Smart underhåll av infrastruktur
5747 Logo Mistra InfraMaint
 
Visa webbversion > | Gå till vår hemsida >
22539 header kunskapskvarten
1x1
24749 Sk%c3%a4rmavbild 2023 09 27 kl. 14.07.05
1x1
Kunskapskvarten #9 – Biofilm, del 1
Kunskapskvarten, vårt koncept för att presentera och paketera våra många mikroläranden på ett enkelt och tillgänglig sätt, är tillbaka efter sommaruppehållet. 

Den nionde Kunskapskvarten handlar om biofilm. 

I två klipp berättar Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten, professor i teknisk vattenresurslära och del av Mistra InfraMaints programledning, om biofilmer av bakterier och mikroorganismer som finns nästan överallt – inte minst inom våra VA-nät. 
 
I den första filmen får du en kort introduktion, och i den andra berättar Kenneth hur man åstadkommer stabila biofilmer inom vattendistributionen.  
 
När ni tittat färdigt, ta gärna ett par minuter extra för att diskutera följande frågor:  
  • Biofilm är ju till stor del till nytta inom VA, men vi vill inte att den slås loss från ytor i ledningsnätet. Har ni identifierat vilka risker ni har för tryckslag i ledningarna, så att det kan undvikas?    

  • Etablering av biofilm i nylagd ledning blir bäst vid jämt, stabilt och kontinuerligt vattenflöde redan från start, berättar Kenneth. Har ni med detta i planeringen inför drifttagning?
Är ni sedan sugna på att lära er mer om biostabilt vatten, läs gärna denna rapport från Svenskt Vatten:
Nr 2022-9 Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten
 
Ytterligare två mikroläranden om biofilm, ultrafiltrering respektive avloppsrening, finns publicerade på Mistra InfraMaints hemsida och dyker upp i kommande kunskapskvartar.


Se Kunskapskvarten #9 >
1x1 22937 Sk%c3%a4rmavbild 2023 03 22 kl. 17.21.06
1x1
Du har väl inte missat våra tidigare kvartar?
Missade du våra tre tidigare kunskapskvartar? Du hittar dem samlade på vår hemsida, eller ta del av dem direkt:

Kunskapskvarten #1 – Effektivt och smart underhåll

Kunskapskvarten #2 – Underhållsoptimering

Kunskapskvarten #3 – Nyckeltal för underhåll

Kunskapskvarten #4 – Arbetsboken om tillgångsförvaltning


Kunskapskvarten #5 - Terminologi inom underhåll

Kunskapskvarten #6 – Förnyelseplanering

Kunskapskvarten #7 – Kompetens och kvalifikationer

Kunskapskvarten # 8 – Digitalisering inom en VA-organisation


Se alla tidigare avsnitt här >
1x1 22537 kushagra kevat 8cYwYgasSis unsplash
1x1
Vad vill du lära dig mer om?
Har du och din organisation önskemål om ett ämne, tema eller specifik utmaning ni skulle vilja togs upp i ett mikrolärande?

Eller har ni själva tips eller resultat från er verksamhet ni vill dela med er av? I så fall finns möjlighet att spela in en egen film, med stöttning från oss, som sedan sprids i Kunskapskvarten och via Mistra InfraMaints andra kanaler.

Tveka inte att höra av er med önskemål, frågor eller tips till lisa.stevik@ri.se.

Se alla våra mikroläranden här >
730 youtube 731 twitter 732 in