Nyheter från RISE Research Institutes of Sweden
Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >>
bild
Lansering av Future Adaptive Design-ramverket

Den 20 september lanserade RISE ramverket ”Future Adaptive Design – How to create longer-lasting products for circular offering” (FAD) på ett välbesökt event i Göteborg. Ramverket bygger på närmare 10 års forskning och syftar till att stödja företag som behöver förbereda och anpassa sina produkter för cirkulära affärsmodeller. På eventet presenterade tre företag sina erfarenheter om hur man arbetat med FAD-ramverket med sina produkter: Volvo Trucks, Polestar och Vidde.

Det inspelade lanseringseventet hittar du på vår expertis-sida på ri.se, där du också kan läsa mer om ramverket och ladda ner en guide för hur det kan användas:

>> Framtidsadaptiv design för en cirkulär ekonomi | RISE


bild
EFG – ett framgångsfall för FAD och cirkulära möbelaffärer
Möbelföretaget EFG (European Furniture Group) har använt sig av framtidsadaptiv design i sin produktutveckling, vilket har lett till mer framgångsrika cirkulära affärer. Idag designar EFG i princip bara möbler som kan uppdateras allt efter att behoven ändras och chefen för produktutveckling, Andreas Mattisson, ser flera fördelar. ”I längden går det åt mindre råvaror, vilket är den stora miljöpåverkan i möbelindustrin. Det är enklare att jobba med leasing eftersom en gammal möbel lätt kan anpassas efter en ny kunds behov. Och när vi erbjuder uppdatering med reservdelar knyter vi dessutom kunderna närmare oss, för det blir billigare för dem att köpa reservdelar från oss än att köpa helt nytt från en konkurrent.”
 
Läs mer om EFG:s arbete här:

>> Så lyckades möbelföretaget EFG införa en cirkulär affärsmodell | RISEbild
Produktpass möbler - pågående projekt för att förbereda för kommande lagkrav

Digitalisering och informationsdelning ger förutsättningar att möjliggöra ett språng i utveckling mot cirkulära flöden. Konceptet produktpass innebär att information följer med produkter och i teorin ger en mängd aktörer, såväl leverantörer som kunder och återvinnare, information för att bättre kunna upprätthålla en produkts värde och öka dess livslängd.
Projektet Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden har som mål att förbereda den svenska möbelindustrin för implementation av den kommande regleringen om produktpass från EU. Tillsammans med aktörer från olika delar av värdekedjan ställer vi frågan – hur kan produktpass underlätta innovation och cirkularitet? Hur kan vi främja cirkulär ekonomi med produktpass?

Läs mer om projektet här:

>>  Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden | RISE


bild
Foto: Ooaki Living
2DSR - Digital Decision Support for Refurbishment 
Renovering är en viktig industriell väg i den framväxande cirkulära ekonomin, men för att skala upp renovering på ett lönsamt sätt behöver företagen göra komplexa bedömningar, vilket kan bromsa övergången till cirkulära affärsmodeller både för enskilda företag och för samhället i stort.  
2DSR-projektet fokuserar på datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer. I projektet används maskininlärning för att utveckla en bildbaserad algoritm som stödjer beslut om renovering genom att påskynda beräkningar som traditionellt sett kräver kostsamma expertbedömningar och/eller omfattande resurser. Verktyget för maskininlärning kommer att påskynda kostnadsbedömning, klassificering av artiklar och beräkning av miljöpåverkan.

Du kan läsa mer om 2DSR-projektet här:

>>  Digital Decision Support for Refurbishment (2DSR) | RISEbild
Favoritgarderoben - 
slutrapporten klar
 
Projektet Favoritgarderoben har undersökt hur vi använder kläderna i vår garderob. Projektet genomförde dels en kvantitativ användarstudie, där nyttjandegrad för 340 människor under en period om 100 dagar mättes och dels en kvalitativ studie med fokusgrupper och intervjuer, om varför vi gör de val vi gör vad gäller inköp och användning av kläder. Projektet har också tagit fram ett antal förslag på affärsmodeller och tjänster som kan öka nyttjandegraden av kläder.

Ett viktigt resultat var att det visade sig vara väldigt svårt att veta och hålla reda på antal kläder i sin garderob, och att det finns potential för tjänsteutveckling (både rådgivning och appar) för att råda bot på det.

Läs fler spännande resultat och ladda ner slutrapport och detaljerade resultatsammanställningar här:

>>  Favoritgarderoben | RISEbild
OCH SIST MEN INTE MINST
Nu finns Circular Business Lab för dig som vill träna och utveckla dina cirkulära affärer! 
RISE har lanserat ett medlemsbaserat labb där du kan utveckla dina cirkulära affärer tillsammans med andra. Här kan du få stöd och hjälp inom en mängd områden, allt ifrån produktutveckling och affärs-casing till policynavigering, framtidssyn och nätverkande. Nätverkande kommer att ske i kluster-format med aktörer som har liknande utmaningar och med aktörer som kan bli del av ditt nya affärsekosystem.
Det första mötet inom kluster industriföretag äger rum måndag 23 oktober. Möbelföretag kommer att bli ett annat kluster. Hör av dig till Pernilla Dahlman om du vill utveckla dina cirkulära affärer med hjälp av Circular Business Lab!
 
Här kan du läsa mer om labbet:

>> Circular Business Lab på RISE - en verkstad för nya cirkulära affärer | RISE


Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >>
Cirkularitet.se följer RISE riktlinjer för hantering av personuppgifter. Dina uppgifter lagras endast för att användas i samband med cirkularitet.se och ge information kring relaterade projekt och händelser. Du kan avregistrera dig när som helst på länken Avregistrera i sidfoten nedan.
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 3 000 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och 130 test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Läs mer på www.ri.se.
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
$$$open$$