Nyhetsbrev #2 2023 från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Det är hög tid att fasa ut PFAS
Ett hett ämne i media just nu är PFAS. Det är en grupp av kemikalier som brukar kallas ”evighetskemikalier”, eftersom de inte bryts ner, men de är också ”överalltkemikalier” eftersom de finns i oändligt antal olika produkter och processer, och också överallt i miljön. Den omfattande användningen och spridningen är ett stort problem, och det som ligger bakom förslaget om en gruppvis reglering av PFAS, som skulle innebära en begränsning av drygt 10 000 PFAS-ämnen inom EU. Men redan nu, sedan 25 februari 2023, gäller förbud mot PFAS C9-C14, som uppskattas omfatta runt 200 PFAS-ämnen.
     Utfasning av PFAS kommer självklart vara en stor utmaning eftersom ämnesgruppen har många eftertraktade tekniska egenskaper som gör dem svåra att ersätta. Samtidigt är det Substitutionscentrums åsikt att det är dags att inleda den stora omställningen som substitution av PFAS innebär.
     För att öka kunskapen om PFAS inkluderar vi det i två av vårens seminarier, nämligen Kemikalieforum för offentlig sektor – tema PFAS i arbetskläder (separat inbjudan kommer) och Forum för kemikaliesmart handel – tema PFAS i konsumentprodukter i maj (se nedan). Hoppas vi får se dig där!

/ Anna Jacobs, centrumledare för Substitutionscentrum
22793 karta 2000
Tusentals platser i Europa förorenade med PFAS
17 medieföretag i Europa har arbetat tillsammans med projektet "Forever Pollution", som lanserades den 23 februari. På en europakarta har man markerat PFAS-föroreningar för att synliggöra hur utbrett problemet är. Mer än 2 100 platser har halter så höga att de bedöms hälsofarliga för människa.
– Eftersom det finns väldigt många PFAS-ämnen, men vanligtvis är det få av dem som inkluderas i analyserna, så är problemet sannolikt är betydligt större än vad kartan visar. Det är också anmärkningsvärt få data från Sverige, med tanke på att blodanalyser visat att svenska ungdomar hör till dem med högst halter i Europa, säger Lisa Skedung, forskare på RISE och projektledare för POPFRRE.
bild
NYHET
ChemSec lanserar guide för utfasning av PFAS
Med ett nytt digitalt verktyg utvecklat av ChemSec ska företag få hjälp att identifiera eventuell förekomst av PFAS i leverantörskedjan och vägledning vid utfasning av PFAS. Verktyget kan också användas för att hitta information om lagstiftning, potentiella alternativ till PFAS vid substitution samt information om nya testmoder och stödmaterial för kommunikation i leverantörskedjan.
bild
FORUM FÖR KEMIKALIESMART HANDEL
Nya ämnen på kandidatförteckningen
– behöver dina varor registreras i SCIP?
Några av de kemikalier som tagits upp på Reach kandidatförteckning används i hög utsträckning i vanliga konsumentprodukter, vilket innebär att företag som säljer sådana varor kan påverkas. På seminariet berättar vi mer om vilka ämnen det handlar om och hur det kan påverka ditt företag.

När: 21 mars kl 8.30 - 10.00
Hur: Digitalt och kostnadsfritt
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
NYHET
50 positiva listor som hjälper dig att hitta bättre alternativ
Positiva listor innehåller säkrare alternativ till farliga kemikalier, material eller produkter. Listor är ett bra verktyg när du letar efter bättre alternativ, men ersätter inte en din egen bedömning. Nu har vi på Substitutionscentrum uppdaterat vår samanställning över positiva listor, den innehåller nu länkar till hela 50 webbplatser med information om alternativ. Varsågod!
bild
UTBILDNING
Introduktion till
SCIP-databasen
Om dina varor innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på Reach kandidatförteckning, i halter som överstiger 0,1 viktprocent, måste du registrera dem i SCIP-databasen hos Echa. Välkommen på Introduktion till registrering i SCIP.

När: 28 mars och 13 april 2023, kl 10 - 11
Hur: Digital och kostnadsfri
Läs mer och anmäl dig här
 
NYHET
”Giftfritt från början” – 20 insatser för en cirkulär ekonomi
I februari 2023 överlämnade Kemikalieinspektionen en rapport till regeringen som redogör för det tvååriga regeringsuppdraget ”Giftfritt från början”, vars syfte var att främja en giftfri cirkulär ekonomi. Inom uppdraget har Kemikalieinspektionen genomfört närmare 20 olika insatser, där de mest omfattande delarna har gällt utfasning av särskilt farliga ämnen (även kallat SVHC-ämnen).
bild
UTBILDNING
Innehåller dina varor skadliga kemikalier?
Substitutionscentrums grundkurs hjälper dig att ta reda på och dokumentera innehållet av kemikalier i dina varor och material.

När: 25 maj, kl 13 - 16.30
Hur: Digital och kostnadsfri
För vem: Alla företag/organisationer som vill börja arbeta systematiskt med substitution
Läs mer och anmäl dig här
 
NYHET
Projekt för att få bort VOC vid batteritillverkning
Att tillverka batterier för att lagra ren energi är en smutsig process. Nu ska ett konsortium av 17 tvärvetenskapliga europeiska partners, däribland RISE, utveckla en tillverkningsteknik för nästa generations litiumjonbatterier. Den nya tekniken ska eliminera de flyktiga organiska föreningarna, VOC, från tillverkningsprocessen.
- I NoVOC kommer vi att utveckla tillverkningsprocesser som är ekonomiskt lönsamma, utan användning av VOC. Syftet med NoVOC är att designa och demonstrera två konkurrenskraftiga celltillverkningsteknologier, vattenbaserad och torr, för bilbatterier avsedda för produktion i Europa, säger Sara Stibing, projektledare RISE.
bild
FORUM FÖR KEMIKALIESMART HANDEL
PFAS i konsumentprodukter
PFAS är en kemikaliegrupp med många eftertraktade tekniska egenskaper, vilket har lett till att de återfinns i oändligt antal produkter och processer. Samtidigt har PFAS negativa effekter för människors hälsa och miljön, och bör fasas ut. Välkommen på ett seminarium där vi djupdyker i området PFAS och får höra både forskare och företag dela sina erfarenheter.

När: 16 maj kl 8.30 - 10.00
Hur: Digitalt och kostnadsfritt
Läs mer och anmäl dig här
 
bild
NY TJÄNST
Vi erbjuder hjälp med Alternatives Assessment
Att ersätta skadliga kemikalier i produkter och processer är inte lätt. Därför erbjuder Substitutionscentrum tjänsten Alternatives Assessment, vilket innebär att vi kan hjälpa företag att ta fram underlag och att kategorisera kemikalier eller material utifrån deras inneboende fara, toxicitet.
Kontakta Substitutionscentrum
Webb: ri.se/substitutionscentrum
E-post: substitutionscentrum@ri.se
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild