Nyheter från RISE Research Institutes of Sweden
Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >>
bild
Alltmer tryck från lagstiftarna i EU på ökad cirkularitet

Från EU-håll är cirkularitet ansett som en av de viktigaste möjliggörarna för att nå klimat- och miljömål inom EU Green Deal. 
Sedan 2018 har två Circular Economy Action Plans tagits fram och nu rullar ett antal nya regleringar ut till medlemsländerna. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ställer nya och skarpare krav på hållbarhetsrapportering, EU-taxonomin kategoriserar vilka aktiviteter som är hållbara att investera i eller ej (enligt EU) och på produktnivå lanseras ett antal direktiv och lagstiftningar för att åstadkomma t ex producentansvar och spårning av innehåll i produkter. För företag innebär detta ökade krav och mer att hålla koll på. Det innebär också möjligheter för företag som strävar efter en hållbar affär, att konkurrera på mer lika villkor?

För att underlätta och ge en översikt över området har forskare på RISE sammanställt lagstiftning och regler som är under utveckling och implementation i ett lättillgängligt presentationsformat, som du hittar här:

>> Taxonomy – Transition to circular economy (ri.se)
 
Lära mer om hur CSRD och ESRS påverkar ditt företag och din affär
Om du tillhör gruppen små- och medelstora företag och är intresserad av att lära dig mer om hur CSRD och ESRS det påverkar ditt företag och din affär, så kan du anmäla dig till denna kurs. Den är framtagen just för denna målgrupp och ger både en överblick över lagstiftningen och en djupdykning i möjligheter för din affär och betydelsen av att befinna sig i värdekedjan till ett större företag.

Utbildningen är öppen för alla och genomförs i samarbete med Omställningslyftet. Anmäl dig via länken nedan.
Läs mer
bild
Favoritgarderoben – ett sätt att öka nyttjandegrad av kläder
Åttio procent av klimatpåverkan från kläder kommer från produktionsfasen enligt forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. 
Samtidigt använder många människor bara en bråkdel av kläderna i sin garderob. Därför startades projektet Favoritgarderoben som undersökt hur ofta vi använder de kläder vi har i vår garderob, och vad det är som gör vissa kläder till favoriter, medan andra blir liggande på hyllor och i skåp. Projektet har genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Filippa K, Houdini och Asket och har bl a låtit 340 personer registrera klädanvändning under 100 dagar.
Dessutom har fyra fokusgruppsdiskussioner genomförts för att på djupet förstå drivkrafter för klädköp och klädval och vilka tjänster och affärsmodeller som skulle underlätta för människor att cirkulera underutnyttjade plagg. Projektet pågår t o m augusti i år, så håll utkik i nyhetsbrevet efter fler resultatuppdateringar! Redan före jul fick TT en ”sneak peak” på resultaten, som ni kan läsa om i länken nedan:

>> Favoriterna i garderoben billigast i längden | SvD
bild
Vad får konsumenter att välja delade lösningar för hobbyprylar?

Delning av produkter har potential att öka nyttjandegrad av redan tillverkade produkter och därmed minska behov av nyproduktion. 
Men konsumenters vilja att dela produkter av olika slag är ett område som är lite beforskat. Forskare på RISE beslöt därför att genomföra en studie om delning av hobbyutrustning, t ex trädgårdsredskap, fotoutrustning och sportprylar, och nyligen publicerades en journalartikel baserat på resultat från studien. Experimentet sattes upp som ett s.k. ”Choice experiment”, där användare väljer vilket erbjudande de föredrar av en rad erbjudanden där enstaka kriterier skiljer sig åt (t ex pris, avstånd till delningsbox och avbokningsregler). 702 svenskar svarade, och resultaten visar att det finns en acceptans för delning av hobbyprylar, men att det som anses mindre attraktivt med en delad lösning (t ex avstånd till boxen) behöver kompenseras med lägre pris för att väljas.

>> Läs mer om resultaten i denna journalartikel, som är open access:
What drives demand for paid access to a sharing box with underused items? A choice experiment with Swedish consumers - ScienceDirect

bild
Hagainitiativet lanserar rapport om vikten av nordiskt samarbete för att nå en mer cirkulär ekonomi 
Hagainitiativet är en sammanslutning av 13 större svenska företag som arbetar för visionen om ett klimatneutralt svenskt näringsliv. I januari lanserades deras rapport Circular Business Models – Nordic opportunities and challenges in a new geopolitical landscape, som undersöker vilka möjligheter och utmaningar som finns för att utveckla cirkulära affärsmodeller på nordisk nivå. Rapporten är finansierad av Nordiska ministerrådet och den konstaterar bland annat att det finns stor potential i Norden för cirkulära affärsmodeller att möjliggöra mer resiliens genom bättre kontroll över resursflöden och mindre beroende av globala värdekedjor. Detta blir speciellt viktigt i tider av geopolitiska konflikter.

>>  Rapporten i sin helhet går att ladda ner här:
FINAL-REPORT-XX.pdf (hagainitiativet.se)


bild
Circularity Gap Report – fastställer hur cirkulär den svenska ekonomin egentligen är

Circularity Gap Report Sweden har tagits fram av RISE Research Institutes of Sweden i samarbete med Circle Economy i Nederländerna. Arbetet har finansierats av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. 
Rapporten presenterades redan i slutet av 2022, men är värd att lyftas igen. Resultatet – att Sverige är 3,4% cirkulärt – är anmärkningsvärt. Det globala snittet är 8,6%, och av de länder som också gjort analysen är det endast Norge som har ett sämre resultat än Sverige. Ett annat land som är likvärdigt i ekonomisk utveckling, Nederländerna, är 24,5% cirkulära och utgör därmed en intressant benchmark. Måttet är framtaget som ett totalt materialavtryck och visar att det finns en oerhört stor potential att öka resurseffektivitet och cirkularitet i samhället. Vi ser fram emot att resultaten följs upp i fler rapporter i framtiden.

>> Rapporten i sin helhet går att ladda ner här:
Circularity Gap Report Sweden - Re:Source (resource-sip.se)bild
Hållbar interiör blir verklighet 
I vårt förra nyhetsbrev uppmärksammade vi projektet Hållbar interiör. Projektet som leds av Indicum Arkitekter och som tar fram en certifieringsprocess och ett stödjande verktyg för att kunna certifiera hållbara interiörer baserat på cirkulära principer som återbruk och nyttjandegrad. Projektet har nu fått finansiering från Vinnova att fortsätta som ett UDI 3-projekt, och en färdig certifiering kommer därmed att kunna lanseras på marknaden om ca två år.
 
Om du vill läsa mer och testköra en prototyp-app kan du göra det via projektets egen hemsida:


>>  HI - Hållbarinteriör (hallbarinterior.se)


Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >>
Cirkularitet.se följer RISE riktlinjer för hantering av personuppgifter. Dina uppgifter lagras endast för att användas i samband med cirkularitet.se och ge information kring relaterade projekt och händelser. Du kan avregistrera dig när som helst på länken Avregistrera i sidfoten nedan.
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 3 000 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och 130 test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Läs mer på www.ri.se.
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb