Process IT Industrial and Automation Webbversion
4173 piia logo
Nyheter från det strategiska innovationsprogrammet
Processindustriell IT & Automation
16883 header
1x1 24361 Malin Peter
1x1
Kraftsamling inför nästa steg – Framtidens processindustri
Under PiiAs tio år som strategiskt innovationsprogram har vi byggt upp en stark projektportfölj. Resultaten och kunskaperna ska vi ta vara på i den nya fas som PiiA nu går in i.

Vi kraftsamlar inför nästa steg då RISE och PiiAs programkontor har fått klartecken att leda förberedelseprojekt inom Sveriges stora innovationssatsning Impact Innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram, från Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Vi har också en ny utlysning öppen, som blickar mot framtidens processindustri. Utlysning 19 har ett stort hållbarhetsfokus och vi kommer att prioritera projekt som kan bidra till lösningar på industriella utmaningar kopplade till de strategiska projekten Trace4Value och Digitala Stambanan IndTech, inom spårbarhet och värdekedjor med nya affärsmodeller.

Under PiiA Summit den 15 november kommer vi att berätta mer om arbetet med Industrins hållbara digitala värdesystem. PiiA Summit är en mötesplats där industrin och akademin kan träffas för att få utbyte av idéer och erfarenheter av hur digitalisering kan bidra till en mer hållbar och energieffektiv processindustri. På plats i Västerås får du ta del av resultat från PiiA-finansierade projekt som bland annat kommer att dela med sig av nya metoder för ökad spårbarhet och energieffektivisering.

I samband med att vi går in i nästa etapp av programmet byter vi programchef, Peter Wallin går vidare till nya utmaningar och Malin Rosqvist, tidigare programstrateg, tar över som programchef.


Malin Rosqvist, programchef PiiA

malin.rosqvist@ri.se
bild
2023-11-15 kl 09:30-17:30
PiiA Summit
IndTech – En möjliggörare för hållbar industri

På PiiA Summit får du ta del av inspiration och samtal om IndTech och digitalisering av svensk processindustri. Det är en mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka till strategisk förnyelse inom PiiA. Under konferensen lyfts projekt utförda inom PiiA-programmet och diskuterar gemensamma utmaningar och best-practice lösningar kopplade till digitalisering och automation av Sveriges största produktionsapparat – processindustrin.
bild

Massabruket kan halvera elförbrukningen med smart teknik

Massaindustrin är en av de mest elintensiva branscherna i Sverige. Nu försöker forskare skära i utsläppen – med hjälp av ett datorprogram. På Stora Ensos anläggning i Skoghall finns potential att halvera energiförbrukningen i delar av bruket. Det skriver Dagens Nyheter om PiiA-projektet Optimera.
bild

Utveckla spetskompetens med industriforskarskolor

I PiiA är vi stolta över att samarbeta med Mälardalens universitets forskarskolor Reliant och Indtech Graduate School. Nu har företag inom processindustrin möjligheten att delta i spännande forskningsprojekt genom forskarskolorna för att utveckla viktig spetskompetens för en konkurrenskraftig och hållbar industri.
1x1 Aroma Framtidens hallbara datadrivna livsmedelsindustri
1x1
Framtidens hållbara datadrivna livsmedelsindustri
PiiA-projektet Aroma utvecklar en digitalplattform som ska göra det möjligt för aktörer inom livsmedelsindustrin att producera mat på ett datadrivet sätt. Med hjälp av AI ska matproducenter kunna ändra recept för att till exempel minska kostnader, resurs- och energiförbrukning och samtidigt behålla matvarans kvalitet.

Matlagning har alltid varit en konstform som bygger på tradition och känsla. Specialister och kockar använder sitt expertkunnande för att skapa recept och anpassa processer baserat på sina smakpreferenser. PiiA-projektet Aroma har som ambition att förändra det och skapa en datadriven och dynamisk livsmedeltillverkning.

– Vi strävar efter att radikalt förändra hur livsmedelsindustrin bearbetar mat genom att skapa en databasbaserad metodik som vi kallar ”dynamiska recept”, säger Luis Ribeiro, biträdande professor Linköpings universitet och projektledare för Aroma. Målet är att vår lösning ska bidra till en mer hållbar livsmedelstillverkning som samtidigt är näringsrik och har hög kvalitet.

Så fungerar datadrivna dynamiska recept

I stället för att vara låst till ett fast recept kan producenter flexibelt ändra ingredienser och proportioner i recept utan att ändra det slutliga resultatet eller att göra avkall på kvalitet.

– Vi fokuserar mindre på specifika produkter och mer på ingrediensernas tekniska egenskaper, berättar Luis Ribeiro. Om ett recept till exempel kräver frukt med fibrer, spelar det egentligen ingen roll om det är äpplen eller morötter, så länge fibrerna har samma egenskaper och påverkar maten på samma sätt.

Mjukvaruutvecklare och experter från process- och livsmedelsindustrin arbetar tillsammans för att utveckla en AI-baserad lösning som kopplar samman livsmedelsegenskaper, produktionsprocessegenskaper och till och med smakpreferenser. Slutresultatet ska bli ett digitalt verktyg, framför allt för råvaruleverantörer, råvaruförädlare, matproducenter och eventuellt även konsumenter.
Läs hela artikeln >
bild

Maskininlärning ska effektivisera läkemedelsproduktionen

Om två år är de autonoma minifabrikerna här. Det berättar Bernt Nilsson, professor på Lunds universitet som, tillsammans med företag som Novo Nordisk, driver ett maskininlärningsprojekt för automatiserad läkemedelstillverkning inom PiiA. Minifabrikerna kommer att ge energi- och resursbesparingar upp till en faktor tio och nya biologiska läkemedel och vaccin kan utvecklas snabbare.
bild

Rapport: Läkemedelsindustri 2.0

Läkemedelsindustrin tillhör världens mest kunskapsintensiva branscher. Det är också en industri under snabb förändring där data och digitalisering är möjliggörare av stora mått. PiiA har som mission att öka industrins konkurrensförmåga genom digitalisering. I det arbetet ingår att sprida kunskap över teknik- och branschgränser. I en ny rapport från PiiA presenteras läkemedelsindustrin, dess utmaningar och förändring satt i ett perspektiv av digitaliseringens möjligheter.
bild

Polarbröd ska minska spill i nytt hållbarhetsprojekt inom PiiA

Polarbröd ska öka sin hållbarhet och minska sitt svinn med hjälp av en kamerateknik från läkemedelsindustrin. I ett nytt PiiA-projekt samarbetar brödtillverkaren med SLU, Umeå Universitet och Prediktera AB för att minska spill redan under bakningsprocessen.
1x1 Veronica Olesen universitetslektor vid Chalmers tekniska hogskola och projektledare for Optimera Foto Isabella Winberg
1x1
Halverad energiförbrukning med nytt optimeringsverktyg
Inom PiiA-projektet Optimera har forskare vid Chalmers utvecklat ett verktyg som hjälper industrier att styra sina processer bättre och att uppnå ökad effektivitet. Optimeringsverktyget har använts på Stora Ensos massabruk och tester visar att bruket kan halvera energiförbrukningen och samtidigt öka produktionen med 30 procent. I framtiden kan verktyget även användas inom andra industrier, vilket öppnar upp för bredare tillämpningar och stora energibesparingar för så väl industrisektorn som samhället.

Inom en typisk processindustri finns det tusentals reglerloopar och inom dem finns regulatorer som styr fabrikens processer – allt från temperaturer till flöden. Inom det PiiA-finansierade projektet Optimera – Optimerade CTMP processer utvecklar forskare vid Chalmers, i nära samarbete med Stora Enso, ett verktyg som ska ge en snabb överblick över fabrikens reglerloopar så att industrins processer kan styras ännu bättre och minska energiförbrukningen.

Det digitala verktyget samlar in data och ger personalen på fabriken rekommendationer om vilka loopar de behöver se över. Med kunskap om hur reglerlooparna fungerar kan de optimeras både individuellt och tillsammans och därmed optimera hela styrningen.

– Styrningen i en industri blir bara så bra som delarna i den, säger Veronica Olesen, universitetslektor vid Chalmers tekniska högskola och projektledare för Optimera. Även om en styrning fungerar bra i stort så kan vi med verktyget gå in på detaljnivå för att optimera styrningen och därmed spara stora mängder energi.

Stora Enso – först ut med att använda optimeringsverktyget

Forskarna inom projektet har genomfört studier vid Stora Ensos massabruk i Skoghall för att utveckla optimeringsverktyget. Resultatet visar att bruket kan spara 25 till 50 GWh per år med det nya verktyget, vilket skulle innebära en halverad energiförbrukning.
Men resultaten av optimeringen visade sig ha fler fördelar. Produktionen kunde ökas med 30 procent och samtidigt ge en lägre energiförbrukning. Med optimeringsverktyget och mjukvarusensorer kan tillverkare även mäta kvaliteter som inte tidigare gick att genomföra och på så sätt skapa jämnare produktkvalitet. Tillverkningen fick 50 procent minskad kvalitetsvariation av massaegenskaper som fiberlängd, spet och freeness.

– Vi ser stor potential att verktyget kan bidra till jämnare och mer energieffektiv produktion, inte bara av pappersmassa, utan på sikt även i andra industrier, säger Veronica Olesen.
Läs hela artikeln >
1x1 4507 utlysning
1x1
Öppen utlysning: Framtidens processindustri – Datadriven och hållbar
Har du en idé som kan stärka den svenska processindustrin? Då kan du söka finansiering via PiiAs öppna utlysning fram till den 13 september.

Syftet med utlysningen, Framtidens processindustri – Datadriven och hållbar, är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Vad kan ni söka för?
Initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av processindustriella värdekedjor.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer (juridiska personer).

Hur mycket kan ni söka?
Preliminärt upptill 4 000 000 kronor per projekt för 2 år.
Utlysningsinformation >
20977 Ny projekt
6 nya projekt startar
Utlysning 18 resulterade i sex nya projekt. Huvudsyftet med utlysningen var att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Projekttitel
KoordinatorBidragDiarienr.

Sensorbaserad styrning av bioprocesser för infektionskontrollRISE Research Institutes of Sweden AB

84 000  kr

2022-03598
ExpoFiber – exponering av detaljerad kvalitetsinformation ur fiberdistributioner


Mittuniversitetet
5 000 000 kr
2022-03597
Datainsamling för hållbar maskininlärning inom cirkulär livsmedelsindustri/matproduktionTebrito AB
5 000 000 kr
2022-03593
HIFAI – Hållbar Industriell produktion av Fisk med AI och avancerad dataanalys – genomförandeIVL Svenska Miljöinstitutet AB
3 299 290 kr
2022-03589
Förbättrade delignifieringsmodeller genom AIChalmers Tekniska Högskola AB
2 992 657 kr
2022-03587
AI fabrik för prognostik och tillståndshantering


Luleå tekniska universitet
5 000 000 kr
2022-03584Läs mer om PiiAs utlysningar
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
PiiA – Processindustriell IT och Automation – är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. PiiA drivs av en egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar. Värdorganisation är RISE SICS Västerås.
15948 piia limp2020