Ser mailet konstigt ut? Klicka här för webbversion
logo
Research Institutes of Sweden
Framtidens samhällsbyggnad #14 / FEBRUARI 2024
18793 1 1
bild
18793 1 1
Så kan vi rusta oss för klimatförändringarna
Ett häftigt skyfall kan få förödande konsekvenser för en stad eller fastighetsägare där vattnet har små möjligheter att rinna undan. Klimatanpassning är ett brett område som innefattar många olika inriktningar och behov av kompetens.
För att möta klimatförändringarnas effekter bör kommuner och fastighetsbolag arbeta systematiskt med klimatanpassning och gärna i samverkan.

- Det krävs en helhetssyn, ett långsiktigt tänkande och en vilja och prioritering från alla, säger Hanna Matschke Ekholm, projektledare på RISE som arbetar med klimatanpassning.

Ett systematiskt arbete innebär att avsätta resurser, analysera risker, upprätta klimatanpassningsplaner och vidta nödvändiga åtgärder. Innan arbetet med handlingsplaner och utvärdering av åtgärder inleds så behöver man göra en klimat- och sårbarhetsanalys.

– Det behöver klargöras vilka förutsättningar som finns i verksamheten eller kommunen. Vilka sårbara områden som finns och vilka konsekvenser det kan innebära, säger Hanna Matschke Ekholm. För fastighetsbolag kan det till exempel handla om att analysera sitt bestånd, vilka risker finns beroende på var man är lokaliserad men också specifikt för varje byggnad. Beroende på var ett kraftigt regn rinner och samlas kan en byggnad vara väldigt utsatt medan den som står några meter ifrån klarar sig bra.

Fortsätt läsa om hur er verksamhet kan stärkas genom klimatanpassning

Här kan du även ladda ner en rapport om klimatanpassat samhällsbyggande och robusthöjande åtgärder som vi på RISE tagit fram tillsammans med Offentliga fastigheter/Sveriges kommuner och regioner:

bild
TIPS
Följ Framtidens samhällsbyggnad på Linkedin
Missa inget viktigt, klicka här
 
26289 Neuroark bild
Pressmeddelande: Världsunikt index för ökad fysisk och mental hälsa i städer 
Enligt prognoser från WHO förväntas 70% av världens befolkning leva i städer år 2050. Städer erbjuder många möjligheter men är också förknippade med ökad mental ohälsa. Med detta i åtanke utvecklar RISE Research Institutes of Sweden, i samarbete med internationella forskare, världens första ramverk och index som syftar till att ge vägledning kring hur den byggda miljön påverkar människors fysiska och mentala hälsa.

– Genom att fördjupa förståelsen för Neoroarkitektur och Neurodesign kan vi identifiera nycklar och verktyg för att gestalta framtidens livsmiljöer på ett sätt som stödjer hälsa och välbefinnande. Detta nya index kommer att vara till nytta för beslutsfattare, myndigheter, kommuner, arkitekter, ingenjörer och stadsplanerare och förväntas leda till ökad folkhälsa och betydande samhällsekonomiska besparingar i framtiden, säger Carina Carlman, forsknings- och affärsutvecklingschef på RISE Research Institutes of Sweden, som också leder ett arbete med att etablera det vetenskapliga fältet i Sverige

Så ska RISE tillsammans med internationella forskare jobba inom Neuroarkitektur och Neurodesign
26226 neb
New European Bauhaus – en grön samhällsutveckling byggd på mångfald, inkludering, kreativitet och innovation
Hösten 2020 lanserade EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen visionen om ett nytt New European Bauhaus (NEB). En rörelse grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden i den gröna omställningen. Initiativet är en del av i förverkligandet av den europeiska agendan Green New Deal och bidrar till Europa som en klimatneutral region år 2050.

RISE var med som en av de första svenska partnerna i New European Bauhaus och är idag aktiv med kunskap, innovation och samarbeten på europeisk, nordisk, nationell och lokal nivå.

Här kan du läsa om hur det svenska arbetet med att skapa inkluderande innovation och samhällstransformation ska förverkligas inom NEB
bild
Framsyn - planera för att möta framtidens utmaningar redan idag
Framsyn är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. Framsyn leder till ökad förmåga att navigera en osäker omvärld och möjliggör omställning för att möta komplexa utmaningar och nå långsiktiga mål.

