Nyhetsbrev #3 2023 från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Bred PFAS-reglering på gång
– vill du bidra med dina synpunkter?
Som du säkert vet har Kemikalieinspektionen, tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter, lämnat in ett förslag till EU om en bred reglering av PFAS, som om det går igenom skulle förbjuda över 10 000 PFAS-kemikalier.
     Nu har förslaget kommit till nästa steg i processen, där EU:s kemikaliemyndighet Echa vill få in synpunkter från företag och andra berörda. Echa är särskilt intresserade av att få information om risker, alternativ till PFAS och samhällsekonomiska konsekvenser. Vill du lämna synpunkter – besök Kemikalieinspektionens för mer information. Här finns även en sida med frågor och svar om förslaget, som är väl värd ett besök.
     Vill du öka din kunskap om PFAS är du också välkommen på Substitutionscentrums två seminarier i maj ”Offentlig upphandling: Behövs PFAS i arbetskläder?” och ”PFAS i konsumentprodukter”, som du kan läsa mer om nedan. Hoppas vi ses där!

/ Anna Jacobs, centrumledare för Substitutionscentrum
bild
NYHET
Leksaker toppar listan över farliga produkter i EU
Hälsorisker kopplade till kemiska ämnen, står för flest anmälning till EU-kommissionen. Och bland de mest anmälda produkterna finns för andra året i rad leksaker och bilar. Det visar den årliga rapporten från Safety Gate, European Rapid Alert System för farliga icke-livsmedelsprodukter.
bild
PROJEKT
POPFREE Industri ansöker om att få jobba vidare för en PFAS-fri industri
I mars 2023 avslutades planeringsprojektet POPFREE Industri. Huvudmålet var att arbeta fram en ansökan om ett kompetenscenter som adresserar utmaningar för att nå en cirkulär och PFAS-fri industri, med det övergripande målet att minska utsläppen av PFAS till miljön från alla steg i livscykeln. Ett konsortium med 33 partners har nu skickat in en ansökan till RE:Source och man väntar på svar.
bild
KEMIKALIEFORUM FÖR OFFENTLIG SEKTOR
Behövs PFAS i arbetskläder?
Välkommen på ett seminarium med fokus på arbets-, skydds- och varselkläder och vilka kemikaliekrav som är rimliga att ställa vid offentlig upphandling. Exempel på frågor som kommer att diskuteras:
  • Hur skulle ett PFAS-förbud påverka funktionen hos arbetskläder?
  • Hur kan PFAS ersättas?
  • Hur kan offentlig upphandling bidra till en snabbare omställning? 
När: 3 maj kl 13.00 - 16.00
Hur: Digitalt och kostnadsfritt
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
NYHET
Allergiframkallande ämnen i konsumentprodukter ökar
Antalet konsumentprodukter som innehåller allergiframkallande ämnen har ökat mer än sex gånger under de senaste 12 åren enligt Kemikalieinspektionens granskning av produktregistret. För att nå miljömålet "Giftfri miljö" borde utvecklingen vara den motsatta.
bild
FORUM FÖR KEMIKALIESMART HANDEL
PFAS i konsumentprodukter
PFAS-kemikalier har många eftertraktade egenskaper, vilket gör att de finns i mängder av produkter. Samtidigt har PFAS negativa effekter för människors hälsa och miljön, och bör fasas ut. Välkommen på ett seminarium där du får höra forskare berätta om kartläggning av PFAS i konsumentprodukter och företag dela sina erfarenheter av att arbeta med utfasning av PFAS ur sina varor.

När: 16 maj kl 8.30 - 10.00
Hur: Digitalt och kostnadsfritt
Läs mer och anmäl dig här
 
NYHET
Nya faroklasser för hormonstörande ämnen
Efter ett decennium av debatter om hur hormonstörande kemikalier ska identifieras och hanteras har EU-kommissionen nu ändrat lagstiftningen. Ytterligare fyra faroklasser läggs till CLP-lagstiftningen som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Lagstiftningen träder i kraft redan i april 2023.
bild
UTBILDNING
Innehåller dina varor skadliga kemikalier?
Substitutionscentrums grundkurs hjälper dig att ta reda på och dokumentera innehållet av kemikalier i dina varor och material.

När: 25 maj, kl 13 - 16.30
Hur: Digital och kostnadsfri
För vem: Företag som producerar, säljer och handlar med varor.
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
TIPS
50 positiva listor som hjälper dig att hitta bättre alternativ
Positiva listor innehåller säkrare alternativ till farliga kemikalier, material eller produkter. Listor är ett bra verktyg när du letar efter bättre alternativ, men ersätter inte din egen bedömning. På Substitutionscentrums webb finns en uppdaterad sammanställning över positiva listor, med länkar till hela 50 webbplatser med information om alternativ. Varsågod!
bild
UTBILDNING
Introduktion till
SCIP-databasen
Om dina varor innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Reach kandidatförteckning, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dem i SCIP-databasen hos Echa. Välkommen på en introduktion till registrering i SCIP.

När: 1 juni 2023, kl 10 - 11
Hur: Digital och kostnadsfri
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
TIPS
Två nya poddar om PFAS
I podden "Mörkt vatten" vill KI-forskaren Mattias Öberg tillsammans med granskande journalister ge svar på frågor kopplat till PFAS-skandalen i Ronneby. Vem bär egentligen ansvaret när PFAS-kemikalier sprids i ett svenskt samhälle? Varför lyftes inte riskerna tidigare, när kunskap fanns?
Och i första avsnittet av podden ”Människorna bakom larmen – miljöföroreningarnas historia” vill miljöforskaren Jana Johansson från Stockholms universitet ge svar på frågan ”PFAS – är vårt dricksvatten farligt?”
Kontakta Substitutionscentrum
Webb: ri.se/substitutionscentrum
E-post: substitutionscentrum@ri.se
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild