså 30-årsjubileum.
Mistras verksamhet och forskningssatsningar bidrar till att stimulera innovation, nya tankesätt och accelerera en hållbar omställning. 

Bland annat innebär firandet av 30-åringen två större jubileumssatsningar – dels en utlysning av projektmedel för innovativa och utmanande forskningsidéer, dels en satsning på forskningsledare inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Läs mer om firandet här >
1x1
25392 339207C3 FA10 4760 9596 EE463EF0453B 5833 000003980B77C33A
1x1
Vi har haft kick- off och avslutningskonferens
Flera veckan tackade vi både av fas 1 och kickade igång fas 2 med en kombinerad avlsutningskonferens och kick-off på vackra Lidingö. 

Under två dagar presenterades projektresultat såväl som nya projekt, vi diskuterade arvet efter InfraMaint, workshoppade och lyssnade till en inspirerande föreläsning från Maria Wolrath-Söderberg

Dessutom passade vi på att spela in nya, intressanta mikroläranden och ta pulsen på våra nya styrelsemedlemmar som vi kommer att presentera lite närmare under hösten. Håll utkik i nyhetsbrev, på LinkedIn och hemsidan för att ta del av allt vi kom fram till!

730 youtube 731 twitter 732 in