Så kan er verksamhet bli ännu bättre med hjälp av Framsyn
26256 innovationsledning
Förbättra verksamheten med innovationsledning
Utifrån dagens komplexa och snabbföränderliga utmaningar behöver företag och organisationer ständigt förbättra och förnya sig själva och verksamheten. Det kan vara allt från ökande krav från kunder och medborgare, till digitalisering och hållbarhet.
 
- Här kan vår expertis och erfarenhet på RISE vara det som behövs för ett systematiskt arbetssätt och ett helhetsgrepp på en organisations innovationsförmåga. Många förstår behovet av innovation men har svårt att få utväxling på sina insatser. Vi stöttar ju företag, organisationer, offentlig verksamhet och miljöer med att kartlägga innovationsförmågan och öka förståelsen för hur man kan arbeta systematiskt med innovation och förbereda sig för att lyckas med sitt innovationsarbete, säger Nathalie Gustafsson, Innovations- och processledare på RISE.

Genom att kvalitetssäkra personers förmåga att leda ett systematiskt innovationsarbete får de en tydligare roll, och kan få ett större mandat i sin organisation. RISE erbjuder personcertifiering av Innovationsledare och har nu även knutit ett avtal med NSAI National Standards Authority of Ireland vilket innebär att även Irlands innovationsledare kan bli certifierade av RISE.

Därför kan experter inom innovationsledning hjälpa er verksamhet att bli bättre

Intresserad? Ansök om att bli certifierad innovationsledare här
26010 utbildning byggbranschen png
Nu kan du som jobbar i ledande position inom samhällsbyggnad bli ännu bättre rustad för samtidens och framtidens utmaningar
Utbildningen ”Ett reflekterande ledarskap för ett samhälle i förändring” ger dig de verktyg du behöver för att bättre förstå andra professionella i din bransch och bygger på en tvärfacklighetskompetens som gör dig mer grundad i den nya komplexiteten – där vi blir fler specialister och allt färre generalister.  

Utbildningen riktar sig till dig som har minst fem års erfarenhet inom bygg-, fastighets- och tillhörande konsultbranscher, till exempel arkitekter, trafikstrateger, projektledare, fastighetsutvecklare, hållbarhetschefer, affärsutvecklare eller innovationsledare. Utbildningen arrangeras av RISE i samarbete med Byggbranschens Utbildningscenter och cmb – dynamisk prakademi för samhällsbyggare.

Läs om hur din utveckling kan stärkas inom framtidens samhällsbyggnad.
26227 gr%c3%b6na given
EUs gröna giv driver satsningar på hållbarhet
EU:s gröna giv innebär stora möjligheter för svenska företag som vill satsa på hållbara lösningar. Här finns både affärsmässiga vinster att hämta och pengar att söka. RISE är involverade i en rad projekt och kan hjälpa företag och offentlig sektor att söka medel.

– För Sverige som redan ligger långt fram på området innebär det här en oerhört stor affärspotential. Men det är också mycket nytt att sätta sig in i. En av utmaningarna är att regler och direktiv ännu inte är anpassade för den hållbara tillväxtstrategi som EU nu riktar in sig på, påpekar Patrik Klintbom, projektledare för RISE gröna giv för Sverige.

Dessa möjligheter innebär EUs gröna giv för ert företag
26228 fossilfria png
Det fossilfria kan inte vänta
Samhället behöver förändras dramatiskt för att klara att möta 1,5-gradersmålet. Den goda nyheten är att det öppnar enorma möjligheter för företag som kan tillhandahålla de lösningar och produkter som framtiden behöver. Andreas Johansson på RISE förklarar fördelarna med att hoppa på tåget tidigt.

– Det här handlar inte bara om smältande polarisar och vattenhöjning utan hänger ihop med biologisk mångfald, årstider och förmågan att planera och genomföra livsmedelsproduktion, säger Andreas Johansson, marknadschef inom samhällsbyggnad på RISE.

Så kan er verksamhet tänka för att lyckas ställa om
bild
ERBJUDANDE

Stärkt konkurrenskraft?
Vi hjälper dig att komma igång.

Vi analyserar er verksamhet och visar vägen mot hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer eller kontakta: andreas.johansson@ri.se
Läs mer här om hur vi kan hjälpa till för att stärka er konkurrenskraft
 
Aktuella utbildningar
Dricksvattendirektivet - Implementering av Artikel 11
Utbildning i implementeringen av Artikel 11 i dricksvattendirektivet - Lär dig om de nya kraven för material i kontakt med dricksvatten. Kursen riktar sig till dig som arbetar med beställning, tillverkning eller utveckling av produkter med material i kontakt med dricksvatten.
Anmäl ditt intresse här till utbildningen om dricksvattendirektivet
Blågrön Dagvattensamordnare - Baskurs
Är du intresserad av dagvattenfrågor och önskar bredda din kompetens? Då kan denna baskurs vara intressant för dig. Kursen är en del av ett nytt kurspaket som har tagits fram inom ramen för forskningsprojektet SODA.
Lär dig mer om dagvattenfrågor genom att anmäla dig här
Fukt 1 - grundkurs för fukttekniker och fuktskadeutredare 
Omfattar två kursdagar och genomförs i oktober på RISE i Borås. Kursen riktar sig till dig som vill få grundkunskaper om fukt i byggnader. 
Vill du få grundkunskaper om fukt i byggnader? Anmäl dig här!
Fukt 2 - fortsättningskurs för fukttekniker och fuktskadeutredare
Omfattar två kursdagar och genomförs den 16 -17 april 2024 på RISE i Borås. Kursen riktar sig till dig som vill få utökade kunskaper om fukt i byggnader och dess problematik. 
Fördjupade kunskaper om fukt i byggnader? Anmäl dig här!
Utbildning om växtbäddar
Kursen är digital och är framtagen i samarbete med Södertälje kommun och Vinnovaprojektet SODA. Den här kursen är uppdelad i fyra delar som behandlar olika aspekter av växtbäddar och med varje avsnitt följer några uppföljande frågor.
Lär dig mer om växtbäddar, anmäl dig här!
Kommande event
Fyra kunskapsrika policylabb där vi samlar aktörer som arbetar med socialt hållbar områdesutveckling
ORKA är ett Vinnova-finansierat stadsutvecklingsprojekt som strävar efter att långsiktigt stärka kapaciteten för social hållbarhet och områdesutveckling.  Nu erbjuder ORKA dessutom fyra kunskapsrika policylabb där vi samlar aktörer som arbetar med socialt hållbar områdesutveckling.
Anmäl dig till policylabben inom socialt hållbar områdesutveckling
Vattenförsörjning och beredskap - så kommer du igång med arbetet!
Jobbar du i kommun eller en VA-organisation och har fått beredskapsfrågor på ditt bord? Funderar du på hur du kan starta upp arbetet med beredskap kopplat till vattenförsörjning? Eller kanske hur ni kan bli ännu bättre? På RISE möts vi ofta av frågor som ”Hur kommer vi igång?” och ”Vad behöver vi tänka på?”. Därför genomför vi ett webbinarium om just detta den 22 mars. 
Lär dig mer om vatten och beredskap - anmäl dig här!
Träffa RISE experter på Nordbygg i april
Den 23-26 april arrangeras Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö. Ta chansen att träffa våra experter från RISE inom provning och kontroller, bygg, ventilation, fastighetsautomation, certifiering, energi, sol, brand och vattenförsörjning. 
Träffa oss på Nordbygg och diskutera allt från provning och ventilation till energi, brand och vatten
FORUM SAMHÄLLSBYGGNAD
- Staden som nav i omställningen
Hur kan vårt samhälle utvecklas för att passa oss alla på ett bättre sätt i framtiden? Vilka innovationer kan växa fram när näringsliv och det offentliga samskapar i staden? Hur kan våra städer bli både klimatneutrala, attraktiva och samtidigt bidra till ett konkurrenskraftigt och resilent Sverige? Hur navigerar vi i alla de förändringar och osäkerheter som råder?

Den 14 maj bjuder RISE bjuder in till en kostnadsfri heldagskonferens med fokus på samhällsomställning i framtidens urbana livsmiljöer - en dag fylld med kunskap, insikter och möjligheter att knyta nya kontakter
Anmäl dig här till vårens mest spännande event inom Samhällsbyggnad, innan platserna är slut!
$$$open$$